Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 24, 2008

Nóng phỏng tay: Ghi âm các sứ quán VN ở Châu Âu, Mỹ trả lời về biểu tình HSTS, Hiến Pháp…

Audio:
 VA ( http://blog.360.yahoo.com/blog-fkTaeFY2dbKNOic32.Yv?p=9951#comments  ) cám ơn blogger Businesshoa ( http://uk.blog.360.yahoo.com/blog-0.peAwczbrXu6FHcXpFNMBR1tg–?cq=1&p=271&n=28500  ) thực hiện các ghi âm.

VA cám ơn blogger HSTS ( http://360.yahoo.com/profile-J1rBZgM5dKeJMsFcByvjDeBOoEn4TTHR  ) đã cung cấp links

Gọi cho đại sứ quán tại Hà Lan, không có người bắt máy,
phải chạy tít qua Đức và Bỉ…Tốn biết bao nhiêu tiền máy bay

gọi điện đại sứ quán VN ở Berlin
http://boomp3.com/listen/f4ynf2v/%C4%90%E1%BA%A1i-s%E1%BB%A9-qu%C3%A1n-viet-nam-t%E1%BA%A1i-berlin-%C4%90%E1%BB%A9c
http://boomp3.com/

Lạ …

Đại sứ quán đại diện cho 1 quốc gia

mà hỏi câu nào, trả lời không biết câu đó.

Thế gửi các bác ra nước ngoài làm gì?

đóng dấu visa thôi àh …

Hỏi: 29/4 TQ rước đuốc Olympic qua VN hả chị?

Trả lời: Không biết .

Hỏi: Người dân trong nước có quyền được biểu tình không?

Trả lời: Không biết .

1 điều không biết, 2 điều không biết…

Lại còn hỏi cả tên tuổi nữa

gọi điện đại sứ quán VN ở Bruxelle
http://boomp3.com/listen/doyk0if/%C4%91%E1%BA%A1i-s%C6%B0-quan-vietnam-t%E1%BA%A1i-bruxelle-b%E1%BB%89
http://boomp3.com  

Hỏi: 1958 Phạm Văn Đồng đã ký kết trao HSTS cho TQ

Trả lời: Cháu đã đọc tài liệu của bọn phản động

( ủa tài liệu của bọn TQ mà? )

Hỏi: Phản động là gì?

Trả lời: Bọn ăn nói không đúng đó.

Hỏi: Người dân trong nước có quyền được biểu tình không?

Trả lời: tham khảo báo chí…

Hỏi: nhưng sinh viên đi biểu tình bị bắt mà?

Trả lời: không chính xác!

gọi điện đại sứ quán VN tại Madrid Spain
http://boomp3.com/listen/du0ezvb/%C4%91%E1%BA%A1i-s%C6%B0-quan-vietnam-t%E1%BA%A1i-madrid-spain
http://boomp3.com/

Happy wá, gặp chú chứ không gặp cô nữa

chú này trả lời “hay” hơn 2 cô trước nhiều….

Mỗi tội chú nghĩ lâu wá mất bao nhiêu thời gian

Hỏi: Người dân trong nước có quyền được biểu tình không?

Trả lời: Ở trong Hiến Pháp thì được quyền

Hỏi: thế ở ngoài sự thật thì được không?

Trả lời: Vẫn có đấy chứ!

Hỏi: thế sao người biểu tình đều bị bắt và đàn áp?

Trả lời: cháu tận mắt chứng kiến hay chỉ nghe thế thôi?

Hỏi: nói sự thật xấu của Đảng, tại sao bị bắt vì tội phản động?

Trả lời: không bị bắt vì tội phản động
bắt vì vi phạm pháp luật!

gọi điện đại sứ quán VN tại San Francisco, USA
http://boomp3.com/listen/fgjuys7/%C4%91%E1%BA%A1i-s%C6%B0-quan-vietnam-t%E1%BA%A1i-washinton-dc-usa

thất vọng cái chú này …
tuyệt tình và lạnh lùng .. vô cùng… chú ấy đuổi cháu …

Hỏi: có quốc tịch Mỹ về VN phải xin Visa không?

Trả lời: vẫn phải xin Visa chứ?

Hỏi: chủ tịch Nguyễn Minh Triết nói đã bỏ rồi?

Trả lời: bỏ nhưng phải xin loại giấy khác thay Visa!

Hỏi: Muốn làm việc ở ĐSQ cần trình độ gì?

Trả lời: Nhà nước chưa có cơ chế!

Hỏi: Làm con ông to bà lớn có chức quyền thì được cử đi?

Trả lời: Rồi rồi rồi… Lượn đi!

http://blog.360.yahoo.com/blog-fkTaeFY2dbKNOic32.Yv?p=11194
http://blog.360.yahoo.com/blog-fkTaeFY2dbKNOic32.Yv?p=11109#comments

source

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: