Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 19, 2008

HÙNG VƯƠNG DỰNG NƯỚC, CỘNG SẢN BÁN NƯỚC, CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ ?

Filed under: Chính trị, xã hội, Quan điểm, Việt Nam — tudo @ 9:00 am

Ngày Mồng Mười tháng Ba Âm lịch năm nay tức ngày 15/04 Dương lịch, chúng ta làm Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

   Nhớ tới vua Hùng là dịp để chúng ta nhớ tới những vĩ nhân sáng nghiệp, những chiến sỹ anh hùng, đã dựng lên dân Việt và nước Việt từ ải Nam quan tới mũi Cà Mâu. Nhớ tới vua Hùng còn có nghĩa là nói đến tinh thần quốc gia, dân tộc và cũng có nghĩa là căm giận những phường buôn dân, bán nước, là tố cáo mạnh mẽ hành động dâng đất, nhượng biển cho Trung Cộng của tập đoàn lãnh đạo cộng sản Việt Nam hiện nay.

  Trải qua gần năm ngàn năm lịch sử dựng quốc và kiến quốc, trong đó có 1 000 năm bắc thuộc và 100 năm Pháp thuộc, dân tộc ta vẫn tiếp tục đấu tranh kiên cường để tồn tại, đứng vững cho tới ngày hôm nay. Từ lúc vua Hùng dựng nước, qua những cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng, bà Triệu, tới khi Ngô Quyền phá tan quân Nam Hán, giành lại độc lập cho nước nhà, ý thức quốc gia, dân tộc đã giúp chúng ta chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc, và xây dựng một nước Việt độc lập, tự chủ, tự cường, rồi tiếp nối qua những triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn, dân Việt đã không ngừng bảo vệ và bồi đắp giải giang sơn gấm vóc mà chúng ta có được ngày hôm nay.

   Nhưng giận thay, bọn cộng sản lại dâng đất, nhượng biển cho Trung Cộng !

    Xưa kia, Kiều công Tiễn đã lợi dụng lúc đất nước mới thành lập, phải trái chưa tỏ, kỷ cương chưa vững, lòng người chưa định, tìm cách giết vua, bán nước. Lê chiêu Thống xem ngôi báu của mình hơn quyền lợi quốc gia, dân tộc, nhân lúc Bắc hà đang hỗn loạn, đã quỵ lụy bắc phương, dẫn quân ngoại xâm về giày xéo quê hương.

   Ngày hôm nay cộng sản cố tình đánh lận con đen, bôi nhọ sự thật, xuyên tạc lịch sử, dấu diếm những hành động bán nước, thần phục ngoại bang ; hơn thế nữa, để bám víu vào quyền hành, chúng không ngần ngại bán đất, nhượng biển cho Trung Cộng.

   Ngày xưa vua Hùng dựng nước ; ngày nay cộng sản bán nước. Nhưng dòng lịch sử Việt không ngừng ở đây. Hành động của cộng sản sẽ bị chung số phận như những kẻ đã từng buôn dân, bán nước. Đó là số phận của Lê chiêu Thống, của Mạc đăng Dung.

   Ngày xưa Ngô Quyền, Lý thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ đã thay mặt cho uy quyền quốc gia, dân tộc, không những trừng trị nghiêm ngặt kẻ nội thù, mà còn dạy những bài học đích đáng cho kẻ ngoại xâm.

   Ngày nay dân Việt không thể yếu hèn, thờ ơ, lãnh đạm, để cho tập đoàn cộng sản dâng đất, nhượng biển cho ngoại bang, và tiếp tục gây tai họa cho dân nước.

   Nước Việt không thể nằm trong bóng đêm cộng sản. Nước Việt phải là Đại Việt của Hồng Bàng, là Đại Cồ Việt của Vạn Thắng, là Đại Việt anh dũng của Đinh Lê, Lý Trần.

   Ngày xưa Trần hưng Đạo đã chứng minh hùng hồn là nếu quân dân đồng lòng, thì có thể chiến thắng cả một kẻ thù hung bạo và to lớn như đế quốc Mông cổ.

   Hôm nay, chúng ta làm lễ giổ tổ Hùng Vương, chính là tin tưởng vào tinh thần bất khuất của giống nòi, tin tưởng vào lịch sử của một dân tộc đã hội đủ điều kiện để tự chủ và tự cường, không vì một nghịch cảnh nhất thời, mà mất hết sức sống và lẽ sống.

  Nhớ công vua Hùng dựng nước, chính là đấu tranh mạnh mẽ chống những kẻ bán nước, tố cáo mạnh mẽ hành động dâng đất, nhượng biển của cộng sản Việt Nam, đồng thời tranh đấu cho tự do, dân chủ. Dân chủ là mảnh đất mầu mở cho phát triển kinh tế nẩy mầm. Nước có giầu, dân mới mạnh, lúc đó mới có thể giữ vững nên độc lập nước nhà.

 

                                 Paris ngày 16/04/2008

 

                                      Chu chi Nam

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: