Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

May 3, 2008

Canberra : Burn Communist Flag

Filed under: a1 Video, Olympic 2008, Trung cộng — tudo @ 12:29 pm

Càng đàn áp thì sự trổi dậy sẽ càng lớn mạnh.Ngoài mặt CSTQ đang dương dương tự đắc, nhưng bên trong chúng biết rất rỏ là vấn đề rước đuốc Thế Vận đã bị Phản Tuyên Truyền“.
Nhờ vụ rước đuốc Thế Vận mà mọi người trên thế giới mới thấy rỏ hành động dả man và đàn áp của TC.Hiện tại Úc có rất nhiều bài báo đặt câu hỏi là : Tại một xứ tự do như Úc mà bọn sinh viên Trung Quốc dám tấn công người đối lập thì trên đất Trung Cộng bọn cầm quyền còn biết gì là tôn trọng nhân quyền nửa.Và cũng chính trong buổi rước đuốc tại Canberra một người Trung Quốc yêu nước đã đốt lá cờ của bọn CSTQ, mời quí vị xem và nghe lời bình luận trong đoạn phim này:

Và bọn CSVN cũng thế . Vì quá sợ hải nên bọn chúng phải dùng đến biện pháp đàn áp. Bọn chúng biết rỏ rằng đàn áp sẽ không đem lại kết quả nhưng chúng phải làm vì không còn biện pháp nào cả, giống như trẻ con khi sợ ma thì đành phải khóc thét lên mà thôi.
(trich DCV)
http://www.youtube.com/user/Thienkhong48

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: