Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

May 4, 2008

Tài liệu: lịch sử, chính trị, kinh tế, …


NGHIÊN CỨU CHÍNH TRỊ:


GiaiPhapLBDNAC  Giải pháp Liên bang Đông nam á châu ? (pdf)


LỊCH SỬ:


Do học giả Trần Trọng Kim soạn thảo vào năm 1919. Trung tâm học liệu in lần thứ nhất vào năm 1971, nhóm Sách Việt chuyển sang ấn bản điện tử vào năm 1994.
 
 

 

Do sử gia Phạm Văn Sơn soạn thảo vào năm 1960, hội chuyên gia Việt Nam chuyển sang ấn bản điện tử vào năm 1996.

 

Do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn soạn thảo vào khoảng đầu thế kỷ 20. Nhóm nghiên cứu sử địa dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1972. Nhóm bạn Lê Bắc, Doãn Vượng, Công Đệ chuyển sang ấn bản điện tử năm 2001.

 

Do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn soạn thảo khoảng năm 1856-1881. Viện Sử học dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1960. Nhóm bạn Lê Bắc, Công Đệ, Ngọc Thủy, Tuyết Mai, Thanh Quyên chuyển sang ấn bản điện tử năm 2001.

 

Do Ngô Thời Sỹ soạn thảo vào năm 1775. Hội Việt Nam Nghiên Cứu Liên Lạc Văn Hóa Á Châu dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1960. Nhóm bạn Lê Bắc, Doãn Vượng, Công Đệ chuyển sang ấn bản điện tử năm 2001.
 

 

Do Lê Quý Đôn soạn thảo vào năm 1759. Lê Mạnh Liêu dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1973. Nhóm bạn Lê Bắc, Công Đệ chuyển sang ấn bản điện tử năm 2001.
 

 

Do nhiều sử gia nhà Trần và nhà Lê soạn thảo ra. Năm 1993, nhà XBKHXH ấn hành bản chữ Quốc Ngữ, dịch từ bản in năm Chính Hòa thứ 18 (1697). Nhóm bạn Lê Bắc, Công Đệ, Ngọc Thủy, Tuyết Mai, Hồng Ty và Nguyễn Quang Trung chuyển sang ấn bản điện tử năm 1999.
 

 

Do Nguyễn Trãi soạn thảo, Lê Lợi đề tựa vào thế kỷ 15. Mạc Bảo Thần dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1944. Nhóm bạn Lê Bắc, Công Đệ, Tuyết Mai và Doãn Vượng chuyển sang ấn bản điện tử năm 2001.

 

Soạn thảo vào đời nhà Trần, khoảng thế kỷ 14. Sách viết về các thiền sư đời Lý, Trần, v.v… tuy nhiên lại cho biết rất nhiều dữ kiện lịch sử vào các thời kỳ đó. Lê Mạnh Thát dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1976. Lê Bắc chuyển sang ấn bản điện tử năm 2001.
 

 

Do Lê Tắc soạn thảo vào khoảng thế kỷ 14, Ủy ban phiên dịch sử liệu Việt Nam thuộc Viện Đại Học Huế dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1960. Nhóm bạn Lê Bắc, Công Đệ và Doãn Vượng chuyển sang ấn bản điện tử năm 2000.
 

 

Do một tác giả khuyết danh soạn thảo vào khoảng thế kỷ 14. Nguyễn Gia Tường dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1972. Nhóm bạn Lê Bắc, Công Đệ chuyển sang ấn bản điện tử năm 2001.


1. Lịch sử Sài gòn
http://aevn.fr/users/aevn/files/lichsuvn/LICH_SU_SAI_GON.pdf
2. An nam chí lược
http://aevn.fr/users/aevn/files/lichsuvn/AN_NAM_CHI_LUOC.pdf
3. Đại Việt sử ký toàn thư
http://aevn.fr/users/aevn/files/lichsuvn/dai_viet_su_ky_toan_thu.pdf
4. Đại Việt sử lược
http://aevn.fr/users/aevn/files/lichsuvn/dai_viet_su_luoc.pdf
5. Đại Việt thống sử
http://aevn.fr/users/aevn/files/lichsuvn/DAI_VIET_THONG_SU.pdf
6. Hoàng Lê Nhất Thống Chí
http://aevn.fr/users/aevn/files/lichsuvn/HoangLeNhatThongChi.exe
7. Khâm định Việt sử
http://aevn.fr/users/aevn/files/lichsuvn/kham_dinh_viet_su.pdf
8. Lam Sơn Thực Lục
http://aevn.fr/users/aevn/files/lichsuvn/LAM_SON_THUC_LUC.pdf
9. Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu
http://aevn.fr/users/aevn/files/lichsuvn/QUOC_TRIEU_CHANH_BIEN_TOAT_YEU.pdf
10. Thiền Uyển Tập Anh
http://aevn.fr/users/aevn/files/lichsuvn/THIEN_UYEN_TAP_ANH.pdf
11. Việt nam sử lược
http://aevn.fr/users/aevn/files/lichsuvn/VIET_NAM_SU_LUOC.pdf
12. Việt sử thông luận
http://aevn.fr/users/aevn/files/lichsuvn/VIET_SU_THONG_LUAN.pdf
13. Việt sử tiêu án
http://aevn.fr/users/aevn/files/lichsuvn/viet_su_tieu_an.pdf


Xem thêm

[sửa] Tham khảo

[sửa] Liên kết ngoài


http://goken.free.fr/009lichsivietnam/000lichsuvietnam.html
http://vnthuquan.net/truyen/theloai.aspx?theloaiid=4
Đại Việt Sử ký toàn thư – eSnips, share anything
Tran Gia Phung – Viet Su Dai Cuong
Lịch Sử Việt Nam
———————————————-
http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/
http://aevn.fr/
Sách Lịch Sử :Các triều đại Việt Nam
http://www.vietnamwebsite.net/ebook/ls.htm


CHIẾN TRANH:


Vietnam War 1954-75
Chiensu.com – VIỆT NAM, ĐÔNG Á 35 NĂM BÃO LỬA


http://www.shcd.de/lichsu%20vn/lichsuvn.htm
Tieng Noi Tu Do Dan Chu Forums-Ðịa Lý Lịch Sử
lichsuvn
Đại Việt-daiviet.org
Ca Dao Và Lịch Sử
Ngược dòng lịch sử trở về trước, từ thế kỷ thứ 17 hằng năm các


Yahoo! 360° – Lữ Khách Giang Hồ ‘s blog – Bộ Sách Lịch Sử Nước Pháp


VIDEO:


Phim tài liệu Lịch Sử Tố Quốc Việt Nam 01
Phim tài liệu Lịch Sử Tố Quốc Việt Nam 02
Phim tài liệu Lịch Sử Tố Quốc Việt Nam 03
Phim tài liệu Lịch Sử Tố Quốc Việt Nam 04
Phim tài liệu Lịch Sử Tố Quốc Việt Nam 06
Phim tài liệu Lịch Sử Tố Quốc Việt Nam 07
Phim tài liệu Lịch Sử Tố Quốc Việt Nam 08
Phim tài liệu Lịch Sử Tố Quốc Việt Nam 10
Phim tài liệu Lịch Sử Tố Quốc Việt Nam 12
Phim tài liệu Lịch Sử Tố Quốc Việt Nam 13
Phim tài liệu Lịch Sử Tố Quốc Việt Nam 14
YouTube – Phim tài liệu Lịch Sử Tố Quốc Việt Nam 15
Phim tài liệu Lịch Sử Tố Quốc Việt Nam 16
Phim tài liệu Lịch Sử Tố Quốc Việt Nam 17

Những Vì Sao Thời Lửa Đạn 1
Vietnam: The Real Story – Việt Nam: Câu Chuyện Thật 1/6
Vietnam: The Real Story – Việt Nam: Câu Chuyện Thật 2/6

Những Vì Sao Thời Lửa Đạn 3
Những Vì Sao Thời Lửa Đạn 9
Những Vì Sao Thời Lửa Đạn 10 – Hết

Lich Su Viet Nam 54-75 01
33 năm nhìn lại nhân ngày Quốc Hận 30/4/1975
Sáng Danh Lạc Hồng

26 – Phat Giao thoi Cong San 1 Viet Nam


http://www.hotmit.com/diendan/viewforum.php?f=17
Mục Lục Truyện Audio  (hotmit)
http://thepden.com/   hồi ký


KINH TẾ:
Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: