Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

March 26, 2008

Phát biểu của kỹ sư Phương Nam – Đỗ Nam Hải trong buổi hội ngộ các thành viên của Phong trào yểm trợ Khối 8406 – tháng 3/2008.

Kính thưa quý vị và các bạn,

Tôi là Phương Nam – Ðỗ Nam Hải ðang phát biểu từ thành phố Sài Gòn – Việt Nam. Hôm nay tôi rất vui mừng và hân hạnh được Ban tổ chức cuộc hội ngộ trên diễn đàn Paltalk này mời tham gia phát biểu. Tôi xin được trình bày tóm tắt 5 vấn đề sau đây:

1) Tuyên ngôn 8406 và Khối 8406 đã giành được sự ủng hộ mạnh mẽ của đồng bào Việt Nam và quốc tế:

Nhý chúng ta ðã biết, bản Tuyên Ngôn 8406 với tên gọi đầy đủ của nó là Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam 2006, được phổ biến trước công luận trong và ngoài nước vào ngày 8/4/2006. Với số thành viên ban ðầu là 118 người dân Việt Nam ở trong nýớc và chỉ một thời gian ngắn, sau khi bản Tuyên ngôn trên ðược công bố thì Khối 8406 đã nhận được sự ủng hộ và tham gia mạnh mẽ của hàng ngàn, rồi hàng chục ngàn đồng bào Việt Nam ở cả trong và ngoài nước. Ðồng thời, các nhà hoạt ðộng chính trị, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, các tổ chức phi chính phủ và những ngýời dân bình thường khác của nhiều quốc gia trên khắp thế giới như: Anh, Pháp, Mỹ, Ðức, Tiệp Khắc, Ba Lan, Nhật Bản, Úc, Canada, … cũng ðã nhiệt liệt chào mừng và ủng hộ cho tinh thần và nội dung của bản Tuyên ngôn này. Ca ngợi tinh thần can đảm của các thành viên Khối 8406 đã dám dũng cảm đứng lên đương đầu với chế độ độc tài toàn trị hiện nay, để đấu tranh giành lại các quyền tự do dân chủ cho dân tộc Việt Nam.

Theo tôi, sở dĩ Tuyên ngôn 8406 và Khối 8406 nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ như vậy là bởi vì: Thứ 1, đây là lần đầu tiên trong suốt quá trình đấu tranh lâu dài và gian khổ giành lại tự do, dân chủ cho dân tộc Việt Nam đã có một bản văn được khởi phát đi từ trong nước, do hàng trăm người dân trong nước cùng công khai ký tên thật, địa chỉ thật tham gia. Thứ 2 là bản Tuyên ngôn ấy đã nói lên được một cách rõ ràng, dứt khoát ý chí và nguyện vọng khát khao của dân tộc Việt Nam hôm nay là: giành lại các quyền tự do, dân chủ đã bị Đảng cộng sản Việt Nam, qua nhiều thế hệ ngang nhiên tước ðoạt của dân tộc trong suốt gần 63 nãm qua (2/9/1945 – 3/2007). Thứ 3 là Tuyên ngôn 8406 ðã vạch rõ được thực trạng của những nỗi bất công, đói nghèo, tụt hậu, đạo đức xã hội xuống cấp, … ở Việt Nam; vạch rõ được nguyên nhân gốc đã gây ra thực trạng ấy. Đó là chế độ chính trị độc tài, độc đảng toàn trị, phản động và phản dân tộc không chấp nhận sự cạnh tranh trên chính trường ở Việt Nam hiện nay. Thứ 4 là Tuyên ngôn 8406 ðã chỉ ra được một đường lối đúng đắn của cuộc đấu tranh này, đặt chúng trong mối quan hệ với những điều kiện, hoàn cảnh quốc tế ngày nay.

Đây là một bước ngoặt lịch sử, một thành tựu phát triển ðột biến rất ðáng phấn khởi và tự hào của phong trào dân chủ Việt Nam nói chung và của Khối 8406 nói riêng. Tuyên ngôn 8406 là sự kế thừa và phát triển một cách có chọn lọc những thành tựu cả về lý luận và thực tiễn đã đạt được trước đó, nay được tổng hợp, đúc kết lại để quay lại phục vụ và phát triển phong trào đấu tranh dân chủ.

(xin đọc tham khảo: http://www.danchu2006.com/PageHtm/Khoi8406/TuyenNgonDanChu2006.htm )

2) Phản ứng từ phía nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam:

Trước khi bản Tuyên ngôn này ra ðời thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, thông qua bộ máy công an Việt Nam đã tìm mọi cách để ngăn chặn nó. Họ ráo riết thực hiện những hoạt động dò la, rồi dọa dẫm, xông vào khám nhà, tạm giữ người, tịch thu máy tính, khóa ðiện thoại, cắt Internet và ðã có cả những trận đòn thù độc ác, hèn hạ. Nhýng thực tiễn ðã chứng minh rằng: họ đã thất bại! Hốt hoảng trước tình hình phát triển đột biến có nguy cơ đe dọa đối với chế độ độc tài, độc đảng này; ngay sau khi Tuyên ngôn 8406 được công bố và Khối 8406 được thành lập thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã mở một chiến dịch đàn áp khốc liệt phong trào dân chủ Việt Nam vào cuối năm 2006 và suốt năm 2007 vừa qua. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế (Human Rights Watch) có trụ sở chính tại New York – Hoa Kỳ đã gọi chiến dịch này là “… một trong những vụ triệt phá tồi tệ nhất từ suốt 20 nãm qua đối với các nhà bất đồng chính kiến, hoạt động một cách hòa bình…”.

Có biết bao người của phong trào dân chủ trên khắp mọi miền ðất nước ðã bị bắt bớ, kết án tù, giam lỏng, theo dõi, hạch sách, khủng bố,… cả về thể xác lẫn tinh thần trong đó có rất nhiều thành viên của Khối 8406. Chiến dịch đàn áp trên một mặt nói lên bản chất của nhà cầm quyền Việt Nam là không hề thay đổi. Họ luôn luôn muốn dùng bạo lực để đập tan mọi tiếng nói phản kháng, cho dù là rất ôn hòa. Nhưng mặt khác, nó cũng nói lên rằng: phong trào dân chủ Việt Nam nay ðã trưởng thành và phát triển sâu rộng trong xã hội. Phong trào đã được nâng từ tự phát lên có tổ chức và đang hàng ngày hàng giờ tích cực, chủ động tấn công vào dinh lũy cuối cùng của chế độ độc tài, độc đảng ở Việt Nam. Bạo lực đã một lần nữa lại bị thất bại thảm hại. Bạo lực càng lạm phát thì lương tâm dân tộc và lương tâm nhân loại càng ðược thức tỉnh, các lực lượng dân chủ Việt Nam ngày càng mạnh lên trong khi các thế lực ðộc tài, phản dân chủ ngày càng bị cô lập và suy yếu ði. Họ càng hung hãn thì tội ác của họ càng thêm nặng và bộ mặt giả nhân, giả nghĩa của họ càng bị phõi bày trước công luận trong nýớc và quốc tế. Không ai khác, chính họ sẽ phải trả lời về những tội ác trời không dung, ðất không tha mà họ ðã trực tiếp gây ra cho dân tộc trong suốt bao năm qua, khi dân tộc này chuyển mình!

3) Hai nhiệm vụ chiến lược của phong trào dân chủ Việt Nam:

Theo tôi phong trào chúng ta cần phát huy hơn nữa những kết qủa ðã đạt được để thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược bao gồm cả nhiệm vụ trước mắt và nhiệm vụ lâu dài. Hai nhiệm vụ đó là: 1) Đấu tranh giành lại nền tự do, dân chủ thực sự cho dân tộc. 2) Xây dựng một nýớc Việt Nam mới, trên nền tảng của một xã hội dân sự, đa nguyên, đa đảng và pháp trị. Nhiệm vụ thứ 2 là bước phát triển liên tục, khi mà nhiệm vụ thứ nhất ðã được hoàn thành. Phong trào dân chủ Việt Nam ngay từ bây giờ đã cần phải có sự chuẩn bị những cơ sở, nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ thứ 2 này. Và chúng ta một lần nữa khẳng ðịnh: sẽ không thể và không bao giờ xây dựng ðược một nứớc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trong điều kiện chế độ độc tài, độc đảng toàn trị hiện nay! Vì lẽ đó hơn lúc nào hết, chúng ta cần nỗ lực đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thứ nhất, trên tinh thần và nội dung mà bản Tuyên ngôn 8406 đã nêu ra được phần lớn, với những tiêu chí cần thiết, căn bản nhất. Đó là:

– Mục tiêu đấu tranh là phải thay thế được một cách triệt để chế độ chính trị từ nhất nguyên, độc đảng, phản dân chủ và phản dân tộc hiện nay sang chế độ chính trị đa nguyên, đa đảng và pháp trị, nhằm xây dựng một xã hội dân sự tiến bộ trong tương lai. Trong quá trình đấu tranh của mình, có thể có những lúc, những nõi, phong trào sẽ ðặt những mục tiêu ðấu tranh thấp hơn sao cho phù hợp với ðiều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Nhưng chúng ta phải xác ðịnh rõ việc thay thế chế độ chính trị như nêu ở trên phải là mục tiêu cao nhất cần làm của phong trào dân chủ Việt Nam. Nếu mơ hồ trong mục tiêu ðấu tranh này, chúng ta dễ bị sa vào đường lối ðấu tranh cải lương, nửa vời rất tai hại.

– Phương pháp ðấu tranh là hoà bình, bất bạo động. Phong trào đã có những tấm gương chuyển hóa thành công của các nước cựu cộng sản ở Ðông Âu như: Ba Lan, Tiệp Khắc, Ðông Ðức, Hungary,… và các nýớc phi cộng sản khác như: Philippines, Indonesia, … trong khoảng hõn 20 nãm trở lại ðây ðộng viên, cổ vũ. Và chúng ta tin tưởng rằng: nó nhất ðịnh cũng sẽ ðược áp dụng thành công ở Việt Nam. Phong trào dân chủ Việt Nam trung thành tuyệt ðối với phương pháp này và coi ðó là vấn ðề có tính nguyên tắc trong việc nhận thức và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam. Bằng những cố gắng của mình, chúng ta sẽ truyền niềm tin tất thắng ấy đến với dân tộc trong giai đoạn đấu tranh sắp tới.

– Lực lượng đấu tranh là tuyệt đại bộ phận dân tộc Việt Nam ở cả trong và ngoài nước cùng chủ ðộng ðứng lên. Họ bao gồm mọi tầng lớp: trí thức, vãn nghệ sỹ, công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên, viên chức, doanh nhân, tiểu thương, các cựu chiến binh, người về hưu, v.v… Ðồng thời, phong trào dân chủ Việt Nam tranh thủ tối ða sự ủng hộ của thế giới tiến bộ hôm nay. Ðây là sự kết hợp chặt chẽ, hữu cơ giữa sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời ðại.

– Ðộng lực của cuộc ðấu tranh là tầng lớp trí thức tiến bộ – Những ngýời không chịu thờ ơ, vô cảm trước những nỗi ðau của ðồng loại ðể chăm lo cho bản thân và gia ðình mình. Tầng lớp này vừa là động lực vừa là lực lượng tiên tiến của phong trào dân chủ Việt Nam.

– Ðối tượng ðấu tranh là các thế lực bảo thủ nắm thực quyền trong Ðảng cộng sản Việt Nam. Thế lực này ðang thống trị một cách hết sức bất lương lên ðầu, lên cổ dân tộc. Chính họ chứ không phải là ai khác ðã và đang tìm mọi cách câu giờ để cố duy trì chế độ chính trị độc tài, độc đảng hiện nay nhằm kéo dài sự đặc quyền, đặc lợi cho bản thân và gia đình họ. Ngoài ra, còn có những nhóm lợi ích ăn theo, nói leo nhà cầm quyền và loại này cũng bất lương không kém. Chúng tìm đủ mọi cách câu kết với các quan chức lớn, nhỏ trong hệ thống cầm quyền ở Việt Nam để hàng ngày, hàng giờ bòn rút, hủy hoại và tàn phá đất nước này, dân tộc này. Vì vậy, những “liên minh ma quỷ” ấy sẵn sàng chà đạp lên mọi quyền lợi của dân tộc, bất chấp sự tụt hậu và sự suy vong của cả giống nòi.

– Ý nghĩa của cuộc đấu tranh này là chính nghĩa sẽ thắng phi nghĩa; cái tiến bộ nhất định phải thắng cái lạc hậu, phản động và chí nhân phải thắng bạo tàn!

Quá trình xây dựng lực lượng cho phong trào dân chủ, với những tiêu chí nêu trên cũng chính là quá trình vừa tích cực tạo ra thời cõ, vừa nhanh nhạy chớp lấy thời cõ khi nó ðến. Với tất cả những gì đã và đang diễn ra ở Việt Nam, với hoàn cảnh thế giới thuận lợi hôm nay, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng: thời cõ của một cuộc xuống đường vĩ ðại của toàn dân tộc ðể giành lại tự do, dân chủ cho Việt Nam nhất ðịnh sẽ ðến trong một tương lai không xa. Vấn ðề ðặt ra là chúng ta phải làm gì để thúc đẩy cho thời cơ ấy đến càng sớm càng tốt?

4) Nhận thức quy luật để xây dựng và thúc đẩy thời cơ dân chủ:

Theo tôi, quy luật của tất cả các cuộc cách mạng nói chung từ xưa đến nay, cũng như quy luật của các cuộc cách mạng dân chủ trên thế giới diễn ra gần đây thì thời cơ, ðồng thời cũng là những ðiều kiện bảo ðảm cho sự thắng lợi của những cuộc cách mạng ấy (mà phong trào dân chủ Việt Nam cũng không phải là trường hợp ngoại lệ) là:

1. Giai cấp thống trị ðộc tài thối nát, bị lung lay ðến tận gốc rễ; chúng bối rối không thể và cũng không đủ sức nắm quyền cai trị như trước được nữa.

2. Có một phong trào được chuyển biến thành cao trào ðấu tranh trong quảng ðại bộ phận dân tộc, quyết không cam chịu ách áp bức thêm nữa. Họ ðã phải chịu bao cảnh nhục nhã, bất công, đói nghèo; họ bị tước ðoạt các quyền tự do, dân sinh, dân chủ, dân quyền; họ cãm tức nhà cầm quyền ðến cực ðiểm và nay thì họ quyết vùng lên đấu tranh. Bởi vì, họ hiểu rằng: nếu cứ ngồi yên thì chính bản thân họ cùng gia đình cũng sẽ chết. Đất nước họ sẽ ngày càng bị tụt hậu, dân tộc họ sẽ mãi mãi sống kiếp lầm than, nô lệ ở ngay trên Tổ quốc mình.

3. Có 1 đường lối đấu tranh đúng đắn do tầng lớp sỹ phu dân tộc thức tỉnh tập hợp, tổ chức và lãnh đạo.

Trong khoảng 20 năm trở lại đây, thế giới đã vui mừng chứng kiến nhiều sự kiện của hàng chục nýớc ðã tiến hành các cuộc cách mạng dân chủ thành công bằng phương pháp hòa bình, bất bạo động; chuyển hoá các nước này từ độc tài sang dân chủ. Và thế giới cũng lại không hề chứng kiến một quốc gia nào vốn từ dân chủ bị biến thành độc tài. Điều này cho phép chúng ta đưa ra kết luận: “Một trong những đặc điểm lớn nhất của thời đại ngày nay là thời đại sụp đổ của tất cả các chế độ độc tài trên phạm vi toàn thế giới”. Tuy nhiên, việc nhận thức xu thế và các quy luật khách quan là một chuyện, còn việc thúc đẩy cho những quy luật, xu thế ấy phát triển sao cho phù hợp với những điều kiện, hoàn cảnh của thực tiễn Việt Nam lại đòi hỏi những nỗ lực chủ quan của cả dân tộc.

Nếu như tất cả những ngýời tốt ðều lặng im và không liên hiệp lại? Nếu như tất cả những người lương thiện ðều làm ngõ trước những nỗi ðau của dân tộc thì điều gì sẽ xảy ra? Theo tôi, câu trả lời thật rõ ràng: các xu thế và quy luật kia dù là đã xuất hiện nhýng một khi tất cả ðều lặng im hay chần chừ chờ người khác làm thay mình thì cái “thời cõ chín muồi” cũng sẽ chẳng bao giờ ðến. Và khi ấy, dân tộc Việt Nam sẽ một lần nữa lại bị lỡ chuyến tàu vãn minh của nhân loại, như ðã từng hơn một lần bị lỡ một cách ðau xót trong quá khứ. Không! Chúng ta phải hành ðộng ðể thúc ðẩy cho thời cơ trở thành thời cơ chín muồi! Dân tộc phải hành ðộng ðể biến cho phong trào trở thành cao trào dân chủ!

5) Những ðề nghị cụ thể:

a) Phong trào tiếp tục ðấu tranh giành lại 4 quyền tự do cãn bản: 1) Quyền tự do Thông tin và Ngôn luận. 2) Quyền Tự do hội họp, lập hội, lập ðảng; bầu cử và ứng cử. 3) Quyền tự do hoạt ðộng Công ðoàn ðộc lập và quyền Ðình công chính đáng. 4) Quyền tự do Tôn giáo theo đúng tinh thần và nội dung của các bản Tuyên ngôn, Công ýớc của Liên Hiệp Quốc về các quyền chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa mà nhà nýớc Việt Nam ðã ký kết, nhưng không hề tôn trọng.

b) Tiếp tục xây dựng vững chắc sự liên minh, liên kết trong – ngoài nước, giữa các lực lượng dân tộc ðang ðấu tranh vì sự nghiệp dân chủ hóa đất nước.

c) Đẩy mạnh công tác quốc tế vận, làm rõ và làm kịp thời sự vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Nam ở các diễn đàn trên thế giới.

d) Đồng bào hải ngoại hãy về nước ðể kề vai sát cánh cùng với ðồng bào trong nước trong công cuộc ðấu tranh dân chủ hiện nay. Qua ðó, tình tự dân tộc sẽ được phát triển, và cũng qua đó làm tăng năng lực đấu tranh trên các mặt đấu tranh nóng bỏng hiện nay. Đó là: chống tham nhũng, lãng phí, tệ nạn mua quan, bán chức, bộ máy hư hỏng, nền kinh tế thiếu tính cạnh tranh, sự ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông và tai nạn lao ðộng tãng cao; vấn ðề dân oan, công nhân ðình công, lao động Việt Nam bị bán rẻ và bị lăng nhục, bảo toàn đất tổ, …

Cuối cùng, xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn mạnh khỏe. Xin chúc buổi hội luận của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp!

Phương Nam – Đỗ Nam Hải.

Thành phố Sài Gòn – Việt Nam – tháng 3/2008.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: