Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 4, 2008

Một vài đặc điểm của hệ thống chính trị và những thay đổi khi có dân chủ (*)

Ý kiến độc giả

Evil

(*) Tựa đề do BBT X-cafe đặt

Các chú nên phân biệt:
http://www.x-cafevn.org/node/997
– Các vị trí lãnh đạo mang tính dân cử và các vị trí lãnh đạo đòi hỏi chuyên môn: Lãnh đạo chuyên môn là các vị bộ, thứ trưởng, vụ trưởng vụ phó ở các bộ, các cơ quan. Lãnh đạo dân cử do tín nhiệm là các vị trí trong TW, quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp, các phong trào, phường, hội. (Đấy là lý thuyết nhưng thực tế ở ta, tất cả các vị trí dân cử đều là do Đảng cử hết.)

– Lãnh đạo cấp trung ương với việc Hoạch định chính sách: Hoạch định chính sách là do các bộ đề xuất, cụ thể là chuyên viên cấp dưới của các bộ đề xuất lên, thậm chí tham khảo các ý tưởng của các cơ quan độc lập bên ngoài. Hiện nay có rất nhiều người không phải là Đảng viên đang thực hiện việc soạn thảo các chính sách này, đề xuất lên các cấp vụ, rồi cấp vụ đề lên cấp Bộ để phê duyệt. Việc này không liên quan gì đến vai trò của Đảng, Đảng không tự nghĩ ra chính sách nào cả. Vai trò của các Đảng cầm quyền là lựa chọn chính sách chứ không phải là đề ra các chính sách.

Thực ra, làm đến chức Ủy Viên Trung Ương, Thủ tướng, Chủ tịch, các cơ quan đoàn đội, ủy ban nhân dân các cấp … thì chỉ cần là một người không quá kém và đã có một chút ít kinh nghiệm lãnh đạo

»Evil

Lãnh đạo cấp trung ương là những người lựa chọn các chính sách dài hạn và giải quyết các vấn đề ngắn hạn có độ phức tạp thấp, không đòi hỏi chuyên môn sâu (ví dụ: đài truyền hình bênh Vàng Anh cởi truồng là đúng hay sai? Có nên đầu tư xây dựng toilet Nhật bản ở VN không). Các vấn đề phức tạp cao hơn một chút thì đã có ban cố vấn trung ương hùng hậu. Ban cố vấn này hiện nay cũng không nhất thiết là người trong Đảng Cộng sản. Thực ra, làm đến chức Ủy Viên Trung Ương, Thủ tướng, Chủ tịch, các cơ quan đoàn đội, ủy ban nhân dân các cấp … thì chỉ cần là một người không quá kém và đã có một chút ít kinh nghiệm lãnh đạo (có thể là kinh nghiệm từ dưới lên). Chính vì vậy những người không có gì đặc sắc về đầu óc như Trương Mỹ Hoa, Cù Thị Hậu, Nguyễn Minh Triết mới ngoi lên được TW.

Nói như vậy để thấy rằng, Đảng Cộng sản không tự nghĩ ra được cái gì cả. Tất cả các chính sách hiện nay đều do NHÂN DÂN đóng góp. Các Đảng cầm quyền như Đảng Cộng sản chỉ có chức năng chọn lựa chính sách. Đảng chỉ dựng lên các vị trí lãnh đạo dân cử (các vị trí mà đáng lẽ ra cũng phải là do dân bầu lên). Các vị trí lãnh đạo chuyên môn thì ở nước nào cũng vậy, do các lãnh đạo cao cấp ở TW chọn lựa, để tạo thành 1 equipe hợp rơ, hoạt động nhịp nhàng từ trên xuống dưới.DD

Tuy nhiên, ở các nước dân chủ, các Đảng cầm quyền chọn đến chức bộ thứ trưởng. Còn ở nhà mình, thì chọn thậm chí đến chức trưởng phó phòng, để thâu tóm toàn bộ quyền lực. Vòi bạch tuộc của Đảng còn vươn đến các tổ chức xã hội, các cơ quan khoa học: trường học, bệnh viện, công đoàn, các tổ chức thanh niên, các đoàn thể, hội dân sự… Trong khi, ở các nước dân chủ, các cơ quan này hoạt động một cách độc lập. Nhà nước không được quyền can thiệp vào công việc quản lý của họ. Quyền hạn của các Đảng ở các xã hội dân chủ ít hơn ở ta nhiều.

Các ý tưởng nâng cao vị thế của VN thì cũng là dân đóng góp. Xin nhấn mạnh là Đảng Cộng sản chả có công lao gì ở đây cả. Sự can thiệp của Đảng Cộng sản chỉ làm cho mọi thứ có thể tồi hơn, bởi lẽ khác với các Đảng khác trên thế giới Đảng Cộng sản chọn lãnh đạo chuyên môn đề cao tiêu chuẩn số 1 phải là người trung thành với Đảng, đảm bảo sự thống trị độc tài, chứ không phải là người giỏi chuyên môn nhất để phát huy cao nhất sự phát triển của VN.

Nhưng ưu điểm nhãn tiền về mặt dân chủ, công bằng, tự do, dễ dàng thay thế một chính quyền tồi thì ai cũng thấy. Những điều này sẽ hứa hẹn chống tham nhũng tốt hơn, đảm bảo cho người tài có cơ hội được tham gia quản lý đất nước bất kể chính kiến chính trị, nhân dân được tự do hơn.

»Evil

Ngoài ra, mọi chính sách đúng đắn đều có thể kế thừa, chứ không phải là dân chủ sẽ xóa sạch hoàn toàn dấu vết của Đảng Cộng sản. Các đảng cầm quyền trong một xã hội dân chủ vẫn có thể tiếp tục lựa chọn một số chính sách đúng đắn từ thời Đảng Cộng sản. Đây là Trí tuệ của Nhân dân chứ không phải của Đảng nào cả.

Bản chất của Dân chủ là khoan dung. Thậm chí bây giờ nhiều người sẵn lòng cho các Đảng viên cao cấp hạ cánh an toàn. Đảm bảo một số quyền lợi nhất định cho thân quyến của họ, để VN mau đạt tới xã hội dân chủ. Các Đảng viên cấp dưới thì có thể xử lý theo sự thỏa thuận với Đảng Cộng sản. Hiện nay Đảng Cộng sản sẵn sàng trừng phạt một số đảng viên cấp dưới.

Giữ chính quyền thì đã có công an và quân đội độc lập. Điều quan trọng là đi theo đúng quỹ đạo và dòng chảy dân chủ của thế giới, sẽ được nhiều đồng minh lớn hỗ trợ về mặt quân sự, quốc phòng.

Đảng Cộng sản, cũng giống như các Đảng cầm quyền khác, không có chức năng hoạch định chính sách mà chỉ có chức năng lựa chọn chính sách. Không nên đặt ra vấn đề: đảng cầm quyền trong một xã hội dân chủ luôn luôn phải lựa chọn được chính sách đúng đắn. Bởi vì thực tế Đảng Cộng sản cũng lựa chọn rất nhiều chính sách sai. Không nên đặt vấn đề kinh tế sau khi có xã hội dân chủ phải hơn đứt kinh tế do Đảng Cộng sản lãnh đạo bởi vì hiện nay là kinh tế thị trường, theo đường lối phát triển tư bản, không liên quan gì đến tư duy chính trị. Và các kinh tế gia trên thế giới không có sự khẳng định thống nhất nào về mối quan hệ giữa dân chủ hoặc độc tài với kinh tế.

Nhưng ưu điểm nhãn tiền về mặt dân chủ, công bằng, tự do, dễ dàng thay thế một chính quyền tồi thì ai cũng thấy. Những điều này sẽ hứa hẹn chống tham nhũng tốt hơn, đảm bảo cho người tài có cơ hội được tham gia quản lý đất nước bất kể chính kiến chính trị, nhân dân được tự do hơn. Tiếng nói của dân được tôn trọng. Như vậy, đảm bảo xã hội sẽ được phát triển một cách hài hòa tất cả các mặt (không chỉ có kinh tế). Điều này chắc chắn là hơn đứt Đảng Cộng sản.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: