Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 18, 2008

audio lịch sử 30/4/1975 giải pháp chính trị ?

Cuốn hồi ký của đại sứ Pháp nói về những ngày cuối của VNCH :
– VNCH có thật sự thua cs không hay là bị bó tay vì thế lực quốc tế (Mỹ, LX, Tàu) ?
– CSVN có vi phạm HĐ Paris không ?  MTGPMN ở đâu, có quyền hành gì không hay là công cụ bù nhìn của csBV ?
– Ván cờ chính trị đã được giải quyết ở Bắc Kinh, Hoa Thịnh Đốn (từ 1973) !
http://www.mediafire.com/?mumnowfmztu

 – 1974-75, Bắc Kinh đã đề nghi giúp  VNCH đánh lại csvn qua tòa đại sứ VNCH ở Âu châu (BK chận đường tiếp vận vũ khi LX tư phía bắc, tấn công miền bắc bỏ ngỏ, tiếp vận miền Nam VNCH qua ngả Cam Bốt, biển). BK thay Mỹ ngăn chặn làn sóng đỏ cs (theo Liên Xô). VNCH từ chối, thà mất chính quyền hơn là lệ thuộc, mất nước cho csTQ.
– Sau đệ II thế chiến, thế giới đi vào  chiến tranh lạnh vì sự  bành trướng của cncs, thực dân đỏ kiểu mới, dùng người cs bản xứ thừa sai (cs quốc tế) cai trị người bản xứ..
Năm 1950-53, thế giới tự do nhập trận giúp Nam Hàn tự do chống lại sự xâm lãng của cs Băc Hàn và cs TQ, Liên Xô.  Một hiệp ước đình chiến ký kết vào 1953.
– Mỹ áp dụng  chính sách “be bờ”, ngăn chặn, và đặt quân đội ở những nơi có thể có nguy cơ có sự xâm lăng của khối cs : Tây Đức, Nam Hàn, Nhật, …
Chiến lược của Mỹ và VNCH là “luật chiến tranh”, không có mục đích tấn công ra bắc, giải phóng miền Bắc. Mỹ không muốn đối đầu cùng lúc với LX và TC, có vũ khí nguyên tử.
– VNCH chiến đấu bảo vệ lãnh thổ miền Nam và an ninh xã hội, chống lại sự xâm nhập, khủng bố trong miền Nam. Đồng thời phát triển kinh tế.   CSBV xâm lăng và công cụ bù nhìn MTGPMN nằm vùng (vi phạm HĐ Geneve 54) lũng đoạn, phá hoại chính trường, xã hội miền Nam, đe dọa khủng bố người dân.
Trong ván cờ này thì “thắng/thua”   đã rõ về lâu dài, nhất là khi Mỹ đổi chiến lược, dùng TC ngăn chặn sự bành trướng của cncs quốc tế LX mà csbv là tay sai  (giai đoạn này có mâu thuẫn quyền lực, chính sách giữa cs LX/TC), khai thác thị trường kinh tế ở xứ TQ đông dân, mang khoa học kỹ thuật đến hy vọng nâng cao dân trí dân TQ.
30/4/75 :
+ CNCS LX đã thắng tạm thời ở khu vực đông Nam Á
+ csvn cũng xem như đã hoàn thành “sứ mạng làm nghĩa vụ quốc tế vô sản”, áp đặt cncs trên toàn cõi VN; chuẫn bị tấn công sang các lân bang;
+ cs bần cùng hóa nhân dân để dễ bề cai trị; tướt đoạt mọi nhân quyền, dân quyền;
+ Toàn dân VN đã thua nặng !!
+ Khởi đầu cho giai đoạn thoái trào của cncs, csvn !!
+ Nhân dân VN, kể cả MTGPMN, những người theo cs, bắt đầu nhận chân rõ ràng BỘ MẶT GIAN TRÁ cs, mị dân, PHẢN BỘI, nô lệ chủ nghĩa vong bản man rợ, tay sai ngoại bang, quốc tế cs !!
1989-1991: CNCS hoàn toàn sụp đổ ở Đông Âu, và Liên Xô !!
+ TQ thắng to : lợi dụng chiến tranh VN để thương lượng với Mỹ, lấy được biển đông VN, HS TS; có thời gian hiện đại hóa TQ; thay Đài Loan vào HĐBA LHQ.


VÀI NÉT SƠ VỀ ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, TỰ DO Ở 2 MIỀN:
 
MIỀN NAM VN: 1955-1975:
Thể chế chính trị: tự do dân chủ, đa nguyên đa đảng ;
Cơ cấu chế độ: cộng hòa; tam quyền phân lập : hành pháp lập pháp, tư pháp độc lập;
Tên gọi : VNCH
Chủ trương : chống lại cncs dưới mọi hình thức; xây dựng bảo vệ : tự do dân chủ, công bằng, xã hội văn minh đúng với hướng đi của nhân loại; lo phát triển kinh tế.
Đường lối kinh tế: kinh tế thị trường, tôn trọng quyền tư hữu; tạo điều kiện, khuyến khích mọi người học tập, sáng tạo, sản suất; có làm có hưởng tương ứng;
Quân đội : nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, biên cương, hải phận; không lệ thuộc bất kỳ đảng nào;
Công an : nhiệm vụ bảo vệ an ninh xã hội, an ninh người dân; không lệ thuộc bất kỳ đảng nào; không được quyền bắt bớ tùy tiện nếu không có lệnh tòa án (ngoại trừ vi phạm nghiêm trọng an ninh quốc gia )
Tự do báo chí, truyền thông, báo chí tư nhân: được nhà nước bảo đảm, tôn trọng, bảo vệ trong thực tế;
Tự do tôn giáo, tín ngưỡng độc lập : được Hiến pháp, nhà nước bảo đảm, tôn trọng trong thực tế;
Tôn trọng nhân quyền, dân quyền: được Hiến pháp, nhà nước bảo đảm, tôn trọng trong thực tế;
Tự do ngôn luận, tư tưởng cá nhân : được Hiến pháp, nhà nước bảo đảm, tôn trọng trong thực tế;
Tự do lập hội, lập đảng, đi lại, biểu tình : được Hiến pháp, nhà nước bảo đảm, tôn trọng trong thực tế;
Khẩu hiệu: Tổ quốc trên hết; Danh dự, tổ quốc trách nhiệm; Tiên học lễ, hậu học văn;
Chỉ số kinh tế GDP : thu nhập đầu người/năm : hơn Thái Lan, Đài Loan, Nam Hàn, …
Ngân sách quốc gia, thuế : để điều hành cơ cấu nhà nước, phục vụ và nâng cao đời sống đồng bào, an sinh xã hội; không chi trả cho sinh hoạt đảng phái;
Giáo dục :  trường học miễn phí (tiểu học, trung học, đại học); cũng có trường tư;
Y tế  :  bịnh viện miễn phí ;  cũng có BV tư;

MIỀN BẮC VN: 1955-1975:
Thể chế chính trị: độc tài toàn trị; độc đảng độc tôn (vài đảng khác, nếu có chỉ là bù nhìn, mị dân);
  là bộ phận của cs quốc tế, lãnh đạo bởi cs LX/TQ;
Cơ cấu chế độ: tam quyền phân CÔNG : hành pháp lập pháp, tư pháp dưới sự lãnh đạo của đảng cs;
Tên gọi : VNDCCH VN dân chủ CH (dân chủ ???)
Chủ trương : xây dựng CNXH, CNCS (hoang tưởng) ; chuyên chính vô sản; đấu tranh giai cấp; xã hội : dân chủ, công bằng, văn minh (mị dân); “giải phóng miền Nam, chống Mỹ cứu nước” (chiêu bài); “thống nhất” (??, vì chính HCM chia 2 VN, rồi gây chiến để thống nhất, áp đặt cncs lên toàn nước, rồi cả Đông nam á)
Dân chủ : hình thức, lừa mị; chỉ có tập trung dân chủ trong tay vài người trong Bộ chính trị cs; thực chất là độc tài vì chế độ không tôn trọng tiếng nói đối lập của người dân ; (cs chơi chữ)
Độc lập tự do : có tính “tập thể” ; không có tính cá nhân (lừa bịp, chơi chữ); !
Bầu cử, ứng cử, tranh cử: lừa bịp, đảng cử dân bầu; người dân không làm chủ lá phiếu của mình vì những thủ đoạn kềm kẹp của cs;
Đường lối kinh tế: kinh tế tập trung, không chấp nhận quyền tư hữu; đất đai, ngân khố quốc gia là của “nhân dân” (??), nhưng thực chất là của đảng;

Quân đội : nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, biên cương, hải phận; CÔNG CỤ của đảng cs, ưu tiên bảo vệ đảng;
Công an : nhiệm vụ bảo vệ an ninh xã hội, an ninh người dân; CÔNG CỤ của đảng cs, ưu tiên bảo vệ đảng; bắt bớ tùy tiện với những màn vu khống, dàn dựng;
Tự do báo chí, truyền thông, báo chí tư nhân: CÔNG CỤ của đảng cs, không được tôn trọng, bảo vệ trong thực tế; mặc dù Hiến pháp có quy định với lối chơi chữ lừa bịp “theo quy định của pháp luật”, kết quả : xin / chờ và không cho !!
Tự do tôn giáo, tín ngưỡng độc lập : KHÔNG tôn trọng trong thực tế; CÔNG CỤ của đảng cs, không được tôn trọng, bảo vệ trong thực tế; mặc dù Hiến pháp có quy định với lối chơi chữ lừa bịp : xin / chờ và không cho !!
Tôn trọng nhân quyền, dân quyền: KHÔNG tôn trọng trong thực tế; CÔNG CỤ của đảng cs, không được tôn trọng, bảo vệ trong thực tế; mặc dù Hiến pháp có quy định với lối chơi chữ lừa bịp : xin / chờ và không cho !!
Tự do báo chí, ngôn luận, tư tưởng cá nhân : KHÔNG tôn trọng trong thực tế; CÔNG CỤ của đảng cs, không được tôn trọng, bảo vệ trong thực tế; mặc dù Hiến pháp có quy định với lối chơi chữ lừa bịp : xin / chờ và không cho !!
Tự do lập hội, lập đảng, đi lại, biểu tình : KHÔNG tôn trọng trong thực tế; CÔNG CỤ của đảng cs (MTTQ), không được tôn trọng, bảo vệ trong thực tế; mặc dù Hiến pháp có quy định với lối chơi chữ  : xin / chờ và không cho !! Tất cả mọi tổ chức, hội đoàn ĐỀU là công cụ tung hô, tay sai của đảng qua cái gọi là MTTQ !
Khẩu hiệu:
Yêu nước là yêu xhcn, yêu đảng (giáo điều, cực đoan, độc đoán, độc tài trong một thế giới tiến hóa và cần hoàn thiện không ngừng); đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách (không ai lấy trách nhiệm cả ); đặt quyền lợi của đảng trên quyền lợi của tổ quốc, nhân dân !

VN: 1975 – 86:
– Không có gì thay đổi so với thời ở miền băc;
– Bần cùng hóa nhân dân;
– tù cải tạo, trả thù nhân dân miền nam, cướp nhà, đất, tiền, cơ sở sản xuất…;
– tướt đoạt quyền mưu cầu hạnh phúc của người dân, quyền tự do, dân chủ, nhân quyền, dân quyền;
– xã hội không có: tự do, dân chủ, công bằng, công lý THỰC SỰ ! (tất cả chỉ là trò hề, nói dóc !)
– Cả nước tụt hậu; lòng dân ly tán; phong trào vượt biên tìm tự do;
– Ngân sách quốc gia, thuế : nuôi 2 bộ máy song song chồng chéo phí phạm : nhà nước và đảng !
– Đó là giải phóng của cs ngu muội, tham tàn.

VN: 86-2008:
– Mở cửa kinh tế để cứu đảng trước, cởi trói cho dân (vì cs chuyên trò trói dân !), nhưng vẫn do kinh tế “quốc doanh” chủ đạo, đục khoét công quỹ, tiền viện trợ, nợ quốc tế, …;
– Chính trị không có gì thay đổi, vẫn độc tài toàn trị ;
– xã hội đầy dẫy bất công, phân chia giai cấp, phe đảng, gốc gác, …
– Tham nhũng trở thành quốc nạn, quốc sách, từ trung ương xuống mọi địa phương
– tướt đoạt quyền mưu cầu hạnh phúc của người dân, quyền tự do, dân chủ, nhân quyền, dân quyền;
– cướp nhà, cướp đất của dân, …
– xã hội không có: tự do, dân chủ, công bằng, công lý THỰC SỰ ! (tất cả chỉ là trò hề !)
– Chế độ hộ khẩu và công an trị, theo luật rừng xanh;
– Cả nước tụt hậu; đói nghèo, khoảng cách giàu nghèo KHUNG KHIẾP !

– Đất đai, công ty, hạ tầng cơ sở , đa số nằm trong tay tư bản đỏ (cs vn, TQ), tư bảng ngoại bang khác;
– VN đã mất : Ải Nam qua, 1 thác Bản giốc, núi Lão Sơn, …. (có mỏ vàng, …; khoảng trên 720 km2 biên giới phía bắc; csvn chưa dám công bố chính thức bản đồ biên giới, hải phận VN trước và sau khi ký hiệp ước 1999, 2000); Hoàng Sa, nhiều đảo ở Trường Sa; dầu mỏ khi đốt; và sẽ tiếp tục mất, …
– Lên tiếng bảo vệ Hoàng Sa Trường sa là cái tội đối với nhà nước CS !

– Nơ nần quốc tế khá lớn, bị bưng bít bí mật; tài nguyên quốc gia (dầu mỏ, hải sản) cạn dần, đất đai hẹp dần, vào tay ngoại bang và tư bản đỏ;
– Văn hóa suy đồi và đạo lý băng hoại; kinh tế tụt hậu; lạm phát tăng phi mã;

– Đcsvn làm cai thầu cho ngoại bang, tư bản đỏ (Tàu, với tham vọng bành trướng, thôn tính VN), và tư bản trắng. Đcsvn đi buôn làm giàu cho đảng :
cùng tư bản bóc lột lao động nội địa;
khai thác dục tình, đỉ điếm;
xuất khẩu lao nô;
xuất khẩu dục nô (cô dâu lấy chồng ngoại, đỉ điếm);
bán tài nguyên quốc gia (dầu thô, gỗ quý, …);
tham nhũng viện trợ quốc tế, ngân sách quốc gia; …
bóc lột dân qua những luật lệ, chính sách phi lý, bất công, …
Cướp đất của dân, và bán cho tư bản … ;
Dựa vào ngoại bang để bóc lột, thống trị nhân dân;

Lợi dụng ngoại tệ của người Việt hải ngoại  (5-10 tỉ/năm)

– dân nghèo, nước yếu, lòng dân lý tán, phẩn nộ : mãnh đất màu mỡ để ngoại bang xâm chiếm (tằm ăn dâu, …); chúng ta đang mất nước; dân tộc suy vong, suốt đời làm nô lệ từ đời này sang đời khác lâu dài;

– Chỉ số kinh tế GDP : với 8% tăng trưởng / năm (chưa tính lạm phát, nếu mấy nước kia đứng yên); thu nhập đầu người/năm : cần 33 năm để bằng Thái Lan; cần 150 năm để bằng Nam Hàn; cần 197 năm để bằng Singapor ; …
– Ngân sách quốc gia, thuế : nuôi 2 bộ máy song song chồng chéo phí phạm : nhà nước và đảng !

Dân oan khắp moi miền gọi đcsvn là đảng cướp, mafia  cũng chẳng ngoa.
Nào là: cướp chính quyền, cướp quyền tự do của dân, cướp quyền dân tộc tự quyết, cướp nhà cướp đất của dân, cướp quyền mưu cầu hạnh phúc, bán nước hại dân cầu vinh, …
Đảng đã dựa vào ngoại bang để chống lại nhân dân, phản bội dân tộc !

Những cuộc chiến phát động bởi csbv qua nhiều chiêu bài giả trá, là vô nghĩa, phi lý, phi nghĩa, phản bội dân tộc;
Cuộc chiến VN là một cuộc chiến Ý thức hệ (độc tài toàn trị cs / tự do dân chủ), hoặc cuộc chiến “giữa chủ nghĩa cs và chủ nghĩa dân tộc” (đọc hiến pháp Csvn và VNCH : giải phóng, xây dựng XHCN / chống cncs, bảo vệ tự do dân chủ ở miền Nam), kết hợp/thông qua cuộc nội chiến Nam/bắc VN, mà kẻ chủ chiến là khối cs quốc tế thông qua tay sai là csbv và công cụ là MTGPMNVN. 

Nếu csbv tôn trọng HĐ Geneve 54 (giống Bắc Hàn sau 1953, Đông Đức), không gài VC nằm vùng trong Nam (Le Duan, …), không phát động chiến tranh “giải phóng, thống nhất, chống Mỹ” (chiêu bài), không khủng bố đồng bào, phá hoại xã hội miền Nam, thì Mỹ cũng không ồ ạt mang quân vào Nam VN kể từ 1964-65. BCT csbv ra nghị quyết “giải phóng miền Nam, xây dựng XHCN” vào năm 1959 (mấy tháng trước nghi định 10/59 của TT NĐ Diệm), và dựng ra MTGPMN vào năm 1960.  Khi người dân miên bắc không được hít thở không khí tự do (quy định bởi HĐ Geneve) thì làm sao tổ chức được tổng tuyển cử ?? Bằng cớ là : CCRĐ 1953-56, sau 20/7/54 cũng còn nhiều người dân miên bắc VN bị cs ngăn chặn không cho tự do vào Nam, và hiện nay người dân VN vẫn bị tướt đoạt quyền con người, dân quyền, chỉ có “độc đảng cử buộc dân bầu” từ hơn 60 năm qua  (bầu QH 20/5/2007 cũng vậy ) !
Ngoài ra, sau 21/7/1954, miền Bắc cũng có  cố vấn quân sự TQ/LX như trong Nam có cố vấn Mỹ.  Mặt khác, sau đệ II thế chiến, quân đội Mỹ cũng có đóng ở Tây Đức, Nhật, Nam Hàn để giúp họ ngăn chặn làn sóng xâm lăng của cncs quốc tế, thế mà mấy nước đó có bị mất chủ quyền, mất đất mất biển đâu.  Ngược lại, họ còn được Mỹ giúp phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật, nên khoảng 20 năm sau Tây Đức và Nhật đã trở thành cường quốc kinh tế và khoa học kỹ thuật.

Trong cuộc chiến 1946-54, 1959-75, có sự hiện diện của khoảng 320 ngàn quân đội TC (hồi ký Hoang Văn Hoan, ủy biên BCT csbv) và hơn 3000 lính Liên Xô ở miền Bắc VN.  Có điều là chế độ miền bắc là cs độc tài toàn trị nên mọi thông tin đều bị bưng bít !! 

Nếu miên Nam VN không bị csbv xâm lăng, chắc chắn VN không bị mất quần đảo Hoàng Sa và một số đảo Trường Sa (sẽ mất hết),  biển đông, đất đai biên giới phía bắc VN-TQ, đất nước không tụt hậu, ít ra cũng bằng Nam Hàn, Đài Loan !!

Hãy nhìn  Bắc Hàn (Nam Hàn), Đông Đức (Tây Đức), Cuba và các nước đông âu được giải phóng thực sự khỏi ách cs man rợ là đã rõ !!  Trong khi csvn tự nguyện làm nô lệ cncs, và choàng cái ách nộ lệ này lên toàn dân VN một cách độc tài độc đoán,  phi dân chủ, không tự do, phản dân tộc, kéo VN thụt lùi hơn nửa thế kỷ  !

(thanhhuong)

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: