Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 19, 2008

Tẩy Chay Thế Vận Hội Thảm Sát Beijing 2008

Filed under: a1 Video, Hoàng Sa Trường Sa, Olympic 2008 — tudo @ 8:27 pm

http://www.youtube.com/watch?v=gvi2V9x6lMI


TC chính trị hóa Olympics, lợi dụng TVH để nói với công luận thế giới là đồng bào VN tham dự lễ rước đuốc “công nhận” Hoàng Sa TS là của TC ! (nhìn hình quần đảo HS về màu sắc đồng bộ và chữ viết phía dưới HS)


báo chí Saigon phản đối hải quân TC đánh chiếm Hoàng Sa ngày 19/1/1974

BIẾM HỌA:

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: