Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

March 9, 2008

Bảo mật tin gởi đi

Filed under: An toàn internet, email, gởi tin — tudo @ 8:56 pm

STEP1: Cách viết tin và bảo mật trên file.

Thứ nhất: Tất cả các thông tin các bạn gửi đi phải gõ trong MS Word hay WordPad.
Khi các bạn kết thúc tin tức. Các bạn chọn File ->Save as

Sẽ xuất hiện khung Save và bạn chọn Tools bên góc phải và chọn tiếp Security Options

antoan_1save.jpg

Một khung mới sẽ mở ra bạn gõ pass vào hộp Pass (sẽ cho người nhận biết qua Skype)

antoan_2secure_.jpg

và tiếp theo đó là nén file lại với win rar. Bạn chỉ cẩn click chuột phải lên file và chọn Add to Archive. Hộp thoại sau sẽ hiện ra. và bạn chọn thẻ Advandces và click vào Nút Set Password. Và chỉ cần gõ pass vào (báo với người nhận sau qua skype).

antoan_3winrarpass.jpg

Bạn đặt tên file sao cho tự nhiên.

(trích TNLV)

STEP 2: Cách chuyển file đi, vài cách:
1/ qua mail: bạn để email người nhân vào phần BCC (giấu); trong phần TO, bạn gởi cho bạn (cùng email, hoặc email khác của bạn); bạn ATTACH file phía trên vào mail; trong nội dung mail, bạn co thể nói chuyên trời trăng mây nước; bạn bấm vào SEND gởi đi;

2/ qua Server blog và mail:
a- Mở 1 account trên server blog bằng 1 email khác của bạn:
– Bạn tìm chọn 1 “server blog” nào đó mà bạn có thể để (upload) file (document) của bạn.
– Bạn create account bằng 1 email khác của bạn; và đặt mật mã (pw);  (bạn có thể cho người nhận  biết link của account này  qua skype, nếu đây là account permanent (valide lâu dài); bạn có thể cho biết pw, tùy bạn;  không nên gởi chung 1 lần );
– Bạn create 1 folder (ví dụ tên là tin_tuc_group ) trong account này, với chức năng GROUP (propriety) thì rất tốt, nếu không thì để dưới dạng PUBLIC.
– nếu là account permanent, bạn chỉ làm những động tác trên 1 lân đầu thôi. 

b- bạn  để (upload) file (document) của bạn  vào account / tin_tuc_group  nói ở trên;
Sau khi upload xong, bạn sẽ biết link của file này trên blog.

c- nếu là account permanent , bạn chi cần gởi qua mail như đã nói ở 1/, trong phần nội dung, bạn chỉ “ghi thêm tên của file, và nói có tin ngày …” (không cần cho biết link, vì bạn đã cho biết link account / folder lần đầu rồi). Người nhận biết sẽ vào đâu lấy tin.
Bạn cũng có thể gởi qua skype; hay dùng server blog gởi thẳng cho người nhận, nếu có function này (invite người nhận; dành cho những người trong GROUP, nếu được );

nếu là account tạm  thời (trong vài tuần, vài tháng; hoặc chỉ có link sau khi uploaded mà không cần account (tùy server blog bạn chọn), có giá trị vài ngày sau khi upload sẽ bị xóa tự động), bạn copy/paste link này (link chỉ thẳng đến file …” ) vào nội dung mail mà bạn dùng để gởi đi. Cách gởi thì giống 1/ ;
Bạn cũng có thể gởi link này qua skype;

d- Sau khi người nhận đã nhận đọc file rồi (người nhận báo cho bạn), bạn có thể xóa (delete) file trên blog đi, hay dời (MOVE) qua chỗ khác cho riêng bạn, nếu server blog cho phép (trường hợp account permanent)

 3/ qua weblog của bạn:
Tùy weblog, bạn sẽ có/hay không có những functions sau:
– cho phép post những trang với chức năng : public, group, prive;
– cho phép invite người bạn vào đọc trang đó (những trang với chức năng group);

– cho phép (qua invite email người bạn) người bạn vào post những trang bài với chức năng : contributor, …;
– cho phép  (invite) người bạn vào đọc trong account/folder (folder với chức năng group);
 
Người nhận tin, sẽ biết có tin khi:
a- email của họ nhận được invite của bạn, hoặc họ tự động vào weblog để đọc (vì bạn đã cho phép ban đầu rồi); hoặc
b- nếu là trang weblog public đã “thông nhất trước với người người nhận, bạn chỉ cần vào đó cho tín hiệu như : “có tin, vào đó mà đọc” (người nhận sẽ biết vào đâu lấy tin vì đã thống nhất trước rồi);   bạn cũng có thể thống nhất trước : “tối qua thằng con nó nằm mơ thấy bác Hồ = có tin, vào đó mà đọc”  (bạn co thể gởi sms);  Người nhận, có bổn phận vào trang này xem có thông báo gì không; Khi có tin, người nhận biết sẽ vào đâu để lấy tin (tùy theo account loại gì, permanent hay không cần account, đã thống nhất trước).

(…)

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: