Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 25, 2008

Sơ đồ 1: Tổ chức Đảng; Sơ đồ 2: Tổ chức nhà nước

Filed under: Chính trị, xã hội, Tài liệu — tudo @ 3:54 am

Sơ đồ 1: Tổ chức Đảng

 

– Một nhóm nhỏ người trong Bộ chính trị: độc quyền “lãnh đạo” (nhưng không lấy trách nhiệm), tự tôn tự tác;
– Ban văn hóa và tư tưởng : kiểm soát tất cả các ngành truyền thông, xuất bản, xem như là tổng biên tập (kiểm duyệt)  (báo chí, TV, radio, sách vở văn hóa, hơn 600 tờ báo, công cụ của đảng, đưa tin 1 chiều), kiểm soát luôn tư tưởng mỗi người dân  (xem ai khác biệt chính kiến, ai không thích cs, …) !!


Sơ đồ 2: Tổ chức nhà nước

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: