Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 24, 2008

audio phong van 4/2008

 

  • 23/4/2008: BK phỏng vấn chị Phạm Thanh Nghiên (Hải Phòng) : Rước đuốc tại Úc châu, vai trò đê hèn cúi đầu của đcsvn (kẻ bán nước) khi khủng bố thanh niên yêu nước để làm vui lòng quan thầy TQ, kẻ cướp nước; tội ác của cs VN/TQ v/v TQ giết hại ngư dân VN và đối xử tàn bạo, vô nhân tính, vô trách nhiệm (phần cuối audio)
    http://vnsr.net/audio/files/4-2008/audio.080423.0.mp3    ( http://vnsr.net/ )
Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: