Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 22, 2008

Video: Dân Oan Yêu Cầu Dẹp VP Chống Tham Nhũng

Filed under: a1 Video, Chính trị, xã hội, Dân oan, dân oan — tudo @ 5:33 pm

Lê Thị Kim Thu thực hiện từ Hà Nội

Xin quý bạn đọc vào trang trong để xem video dân oan yêu cầu dẹp văn phòng đề chống tham nhũng, vì từ ngày mở văn phòng này ra, nó chẳng làm được gì cả!!!!

Xin quý bạn đọc bấm vào đường link bên dưới để xem video:

 

http://www.youtube.com/watch?v=MR6vIUHIiIY


Hình Ảnh Dân Oan Ngày 22 Tháng 04, 2008 Tại 110 Cầu Giấy Hà Nội

Lê Thị Kim Thu thực hiện từ Hà Nội

Dân Oan căng biểu ngữ trước phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham
những Trung ương.

Hình Ảnh Dân Oan Ngày 21 Tháng 04, 2008 Trước Cửa Văn Phòng Thủ Tướng

Lê Thị Kim Thu thực hiện từ Hà Nội

Du khách ngọai quốc hỏi thăm dân oan trước cửa văn phòng thủ tướng
(VNE)

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: