Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

March 31, 2008

Kiều thông tin một chiều của nhà nước ta

Chúng tôi muốn nhắc lại chuyện này để có thể thấy được đạo đức của người truyền tin mang tính chất một chiều trong nước. Đây là đoạn video phỏng vấn ông Nguyễn Minh Triết trên kênh CNN. Kèm theo là bản dịch của báo Việt Nam cùng bản dịch sát nghĩa.

1

BLITZER: Cám ơn Chủ tịch đã nhận lời tham gia chương trình. Chào mừng ông đến Hoa Kỳ.

Chúng ta hãy bắt đầu từ những buổi gặp gỡ của Ông với TT Bush. Ông có hài lòng về cuộc trao đổi mà Ông có với TT Hoa Kỳ không?

 

BLITZER: Mr. President, thanks very much for joining us. Welcome to the United States.

Let’s start with your meetings with President Bush. Were you satisfied with the conversation you had with the U.S. president?

PRES. NGUYEN MINH TRIET, VIETNAM (THROUGH TRANSLATOR): I was very satisfied with the conversation, with the meeting with President Bush. We have exchanged views on many issues that are very useful to both sides, and in the spirit of mutual understanding. 

Phóng viên CNN (PV): Ngài là người lãnh đạo cao nhất của Việt Nam đến đây kể từ khi chiến tranh chấm dứt. Chúng tôi bắt đầu từ cuộc gặp với Tổng thống Bush, Ngài có thấy hài lòng không?

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Tôi rất hài lòng, chúng tôi đã trao đổi nhiều vấn đề trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau.

2

 BLITZER:Điều gì quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa nước Ông và Hoa Kỳ hiện nay?

BLITZER: What’s the most important part of the relationship between your country and the United States right now?

TRIET (THROUGH TRANSLATOR): The most important part in our relations right now is to further develop our friendship and cooperation.

PV: Trong bang giao hai nước thì điều gì là quan trọng nhất?

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Xây dựng tình hữu nghị hợp tác giữa hai nước và hai dân tộc.

3

BLITZER: Dù vậy, có vẻ như có một trở ngại, một vấn đề quan trọng, đó là Hoa Kỳ đang quan tâm việc Ông đang vi phạm nhân quyền đối với nhân dân của Ông. TT Bush đã nói rằng Ông ấy đã đưa vấn đề này ra với Ông ngày hôm nay. Việc này đã diễn ra như thế nào trong buổi đàm thoại?

BLITZER: There seems to be, though, one impediment, one major problem, and that’s the U.S. charge that you are abusing human rights of your own people in Vietnam. President Bush said he raised that issue with you today. How did that part of the conversation go?

TRIET (THROUGH TRANSLATOR): We did have a direct and open exchange of views on this matter. I think that the United States and Vietnam, different histories, have different legal systems, and that’s why it’s natural that we have certain different perceptions on different things.

PV: Có trở ngại chính là vấn đề nhân quyền. Tổng thống Bush có nói và nêu vấn đề này như thế nào, Ngài nghĩ sao?

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Chúng tôi trao đổi thẳng thắn, cởi mở. Tôi cho rằng hai nước có điều kiện lịch sử cụ thể khác nhau, có luật pháp khác nhau, vì vậy cách nhận thức vấn đề khác nhau. Chúng tôi thống nhất cách tiếp cận để tăng cường đối thoại hiểu biết nhau.

4

BLITZER: TT Hoa Kỳ có đưa ra một số trường hợp đặc biệt của một số cá nhân, tên tuổi của những người mà Hoa Kỳ nhận thấy họ đang bị vi phạm nhân quyền tại Việt Nam không?

BLITZER: Did the president of the United States raise specific cases with you, individuals, names of people the United States feels are — their human rights are being violated in Vietnam?

TRIET (THROUGH TRANSLATOR): We have agreed that this is a matter that we would exchange views between us, not to divulge to the outside. 

PV: Tổng thống Mỹ đã có đưa ra những trường hợp cụ thể những ai bị xúc phạm nhân quyền không?

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Tổng thống thống nhất, chúng tôi chỉ bàn với nhau, không nên nói những vấn đề cụ thể.

5

BLITZER: Bởi vì tôi đặt câu hỏi đặc biệt đó, bởi vì tại cuộc họp về dân chủ và an ninh vào 5/6 ở Prange, khi TT trình bày về một số người trên thế giới đang bị vi phạm nhân quyền, TT đề cập đặc biệt tên của một người, Cha Nguyễn Văn Lý ở Việt Nam.

BLITZER: Because I ask that specific question, because the president at June 5th conference on democracy and security, a conference that he had in Prague, he did mention one specific name, Father Nguyen Van Ly of Vietnam, someone that he said — he included within a group of others around the world whose human rights were being violated.

TRIET (THROUGH TRANSLATOR): Reverend Nguyen Van Ly was brought to court because of these violations of the law. It absolutely is not a matter of religion. 

PV: Tôi đưa vấn đề này ra vì trong hội nghị tháng 5, tháng 6 ở Pháp, Tổng thống Bush có đưa ra việc Nguyễn Văn Lý bị vi phạm nhân quyền?

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Ông ta vi phạm pháp luật Việt Nam. Ðây hoàn toàn là vấn đề pháp luật không phải là vấn đề tôn giáo. Việc xét xử ông ta được Hội đồng Giám mục Việt Nam và Tòa thánh Vatican cũng đồng tình với chúng tôi.

6

BLITZER: Tôi sẽ cho Ông xem một bức ảnh đã được nhìn thấy khắp thế giới, và bức ảnh này đã tạo nhiều quan tâm đặc biệt ở Hoa Kỳ này. Chắc chắn là Ông nhận biết bức ảnh này.

BLITZER: I’m going to show you a picture that was seen around the world, and it caused a lot of concern, especially here in the United States. You’re probably familiar with this picture.

TRIET (THROUGH TRANSLATOR): Yes, I do know this picture. During the trial, Reverend Ly also uttered violent and bad words at his trial. And that is why you have seen on the picture what happened.

I can assure that to cover somebody’s mouth like that is not good. It would take a good measure in order to take care of this matter. And this is a mistake make staff right there. It’s not the government policy of doing such a thing.

PV: Tôi không biết trong lúc xử, ông Lý có lời lẽ thô bạo hay không? (PV vừa hỏi vừa đưa tấm ảnh Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng tại tòa và hỏi Chủ tịch nước có biết tấm ảnh này hay không?)

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Tôi biết, trong lúc xét xử, ông Lý có những lời lẽ thô bạo, chửi bới Chánh tòa nên đã xảy ra chuyện bịt miệng. Chúng tôi khẳng định việc này là không tốt, không đúng… Những việc này sẽ bị xử lý, đây là một sai sót của một nhân viên bình thường, không phải chủ trương của Nhà nước Việt Nam. Bất cứ ở đâu cán bộ thừa hành cũng có thể để xảy ra sai sót, nhưng không đồng nghĩa với chủ trương của Nhà nước.

 

… không có…

PV: Có báo cáo nói rằng Nguyễn Văn Lý la lên tại tòa?

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Ông ta không chỉ la lên, mà ông ta còn đạp bàn, đạp ghế với những lời lẽ thô tục. Nhưng, tôi khẳng định dù bất cứ lý do nào hành động bịt mồm vẫn là không đúng và tôi mong các ông không nên khai thác quá nhiều vào chi tiết này.

7

BLITZER: Tôi muốn chuyển sang đề tài khác, nhưng còn một câu hỏi cuối liên quan những người bất đồng chính kiến, về lĩnh vực nhân quyền. Trước chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, Ông đã thả hai tù nhân, là hai tù nhân chính trị, như họ được mô tả. Có ít nhất sáu người khác, nếu không muốn nói là nhiều hơn, đang bị giam giữ. Ông có nghĩ là những người khác sẽ được thả trong thời gian tới đây, kể cả Cha Nguyễn Văn Lý?

BLITZER: I want to move on to some other subjects, but one final question on the dissidents, the human rights part. On the eve of your visit here, you released two prisoners, two political prisoners, as they are described. There are at least another half a dozen, if not more, who are being held. Do you think others will be released anytime soon, including Father Nguyen Van Ly?

TRIET (THROUGH TRANSLATOR): Those violators of the law, they were put away because of their violations.

And whether they are released depending on the attitude and the perceptions of what wrong they have done.

I would like to tell you that Vietnam has experienced long years of war, and during that period, Vietnamese people did not enjoy full human rights. Many of us were arrested, were put into prison, tortured, without recourse to the court. We conducted the liberation war in order to regain our human rights.

And therefore, more than anybody else, we love human rights, and we respect them. Perhaps you cannot truly understand or sense how much we hold in high regard human rights.

PV: Chúng ta hãy nói qua vấn đề khác, về nhân quyền? Khi Ngài sắp đi thì có hai người tù được thả. Vậy còn một số người nữa có được thả không?

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Vi phạm pháp luật thì bị xử lý theo pháp luật, còn có thả hay không còn tùy thuộc vào người ta có thành khẩn nhận lỗi đến đâu. Nhân đây tôi muốn nói với ông rằng, Việt Nam trải qua nhiều năm chiến tranh. Trong thời kỳ đó người dân Việt Nam không có đầy đủ quyền con người. Người ta bắt bớ, giam cầm, tra tấn không cần ra tòa. Chúng tôi đã đấu tranh giải phóng dân tộc giành lại quyền con người đã mất. Vì vậy hơn ai hết, chúng tôi rất yêu nhân quyền. Ông không thể hiểu nổi tình yêu đó. Bây giờ đất nước Việt Nam có luật pháp của Việt Nam. Việt Nam cần an ninh và ổn định để phát triển, vì vậy ai vi phạm pháp luật thì phải bị xử lý.

8

BLITZER: Tôi không biết Ông có để ý bên ngoài Tòa Bạch Ốc, khi Ông đang ở đó với TT, có một vài cuộc biểu tình, người Mỹ gốc Việt quan tâm (về nhân quyền).
Tôi tự hỏi nếu Ông có bất kỳ thông điệp nào để gởi đến cộng đồng Mỹ gốc Việt là những người rất hãnh diện về nguồn gốc Việt cũng rất mong muốn được thấy tình trạng ở Việt Nam cải thiện, và đó là lý do tại sao họ biểu tình ở ngoài Tòa Bạch Ốc.

BLITZER: I don’t know if you’re aware that, outside of the White House, when you were there with the president, there were some demonstrations, Vietnamese-Americans who are concerned.

I wonder if you have any message to the Vietnamese-American community who remain very fiercely proud of their Vietnamese heritage, but also would like to see the situation in Vietnam improve, and that’s why many of them were demonstrating here outside the White House.

TRIET (THROUGH TRANSLATOR): Our message is that the Vietnamese living abroad, in general, and in the United States in particular, is part and parcel of the Vietnamese nation. The blood they have is the blood of the Vietnamese. The flesh they have is the flesh of the Vietnamese.

The government of Vietnam wants to see them succeed in the United States, and we also would like to see them to serve as a bridge between the United States and Vietnam. As far as our differences in views and opinion, we should exchange dialogues in order to solve those differences. We invite them to come back to visit Vietnam in order to see with their own eyes our changes, our improvements.

PV: Trong cuộc gặp Tổng thống có một số người Mỹ gốc Việt biểu tình ở phía ngoài. Họ rất hãnh diện với văn hóa của Việt Nam, thông điệp của Ngài đối với Việt kiều như thế nào?

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Cộng đồng người Việt ở nước ngoài không thể tách rời với dân tộc Việt Nam. Họ là máu của máu Việt Nam và là thịt của thịt Việt Nam. Nhà nước Việt Nam mong họ thành đạt ở Hoa Kỳ và củng cố quan hệ hai dân tộc Việt Nam-Hoa Kỳ. Còn các khác biệt, bất đồng thì nên cùng nhau trao đổi tìm cách giải quyết. Chúng tôi mời họ về quê hương để họ thấy được những đổi mới tiến bộ của đất nước. Các ông biết, ông Nguyễn Cao Kỳ, cựu Phó Tổng thống Sài Gòn trước đây đã về nước, thấy những đổi thay của đất nước và ông ta đã chúc mừng những đổi thay đó.

 

PV: Trong cuộc gặp Tổng thống có một số người Mỹ gốc Việt biểu tình ở phía ngoài. Họ rất hãnh diện với văn hóa của Việt Nam, thông điệp của Ngài đối với Việt kiều như thế nào?

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Cộng đồng người Việt ở nước ngoài không thể tách rời với dân tộc Việt Nam. Họ là máu của máu Việt Nam và là thịt của thịt Việt Nam. Nhà nước Việt Nam mong họ thành đạt ở Hoa Kỳ và củng cố quan hệ hai dân tộc Việt Nam-Hoa Kỳ. Còn các khác biệt, bất đồng thì nên cùng nhau trao đổi tìm cách giải quyết. Chúng tôi mời họ về quê hương để họ thấy được những đổi mới tiến bộ của đất nước. Các ông biết, ông Nguyễn Cao Kỳ, cựu Phó Tổng thống Sài Gòn trước đây đã về nước, thấy những đổi thay của đất nước và ông ta đã chúc mừng những đổi thay đó.

 

…không có…

PV: Có một chỗ ở Cali gọi là Tiểu Sài Gòn, Ngài có đến đó không?

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Tôi có chương trình gặp chung chứ không có thời gian để đi nhiều.

9

BLITZER: Để tôi hỏi Ông câu này, thưa ông Chủ Tịch, về những người Mỹ mất tích ở Đông Nam Á. Dựa vào Bộ Quốc Phòng của Hoa Kỳ, có 483 lính Mỹ hiện vẫn còn mất tích ở miền Bắc Việt Nam; 882 ở miền Nam Việt Nam, toàn bộ khoảng 1365.

Tôi biết vấn đề này đã được TT Bush đưa ra trong cuộc gặp gỡ với Ông tại Tòa Bạch Ốc và ông ấy đã cám ơn Ông vì việc giúp đỡ. Tuy nhiên, tôi tự hỏi nếu Ông có bát kỳ thông tin nào để cung cấp về những người lính Mỹ mất tích ở Việt Nam.

BLITZER: Let me ask you a question, Mr. President, about the Americans unaccounted for still in Southeast Asia. According to the Defense Department, the U.S. Defense Department, 483 American troops are still unaccounted for in what was called North Vietnam; another 882 in South Vietnam, about 1,365.

I know this issue came up with the president at your meeting at the White House, and he thanked you for your help. But I wonder if you had any new information to provide on missing American troops in Vietnam.

TRIET (THROUGH TRANSLATOR): In past years, Vietnam had active cooperation with the United States in MIA-related issues. We do that out of humanitarian cause. And Vietnam will continue to cooperate with the United States in solving these matters.

PV: Vấn đề MIA: ở miền bắc có 483 người, ở miền nam có 882 người. Tổng cộng có 1.365 người mất tích. Ngài có thông tin gì mới?

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Những năm qua Việt Nam phối hợp với Hoa Kỳ tìm kiếm người Mỹ mất tích. Ðây là việc làm vì lý do nhân đạo, Việt Nam tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ về vấn đề này.

10

BLITZER: Nhưng Ông không có thông tin mới về những trường hợp hợp đặc biệt, không có tin tức nào Ông phát hiện gần đây, bất kỳ thông tin nào khác về trường hợp mất tích, tù binh, hay tin tức nào liên quan hay sao?

BLITZER: But you have no new information about specific cases, no more remains that you found recently, any other information on missing in action, POWs, anything like that?

TRIET (THROUGH TRANSLATOR): I don’t have specific data on this matter.

PV: Ngài có tin gì mới về những người cụ thể không?

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Tôi không đi sâu vào chuyên môn nên không nắm được cụ thể.

11

BLITZER: Nhưng Ông không có thông tin mới về những trường hợp hợp đặc biệt, không có tin tức nào Ông phát hiện gần đây, bất kỳ thông tin nào khác về trường hợp mất tích, tù binh, hay tin tức nào liên quan hay sao?

BLITZER: But as the president of Vietnam, can you assure the American people that your government is doing everything possible to find out what happened to these American troops?

TRIET (THROUGH TRANSLATOR): Absolutely, 100 percent. The government of Vietnam has and is and will be in full cooperation to do its utmost in order to help the United States to account for MIAs. We do this and we do what — everything possible in order to account for American MIAs, while we still have a host of our own MIAs.

PV: Là Chủ tịch nước, Ngài có thể bảo đảm chính quyền Việt Nam nỗ lực làm hết sức về vấn đề MIA?

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Tôi xin khẳng định 100% chính quyền Việt Nam đã, đang và sẽ làm hết sức mình, trong khi còn rất nhiều người Việt Nam mất tích chưa tìm được, nhưng chúng tôi vẫn tích cực phối hợp với Hoa Kỳ tìm người Mỹ mất tích.

12

BLITZER: Có vấn đề khác cũng được TT Bush đưa ra trong cuộc gặp gỡ với Ông liên quan đế vấn đề thật tế nhị là chất Da Cam. Quốc hội Mỹ chi viện ngân khoản để giải quyết hậu quả từ chất toxin chết người này đã được sử dụng trong chiến tranh. Ông có hài lòng với những gì Hoa Kỳ đang làm nhằm giải quyết hệ lụy của chất Da Cam ở Việt Nam không?

BLITZER: There is another issue that came up at your meeting with the president, President Bush, and that involves the very sensitive matter of Agent Orange. U.S. Congress recently appropriated funds to deal with the fallout from this very deadly toxin that was used during the war. Are you satisfied with what the United States is doing now to deal with the remnants of Agent Orange in Vietnam?

TRIET (THROUGH TRANSLATOR): I’m grateful for the efforts made by President Bush and the Congress with regard to support for Agent Orange and dioxin victims. And at the meeting, I also expressed my thanks to President Bush. But there are many Agent Orange afflicted victims, and their lives are difficult, and the afflicted environments must be restored.

PV: Vấn đề nạn nhân chất độc mầu da cam, có thể là vấn đề khá nhạy cảm khi nói với Bush. Ngài có nói chuyện với Quốc hội yêu cầu Quốc hội giải quyết vấn đề này? Ngài có hài lòng?

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Cảm ơn Hoa Kỳ đã có giúp đỡ cho nạn nhân chất độc mầu da cam. Tôi cũng đã gửi lời cảm ơn về sự giúp đỡ những nạn nhân. Nhưng, những nạn nhân còn rất nhiều. Cuộc sống của họ còn khó khăn và những vùng bị nhiễm độc cần được tẩy độc. Chúng tôi mong Tổng thống và Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn với những nạn nhân này.

13

BLITZER:  Chính phủ của Ông hiện nay có mối quan hệ tốt hơn với chính phủ Hoa Kỳ hay với chính phủ Trung Quốc?

BLITZER: Does your government right now have a better relationship with the United States government, or the government of China?

TRIET (THROUGH TRANSLATOR): The foreign policy of Vietnam is based on independence and self-controlling. And Vietnam wants to be friends with all countries, want to be a reliable partner of other countries.

China is a neighboring country with traditional relations with Vietnam. Both China and Vietnam would like to enhance our cooperation for development. Cooperative relations between Vietnam and China would not adversarily affect our relations with other countries, and we also would like to seek an increase in our friendship and cooperation with the United States.

PV: Chính quyền Việt Nam có bang giao tốt hơn với Mỹ hay với Trung Quốc?

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Cái đó không thể so sánh được! Việt Nam có đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước. Trung Quốc là láng giềng gần gũi có truyền thống lâu dài, hai nước tăng cường hợp tác để cùng phát triển. Trong khi quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thì không làm phương hại đến nước thứ ba. Chúng tôi muốn tăng cường quan hệ hữu nghị với Hoa Kỳ bởi Hoa Kỳ là nước có vai trò, vị trí rất lớn, nhân dân hai nước cũng muốn hữu nghị với nhau.

14

 

BLITZER: So you want to have good relations with the United States and China. I hear a very diplomatic answer.

TRIET (THROUGH TRANSLATOR): No, it’s not a diplomatic answer at all, and it is our true desire. That’s what we want

PV: Tôi có nghe một câu trả lời rằng: Ngài muốn có mối bang giao tốt với cả hai nước Hoa Kỳ và Trung Quốc?

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Ðúng! Sự thực đúng là như vậy. Không phải chỉ là ngoại giao phát triển kinh tế, chúng tôi muốn hữu nghị với tất cả các nước. Việt Nam trải qua chiến tranh, Việt Nam muốn là bạn với tất cả để đất nước phát triển. Cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều là ưu tiên trong đường lối đối ngoại của Việt Nam, không phải câu trả lời này có tính chất xã giao.

15

BLITZER: Thưa ông Chủ Tịch, có bao giờ Ông suy nghĩ trong thời gian chiến tranh rằng Ông sẽ trở thành Chủ Tịch nước Việt Nam và rằng Ông sẽ đến Mỹ và nhận được sự chào đón nồng hậu của TT Hoa Kỳ tại Toà Bạch Ốc không?

BLITZER: Mr. President, did you ever think during the war that you would be the president of Vietnam, and that you would come to the United States and would be warmly received by the president of the United States at the White House?

TRIET (THROUGH TRANSLATOR): I never thought, even after the war, in capacity of a regular citizen, I wouldn’t have thought of coming — having a chance to come to visit the United States. And that’s why this visit of mine to the United States is historic.

Now, President Bush and I had a good exchange of views on how to further enhance our relations, and both President Bush and I are satisfied with our meeting.

PV: Trước đây, Ngài có bao giờ nghĩ Ngài sẽ là Chủ tịch nước đến Mỹ và được đón nồng nhiệt như thế này?

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Chưa bao giờ tôi nghĩ đến, cả với tư cách là một công dân bình thường. Vì vậy, chuyến thăm này của tôi có một ý nghĩa mang tính lịch sử. Chúng tôi trao đổi với nhau để cố gắng nâng quan hệ hai nước lên một bước mới. Tôi và Tổng thống đều rất hài lòng.

 

PV: Khi Ngài gặp Tổng thống ở Phòng Bầu dục, có lúc nào Ngài phải tự nhắm mắt tin rằng đây không phải là giấc mơ?

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Ðây là chuyến thăm lịch sử không phải là giấc mơ, vì chuyến thăm này đã được chuẩn bị từ lâu rồi, không phải đột biến gì.

 

PV: Quan hệ đã từ từ phát triển đến độ Ngài đến Mỹ, trước đó Tổng thống Mỹ đã đến Việt Nam, chúng tôi rất vui mừng sau quá khứ 30 năm trước đây là sự việc rất đáng phấn khởi?

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Chúng tôi rất vui vì quan hệ hai nước vượt qua giai đoạn khó khăn và ngày càng nâng cao. Việt Nam và Hoa Kỳ mong khép lại quá khứ hướng tới tương lai tốt cho cả hai bên.

 

BLITZER: Cám ơn Ông rất nhiều, ông Chủ Tịch, và xin chào đón Ông đến Hoa Kỳ.

BLITZER: Thank you so much, Mr. President, and welcome to the United States

 

(thanhienlacviet)

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: