Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

March 31, 2008

audio điện đàm 3/2008

Filed under: a1 audio, a7: trao đổi, Phỏng vấn, điện đàm, VNCH, VNCS — tudo @ 11:21 pm

– 200803 : Đài Saigon – Dallas Phỏng vấn ông Trần Khuê, cựu đảng viên cs : hiện tình đất nước, cái nhìn về chế độ miền Nam trước 1975, khả năng của cán bộ cs ra sao, tâm  tánh thế nào ?
http://www.doi-thoai.com/CDMpvTranKhue.html 
http://www.doi-thoai.com/amthanh/TCDM.mp3
( ghi nhớ : nhân dân miền Nam trước 1975, không chấp nhận chế độ cs độc tài toàn trị, phi nhân bản, vô gia đình vô tổ quốc, vô thần !! Điều này đã được ghi trong hiến pháp VNCH )

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: