Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

May 4, 2008

HUYẾT TÂM THƯ VỀ VIỆC ĐỔI TÊN ĐẢNG

Kính thưa toàn thể đồng bào Việt nam ở trong và ngoài nước cùng toàn thể 3 triệu đảng viên đảng CSVN

Như tất cả chúng ta đều đã biết – cách nay 78 năm, theo lệnh của quốc tế cộng sản, đảng CSVN đã được thành lập tại một nơi rừng rú xa xôi để rồi từ đó đem thứ rác rưởi của cuộc đời là chủ thuyết Mác-Lê từ Mạc tư khoa về giày xéo lên quê hương Việt nam thân yêu của Chúng ta.

suốt bấy nhiêu năm giày xéo trên quê hương, CSVN đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác tày trời, gây thảm cảnh chiến tranh đói kém chết chóc kéo dài mà tính ra thì máu đã chảy thành sông xương đã chất thành núi, nghĩa trang trải dài suốt từ ải Nam quan đến mũi Cà mau. Không biết ghê, CSVN còn tiếp tục đặt ngai vàng lên núi xương sông máu đó để làm nhiều điều thất đức, cướp sạch quyền làm người của toàn dân, rồi xây nên một xã hội suy đồi toàn diện. Thử hỏi trên trái đất này có nơi nào như ở Việt nam? Vua (Chủ tịch nước) thì dối dân như cuội.

Quan thì tham hơn cả loài Cẩu (Linh cẩu) đến nỗi ăn cả tiền của người chết (tiền của liệt sỹ), ở bệnh viện thì bác sỹ như quỉ dữ, sẵn sàng bỏ chết cả bệnh nhân nếu không có phong bì, trong trường học thì (thầy) cô giáo như Yêu tinh, thôi thì có đủ kiểu làm tiền và làm tình học sinh “thân yêu” của mình, v.v… tóm lại, thay vì cùng toàn dân xây dựng một xã hội thịnh vượng thì đảng CSVN đã tạo ra một xã hội thối nát với quá nhiều tệ trạng như tham nhũng tràn lan, văn hóa suy đồi, kinh tế tụt hậu, lòng người ly tán, bất công lan tràn, v.v… thật là ghê tởm, không có giấy bút nào tả hết được, không có nước sông nào rửa sạch được. Dến nay thì CNCS đã chết, chết ngay
trên quê hương đã sinh ra.

Nó, chỉ còn rớt lại trên thiểu số xứ sở trong đó có Việt nam tuy nhiên đó cũng chỉ là cái tên ngụy trang bên ngoài còn cái ruột bên trong đã hoàn toàn khác, như thế là NGỤY, ngụy trang bằng cái tên lỗi thời XHCN để che đậy một thực tế ô nhục chưa từng có trong sử sách Việt nam là đang bám gót theo đuôi làm tay sai bán nước cho thiên triều đại hán. Không có kinh tế xhcn, cũng không có kinh tế Thị trường (theo đúng nghĩa), mà chỉ có một xã hội Trung quốc thu nhỏ, sao chép, đánh đổi bằng Giang sơn gấm vóc của Quê hương. Trước thực tế đó, cái tên đảng CSVN đã không còn đúng nghĩa nữa , mà muốn gọi đúng nghĩa thì phải là đảng HÁN NGỤY VIỆT NAM.

Kính thưa đồng bào việt nam ở trong và ngoài nước cùng toàn thể 3 triệu đảng viên đảng CSVN. Vì những lý lẽ và thực tiễn nêu trên, và cũng để cho phù hợp với tình hình ” đổi mới ” của đất nước cũng tức là giai đoạn cách mạng mới hiện nay. Nên trịnh trọng tuyên bố và thỉnh xin tất cả mọi người từ nay hãy gọi tên đảng CSVN thay bằng tên gọi mới: đảng HÁN NGỤY VIỆT NAM.

Và cuối cùng xin cầu chúc cho Dân tộc Việt nam trên đường đi tới sẽ sớm đến ngày giải thể được đảng HÁN NGỤY VIỆT NAM.

Làm tại Ba đình lịch sử.
Ngày
30/04/2008

TRẦN TRUNG TRỰC

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: