Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 30, 2008

video rước đuốc ô nhục tại Saigon

1-

2-

3-

4-

Trong xã hội cs, tất cả mọi sự đều “được kiểm soát”, “vào khuôn khổ “, ” đoàn ngủ hóa ” , … qua MTTQ, đoàn thanh niên HCM, hội phụ nữ, …. dưới sự mua chuộc, đe dọa, gạn lọc, dàn dựng, chỉ đạo của đcsvn !   Cơ cấu giả trá này nói lên tính cách ” mất vô tư “, ” độc tài độc đoán có vẻ như tự nhiên ” của những màn trình diễn trước công luận. Đó là lý do mà công an cs đã ” bố ráp, khủng bố ” tất cả những ai muốn nói lên tiêng nói công tâm, yêu nước. Cụ thể ở Ha Noi, Saigon trước và trong ngày 29/4/2008 !

5-

6-

7-

8-

9-

10-

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: