Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

February 7, 2008

VHS: “Địa-Lý Biển Đông với Hoàng-Sa & Trường-Sa” và bản đồ 5 gạch !

 

bản đồ 5 gạch, VH San

 

Về cuốn sách

“Địa-Lý Biển Đông với Hoàng-Sa & Trường-Sa”

Toàn thể soft-copy: http://anhduong.net/DiaLyBienDong13June07.doc

Trong khi mong mỏi Nhà Nước vẽ một bản-đồ chính-thức về chủ-quyền Biển Đông trước khi quá muộn, có thể làm mất đi phần gia-tài thiêng-liêng Cha Ông để lại (cả triệu km2 biển); chúng tôi mạo-muội đề-nghị một tấm bản-đồ giản-dị dễ nhớ gồm 5 nét gạch:

– 2 gạch phía trên cho hải-phận Hoàng-Sa.

– 3 gạch phía dưới cho hải-phận Trường-Sa.

Bản-đồ 5 gạch này là một “thí-dụ” cho mẫu vẽ mà Việt-nam cần có để dễ-dàng nói lên chủ-quyền hiển-nhiên của quốc-gia chúng ta.

Cuốn sách “Địa-Lý Biển Đông với Hoàng-Sa & Trường-Sa”

(hard-copy ấn-phí $20.00, l/l vuhuusan@yahoo.com)

được mang in lần thứ 3,

nhắc lại những lời cảnh-báo trong ấn-bản đầu tiên từ 1994, rằng VN sẽ tiếp-tục mất thêm hải-phận nếu không tuân-thủ đúng Luật Biển LHQ.

Hạn-kỳ trình Hội-đồng Luật Biển về hải-phận là năm 2009.

Như vậy chỉ còn một năm…  !!!!

 

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: