Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 4, 2008

Dân Oan Khiếu Kiện tại 110 Cầu Giấy Ngày 3 04-2008

Filed under: a1 Video, dân oan — tudo @ 3:01 am

Video: Dân Oan Đã Đảo Cán Bộ – Ngày 3 Tháng 04, 2008

Lê Thị Kim Thu Thực Hiện từ Hà Nội


Xin quý bạn đọc vào trang trong để xem một đọan video dân oan nói gì với cán bộ tại phòng tiếp dân trung ương đảng 110 Cầu Giấy Hà Nội. Dân oan hô Đả Đảo ở khu nhà vệ sinh là dân oan xã Lai Vu – Huyện Kim Thành – Tỉnh Hải Dương hôm nay họ đến 250 người. Riêng tỉnh Hưng Yên khoảng 300 người.

VNE

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: