Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

February 7, 2008

Phân chia Vịnh bắc bộ : bất bình đẳng (cho phía VN)

TQ chiếm biển Đông vn

biển đông

Hiệp định phân định Vịnh bắc bộ 2000: bất bình đẳng cho nước VN, VN bị mất khoảng trên 11 000 km2 biển có tài nguyên, khí đốt, hải sản, cá, … và mất vị trí chiến lược bảo vệ VN.
Biển, hải sản, … VN có thể nuôi sống trên 30 triệu người !!
(tìm đọc chi tiết trên những website hải ngoại)

afef.jpg

image004.jpg

image014a.jpg

image017.jpg

h239.jpg

h240.jpgh243.jpgh244.jpg

(trích tài liệu của hạm trưởng Vũ Hữu San)

 

– Biển Lãnh Thổ (Territorial Sea) dài 12 hải lý (22km) chạy từ đường căn bản ra khơi. Đường căn bản (baseline) là lằn mức thủy triều xuống thấp. Tại biển lãnh thổ các tàu ngoại quốc được quyền thông quá vô tư trong vòng hòa bình và phải tôn trọng an ninh trật tự của quốc gia duyên hải.

Vùng Đặc Quyền Kinh Tế 200 hải lý (370 km) để đánh cá tính từ đường căn bản (Exclusive Economic Zone, 200-mile fishery zone). Tại vùng này các quốc gia duyên hải có đặc quyền đánh cá, nhưng cũng có nghĩa vụ phải bảo tồn ngư sinh, và nếu cần, chia sẻ phần tôm cá không khai thác hết cho các quốc gia kế cận không có bờ biển (như Ai Lao).

Thềm Lục Địa (Continental Shelf) để khai thác dầu khí cũng dài 200 hải lý và trùng điệp với Vùng Đặc Quyền Kinh Tế đánh cá.

 

GHI CHÚ:

VN không mất lãnh hải, 12 hải lý,

mà bị mất thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế, biển, hải sản, khí đốt, dầu hỏa, hải đảo, vị trí chiến lược, những quyền lợi liên quan !!

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: