Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 22, 2008

LỜI KÊU GỌI XUỐNG ĐƯỜNG NGÀY 29/4/2008 tại Saigon

LỜI KÊU GỌI XUỐNG ĐƯỜNG NGÀY 29/4/2008 tại Saigon
LỜI KÊU GỌI XUỐNG ĐƯỜNG NGÀY 29/4/2008

Niềm kiêu hãnh mang tên Việt Nam giữa Bangkok!

.

Advertisements

1 Comment »

  1. […] – Niềm kiêu hãnh mang tên Việt Nam giữa Bangkok! – Ðại trường thành cho ngọn đuốc Thế vận tại Canberra – LỜI KÊU GỌI XUỐNG ĐƯỜNG NGÀY 29/4/2008 tại Saigon […]

    Pingback by Sinh Viên Lê Trung Thành Tuyên Bố Sẽ Về Sài Gòn Biểu Tình Chống Đuốc Olympic Bắc Kinh « Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam — April 22, 2008 @ 7:16 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: