Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 30, 2008

Rước Đuốc Thế Vận Hội Bắc Kinh Tại Việt Nam

Filed under: Chính trị, xã hội, Olympic 2008 — tudo @ 11:35 pm

Hà Nội, Người Biểu Tình Bị Bắt, Bị Đánh Dã Man – Tại Sài Gòn, Dân Trung Quốc Chào Mừng Nhiều Hơn Dân Việt Nam

 Việt Nam – Ngày 30 tháng 4 năm 2008 –  Lễ rước đuốc Thế Vận Hội tại Sài Gòn đã diễn ra trong không khí khủng bố và trấn áp. Nhiều thanh niên, sinh viên, nhà dân chủ đã bị công an bắt giam, sách nhiễu và ngăn cấm không cho ra khỏi nhà. Một số sinh viên tại Đại Học Khoa Xã hội và Nhân văn chuẩn bị áo để tham dự biểu tình ngày 29/4 đã bị công an vào ngay tận trường bắt đi.

 

 

Đuốc Thế Vận Hội đã được rước từ Nhà hát Thành Phố Sài Gòn, chạy qua các đường chính như Nguyễn Huệ, Paster, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trổi, Trường Sơn và kết thúc tại Nhà thi đấu Quân khu 7. Số lượng công an Việt Nam, mật vụ Trung Quốc, cổ động viên người Trung Quốc, tham dự và đón mừng rước đuốc nhiều hơn người Việt Nam. Nhiều lần đuốc đã bị tắt và phải ngừng lại để châm đuốc. Toàn bộ diễn tiến cuộc rước đuốc Thế Vận Hội tại Sài-Gòn giống như diễn ra tại Bắc Kinh thay vì tại Sài Gòn, vì cờ và người Trung quốc nhiều hơn cờ và người Việt Nam.

(ĐDCND)

 


Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: