Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 19, 2008

Dân Oan Chửi Cán Bộ Chống Tham Nhũng

Filed under: a1 Video, dân oan, Tệ nạn xã hội, Tham nhũng — tudo @ 4:24 am

Dân Oan Bị Vệ Sỹ Đàn Áp Ngày 10-04-2008 

http://www.youtube.com/watch?v=L47bQt3xxHY  

Dân Oan Chửi Cán Bộ Văn Phòng Trung Ương Đảng
Dân Oan Chửi Cán Bộ Chống Tham Nhũng – 2
Dân Oan Chửi Cán Bộ Chống Tham Nhũng – 3
Dân Oan Chửi Cán Bộ Chống Tham Nhũng – 4
Dân Oan Chửi Cán Bộ Chống Tham Nhũng – 5
Dân Oan Chửi Cán Bộ Chống Tham Nhũng – 6/6

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: