Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

May 4, 2008

Hải-phận Việt-Nam

Vùng Đặc-quyền Kinh-Tế của Việt-Nam
(luật căn-bản UNCLOS: http://www.un.org/Depts/los/ )


Hình 1. Lãnh-hải và Hải-phận Đặc-Quyền Kinh-Tế của Việt-Nam


Hình 2. Sự bất-công trong việc chia cắt Hải-phận Đặc-Quyền Kinh-Tế tại Vịnh Bắc-Việt


Hình 3. Những vùng Hải-phận Đặc-Quyền Kinh-Tế của Việt-Nam mất cho TQ


Hình 4. Hải-phận “Lưỡi Rồng” hay “9 Gạch” do Trung-Hoa tự ý vẽ, bao trùm hầu hết Biển Đông

Hình 5. Hải-phận Đặc-Quyền Kinh-Tế của TQ

Hình 6. Hải-phận Đặc-Quyền Kinh-Tế của Việt-Nam

(Hải-phận Biển Đông nếu không coi Hoàng-Sa Trường-Sa như những đảo tự-túc kinh-tế).

Hình 7. Hải-phận Đặc-Quyền Kinh-Tế của Việt-Nam nếu VN kiểm-soát thêm đảo Tri-Tôn.

Tuy Tri-Tôn chỉ cách bờ Cù-lao Ré có 121 hl. nhưng về ranh-giới EEZ, đảo này chiếm vị-trí quan-trọng. Đảo Tri-Tôn kết-hợp với đảo Song-Tử Tây (CHXHCN Việt-Nam đang chiếm-đóng) cho Việt-Nam lý-lẽ để sở-hữu thêm một vùng hải-phận rộng lớn, diện-tích suýt soát lãnh-thổ trên lục-địa

Hình 8. Hải-phận Đặc-Quyền Kinh-Tế của Việt-Nam phía Nam Côn-Sơn.

Hình 9. Hải-phận Đặc-Quyền Kinh-Tế của Indonesia tại vùng đảo Natunam lấn sang VN

Hình 10. Đảo Natuna rất gần đường rãnh

Hình 11. Hải-phận Đặc-Quyền Kinh-Tế Việt-Nam phía ĐN Vũng-Tàu

Hình 12. Những vùng Hải-phận Đặc-Quyền Kinh-Tế của Việt-Nam trong vịnh Phú-Quốc


Hình 13. Những lô dầu khí trong Hải-phận Đặc-Quyền Kinh-Tế Vịnh Phú-Quốc của Việt-Nam

Hình 1. Lãnh-hải và Hải-phận Đặc-Quyền Kinh-Tế của Việt-Nam

Vị trí giếng dầu Yên Tử

Bản-đồ ghi-nhận những đường di-dân “Tây-tiến” từ Nanhailand ngoài Biển Ðông vào đất liền trong thời Hậu Băng-Đá[1] 1-Dân di-cư đông-đảo nhất theo Hồng-Hà. 2-Theo sông Mekong. 3-Theo sông Chao Phraya. 4-Theo các dòng sông cổ xưa từ vùng biển Bali Sea. 5-Theo Tây-giang. 6-Theo Dương-Tử

[1] Sumet Jumsai. Naga: Cultural Origins in Siam and the West Pacific. Singapore, Oxford University Press, 1988

Địa-bàn sinh sống của các sắc dân vùng Hoa-Nam theo sử-liệu Trung-Hoa. Người Việt đông-đảo nhất, chiếm địa-bàn rộng rãi, phì-nhiêu nhất. (Bản-đồ Wiens[1] & Bản-đồ Fairbank[2]

[1] China’s March Towards the Tropics, Harold J. Wiens. Conn, 1954.

[2] China, A New History, John King Fairbank, Harvard University Press, 1992, hình 6, trang 36

Theo Paracels Forum

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: