Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

May 5, 2008

Tang ni quoc doanh du’ng xep ha`ng cho’` vao quy` lay ba’c

Filed under: chia rẻ tôn giáo, Phật giáo — tudo @ 3:59 am

Đệ tử / Hương linh quy y Phật,
Nguyện đời đời kiếp kiếp,
Không quy y thiên, thần, quỷ, vật.

Sãi vãi quốc doanh nguyện không quy y Phật,
không quy Y Pháp.
Sãi vãi quốc doanh nguyện quy y bác, quy y đảng.
Hình sãi vãi GHPG quốc doanh rồng rắn chờ vào đãnh lễ quỷ vương Hồ ly.
Đệ tử / Hương linh quy y Tăng Nguyện đời đời kiếp kiếp Không quy y tổn hữu, ác đảng.

 

Ba đình rực sắc vàng cà sa Về Nguồn nội địa, chờ giao lưu với Về Nguồn hải ngoại.
Hình đoàn tăng ni trong nước làm gương cho đoàn tăng ni hải ngoại, bắt chước làm theo.
Hiện cộng đồng PG hải ngoại Nam Cali đã quảng cáo Phật Đản tại Anaheim Convention Center vào ngày 8 tháng 6 năm 2008 

CHÂN TU ? !
 
Đạo cao , đức trọng ở chỗ nào ? ! Cúi mình dưới trướng lũ cờ sao Được gắn huy chương Hồ dâm tặc Sư cụ mỉm cười,
DŨNG KHÍ cao ? ! Tu hành như vậy , nghĩ làm sao ? ! Đắc qua ? Như Lai , đại giác nào ? ! Giáo Hội Truyền Thống bị trù dập !
Quay lưng chẳng thiết, mặc kệ tao ! Phật tử tại gia thấy nản lòng Tu hành như thế kể như xong ! Gíao lý cao siêu nào hiểu thấu ? !
Hám bả lợi danh, bán đồng song ! Lạy đức Thế Tôn  ngó xuống nào Quê Hương nước Việt, lệ tuông trào
Khi nào trả dứt bao nghiệp chướng ? Sống lại kiếp người, tu học trao Ác nghiệp gây chi cảnh máu đào
Muôn dân oan khổ ngất trời cao ! Cờ sao xé bỏ, bớt đổ máu Nguyện cầu Phật lực trơ. Đồng Bào  
 
                      KIỀU PHONG ( Toronto)

 

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: