Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

May 1, 2008

33 năm ngày kết thúc cuộc chiến

Filed under: Chính trị, xã hội, ngày 30/4 đen — tudo @ 4:10 pmhttp://www.bbc.co.uk/vietnamese/worldnews/cluster/2005/03/050315_vietnamanniversary.shtml

CHÚ Ý : 29-34/04/1975: TẠI SAO BỘ ĐỘI Bắc Việt (hút thuốc lào, nói tiếng bắc) KHÔNG DÁM MANG CỜ ĐỎ SAO VÀNG (mà lại mang lá cờ MTGPMN, cờ 1 tỉnh ở TQ) TRÊN XE TĂNG, VÀO THÀNH PHỐ SAIGON, VÀO DINH ĐỘC LẬP ????????
VÀI THÁNG SAU, MTGPMN BIẾN ĐI ĐÂU ??? Hiệp đình Paris 1973 áp dụng ra sao ????
Một trò lừa bịp chính trị VĨ ĐẠI !!!!?

(Cờ đỏ sao vàng cũng là cờ ở 1 tỉnh ở TQ năm 1933-34)

Bấm vào đây để nghe bài tường trình này
Download phần âm thanh nàyhttp://www.rfa.org/vietnamese/SpecialTopic/April30-1975/Memories_April30_NNguyen-20050430.html-10122007023241.html
http://www.rfa.org/vietnamese/SpecialTopic/April30-1975http://www.rfa.org/vietnamese/vietnam/chinh-tri/Vietnam_33_years_after_end_of_the_war-04302008100339.html

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: