Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 27, 2008

60 ĐOÀN THỂ, TỔ CHỨC LÊN TIẾNG ỦNG HỘ PHONG TRÀO HOÀNG SA-TRƯỜNG SA CỦA TUỔI TRẺ VIỆT NAM

Bản Tin Báo Chí

60 ĐOÀN THỂ, TỔ CHỨC LÊN TIẾNG

 ỦNG HỘ PHONG TRÀO HOÀNG SA-TRƯỜNG SA

 CỦA TUỔI TRẺ VIỆT NAM

Ngày 26 tháng 4, 2008“Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc làm của tuổi trẻ Việt Nam nhằm phơi bầy những ý đồ xấu xa của bá quyền Trung Cộng, nhất là đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam“, đó là thông điệp của 60 đoàn thể, tổ chức cùng ký tên chung trong Bản Lên Tiếng ỦNG HỘ PHONG TRÀO HOÀNG SA-TRƯỜNG SA CỦA TUỔI TRẺ VIỆT NAM”, đề ngày 24 tháng 4 năm 2008, vừa được công bố. 

Nêu ra sự kiện “Bằng chứng mới nhất của sự đàn áp này là sự trấn áp (vào ngày 20 tháng 4) của Công an nhắm vào các bloggers và nhóm 7 người đã căng biểu ngữ trước Toà Nhà Quốc Hội VNCH cũ kêu gọi tẩy chay Thế Vận Hội Bắc Kinh nhằm phản đối hành động của Trung Cộng đối với Hoàng Sa và Trường Sa của ta“, các đoàn thể ký tên, bao gồm các chính đảng, các đoàn thể chuyên biệt và các tổ chức công đồng, ở khắp nơi trên thé giới, đã “cực lực lên án mọi nỗ lực trù dập của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam nhằm cản trở người dân bày tỏ thái độ yêu nước của mình qua việc kêu gọi tẩy chay rước đuốc Thế Vận Hội 2008 tại Sài Gòn,” và xác định “Những nỗ lực cấm cản này cho thấy Cộng Sản Việt Nam không đứng về phía nhân dân mà đứng về phía Trung Cộng xâm lược.”

Công bố chỉ vài ngày trước cuộc rước đuốc Thế Vận ở Sài Gòn, Bản Lên Tiếng kêu gọi tẩy chay Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008, cụ thể là cuộc rước đuốc thế vận tại Sài Gòn ngày 29 tháng 4“.

Đưới đây là nguyên văn Bản Lên Tiếng và danh sách các tổ chức, đoàn thể  ký tên, cùng với người đại diện, được sắp xếp theo mẫu tự danh xưng của đoàn thể./.


 

BẢN LÊN TIẾNG

 ỦNG HỘ PHONG TRÀO HOÀNG SA-TRƯỜNG SA

 CỦA TUỔI TRẺ VIỆT NAM

Ngày 24 tháng Tư 2008

            Từ đầu tháng 12 năm 2007, quyết định của Quốc vụ viện Trung Cộng thành lập huyện Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam để quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (Tây Sa và Nam Sa theo cách gọi của Bắc Kinh) nhằm vĩnh viễn hoá việc cưỡng chiếm hai quần đảo đó của Việt Nam đã gây một làn sóng phẫn nộ mãnh liệt ở trong và ngoài nước, thể hiện đặc biệt qua các cuộc biểu tình ở Hà Nội, Sài Gòn, và một số thành phố lớn trên thế giới do tuổi trẻ Việt Nam chủ động tổ chức, hoặc tích cực tham gia.

            Khiếp nhược trước áp lực của nước khổng lồ phương Bắc, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam không những đã tỏ ra bất lực trong trọng trách giữ nước mà còn quay ra đàn áp các tiếng nói trong sáng của lòng yêu nước thiết tha, một truyền thống đã bảo đảm sự sống còn của dân tộc qua hàng ngàn năm. Bằng chứng mới nhất của sự đàn áp này là sự trấn áp (vào ngày 20 tháng 4) của Công an nhắm vào các bloggers và nhóm 7 người đã căng biểu ngữ trước Toà Nhà Quốc Hội VNCH cũ kêu gọi tẩy chay Thế Vận Hội Bắc Kinh nhằm phản đối hành động của Trung Cộng đối với Hoàng Sa và Trường Sa của ta.

            Không lùi bước khi bảo vệ sự vẹn toàn của lãnh thổ và hải đảo Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam đã và đang kêu gọi phản đối việc rước đuốc Thế Vận Hội 2008 qua Sài Gòn vào ngày 29 tháng 4 tới đây.

            Nhận lãnh trách nhiệm của mình trước lịch sử, các chính đảng, các đoàn thể và tổ chức cộng đồng ở hải ngoại có tên dưới đây long trọng tuyên bố:

            1/  Chúng tôi cực lực phản đối âm mưu của Bắc Kinh biến lãnh hải và hải đảo của Việt Nam thành tài sản vĩnh viễn của Trung Cộng.

            2/  Chúng tôi cực lực lên án mọi nỗ lực trù dập của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam nhằm cản trở người dân bày tỏ thái độ yêu nước của mình qua việc kêu gọi tẩy chay rước đuốc Thế Vận Hội 2008 tại Sài Gòn. Những nỗ lực cấm cản này cho thấy Cộng Sản Việt Nam không đứng về phía nhân dân mà đứng về phía Trung Cộng xâm lược.

3/  Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc làm của tuổi trẻ Việt Nam nhằm phơi bầy những ý đồ xấu xa của bá quyền Trung Cộng, nhất là đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

4/  Chúng tôi long trọng kêu gọi quốc tế, từ Liên Hiệp Quốc đến chính quyền các quốc gia có lợi ích trong vùng biển Đông, hãy tiếp tay ngăn chặn những hành động của Bắc Kinh nhằm cướp đất, cướp biển và hải đảo của Việt Nam ở trong vùng.

5/  Chúng tôi, đồng tình, đồng cảm với nhân dân Tây Tạng và đại bộ phận dư luận tiến bộ trên thế giới, kêu gọi việc tẩy chay Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008, cụ thể là cuộc rước đuốc thế vận tại Sài Gòn ngày 29 tháng 4.

Làm tại hải ngoại ngày 24 tháng 4 năm 2008.

Đồng ký tên


 

Chính Đảng:

1.      Đại Việt Cách Mạng Đảng (Bùi Diễm, Chủ Tịch)

2.      Đảng Dân Chủ Nhân Dân (Đỗ Thành Công, Phát Ngôn Nhân)

3.      Đảng Tân Đại Việt (Nguyễn Ngọc Sẳng, Chủ Tịch)

4.      Đảng Thăng Tiến Việt Nam (Nguyễn Ngọc Hùng, Đại diện)

5.      Đảng Vì Dân (Nguyễn Công Bằng, Tổng Thư Ký)

6.      Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam (Âu Dương Thệ, Chủ Tịch)

7.      Hiệp Hội Dân Chủ Pháp Trị Hiến Định Đa Nguyên (Đào Tăng Dực, Chủ Tịch)

8.      Liên Minh Dân Chủ Việt Nam (Nguyễn Quốc Nam, Chủ Tịch)

9.      Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt Tại Hoa Kỳ (Nguyễn Ngọc Bích, Chủ Tịch)

10. Tổ Chức Dân Chủ Việt Nam (Phạm Hoàng, Chủ Tịch)

11. Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam (Trần Quốc Bảo, Chủ Tịch)

12. Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch)

13. Việt Nam Quốc Dân Đảng (Trần Phúc Yên, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hợp Các Cơ Sở VNQDĐ tại Hải Ngoại)

   

Chuyên Biệt:

1.      Ban Vận Động Lời Kêu Gọi Dân Chủ (Phạm Đông Các, Đại diện)

2.      Đoàn Thanh Niên Hồn Việt (Nguyễn Đình Nhu, Đoàn Trưởng, Ban Chấp Hành Trung Ương)

3.      Gia Đình Quân Cán Chánh Việt Nam Cộng Hoà tại Hoà Lan (Lê Quang Kế, Đại diện) 

4.      Hội Ái Hữu Sĩ Quan Trừ Bị Colorado (Hồ Thanh Danh, Hội Trưởng)

5.      Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam (Phạm Trần Anh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Hải Ngoại)

6.      Hội Đồng Hương Phú Quốc (Trần Tuấn Quốc, Hội Trưởng)

7.      Hội Chiến Sĩ QLVNCH tại Austin và Vùng Phụ Cận (Đỗ Văn Phúc, Hội Trưởng)

8.      Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Ontario, Canada (Nguyễn Văn Tấn, Chủ Tịch)

9.      Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/Vương Quốc Bỉ (Nguyễn Đức Hồ, Chủ Tịch)

10. Hội Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức, Ontario, Canada (Trần Quốc Thiện, Chủ Tịch)

11. Hội Phụ Nữ Vì Nhân Quyền Việt Nam (Jane Đỗ Bùi, Đại diện)

12. Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Pennsylvania và Phụ Cận (Đỗ Đức Chiến, Hội Trưởng)

13. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị – DFW, TX (Trần Văn Chính, Chủ Tịch Khu Hội)

14. Liên Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH Âu Châu (Phạm Thìn, Liên Hội Trưởng)

15. Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH Vùng Thủ Đô HTĐ và Phụ Cận (Đoàn Hữu Định, Chủ tịch)

16. Liên Hội Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa – DFW, TX (Phạm V. Chất, Liên Hội Trưởng)

17. Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (Nguyễn Thanh Trang, Trưởng Ban Phối Hợp)

18. Nhóm Liên Hướng – Texas (Lê Lương, Nhóm Trưởng)

19. Nhóm Thanh Niên Thiện Chí – Hoà Lan (Lưu Phát Tấn, Đại diện)

20. Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng – Hòa Lan (Nguyễn Trung Cang, Đại diện)

21. Phong Trào Hưng Ca Việt Nam (Huỳnh Lương Thiện, Phong Trào Trưởng)

22. Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại (Đỗ Như Điện, Điều Hợp Viên)

23. Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn (LM Nguyễn Hữu Lễ, Đại diện)

24. Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang Boston, MA (Lâm Thành Hiếu, Trung Tâm Trưởng)

25. Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang Oakland, CA (Nguyễn Khắc Chương, Trung Tâm Trưởng)

26. Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose, CA (Lê Phước Tuấn, Trung Tâm Trưởng)

27. Tổng Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH tại Úc Châu (Nguyễn Hưng Đạo, Chủ Tịch)

28. Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam (Trần Ngọc Thành, Chủ Tịch)

29. Văn Phòng Liên Lạc các Hội Đoàn và Người Việt Tự Do tại Pháp (Nguyễn Phúc Tửng, Tổng Thư Ký)

Cộng Đồng:

1.      Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ (Nguyễn Văn Tần, CT/HĐĐB; Nguyễn Bác Ái, CT/HĐCH; Trương Ngọc Tích, CT/HĐGS)

2.      Liên Hội Người Việt Canada (Ngô Văn Út, Tổng Thư Ký)

3.      Cộng Đồng Việt Nam tại Bỉ (Lê Hữu Đào, Điều-Hợp viên)

4.      Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà Lan (Đào Công Long, Chủ Tịch)

5.      Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, DC, Maryland và Virginia (Lý Văn Phước, Chủ Tịch)

6.      Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas, TX (Thái Hóa Tố, Chủ Tịch)

7.      Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Đông Bắc Pennsylvania, PA (Đỗ Đức Chiến, Phát Ngôn Nhân)

8.      Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Fort Worth, TX (Nguyễn Xuân Hùng, Chủ Tịch)

9.      Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston, TX (Hoàng Duy Hùng, Chủ Tịch)

10. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Michigan, MI (Phạm V. Thanh, Chủ Tịch)

11. Cộng Đồng Việt Nam Bắc California, CA (Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch)

12. Cộng Đồng Việt Nam New Hampshire, NH (Cao Xuân Khải, Chủ Tịch)

13. Cộng Đồng Việt Nam Iowa (Phạm Cang, Chủ Tịch)

14. Cộng Đồng Việt Nam Oregon (Nguyễn Bác Ái, Chủ Tịch)

15. Cộng Đồng Việt Nam Tampa Bay, FL (Vũ Đình Vượng, Chủ Tịch)

16. Cộng Đồng Việt Nam Thống Hợp Georgia (Ngô Thanh Lâm, Chủ Tịch)

17. Cộng Đồng Việt Nam Tiểu Bang Florida (Bà Đồng Thanh, Chủ Tịch Ủy Ban Chấp Hành – Chu Bá Yến, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu)

18. Cộng Đồng Việt Nam tại Liège, Bỉ (Lê Hữu Đào, Chủ tịch)

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: