Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

May 8, 2008

Tổng Hợp Tin Tức Ngày 6 Tháng 05, 2008

 

 

Hình của Mỹ Linh

 

Chúng tôi xin mạn phép đài truyền hình SBTN để phát lại phần Bình Luận Tin Tức ngày 6 tháng 05, 2008. Trong phần tin tức, bác sĩ Nguyễn Thể Bình nói về ngày lễ nhân quyền VN năm thứ 14 sẽ được tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn ngày 8 tháng 05. Chị Lê Thị Kim Thu từ Hà Nội tường trình về vụ biểu tình trước cửa chợ Đồng Xuân phản đối đuốc thế vận Trung Quốc ngày 29 tháng 04, 2008 và con số chính xác về số người tham dự cuộc biểu tình này.

Xin quý bạn đọc bấm vào link dưới để xem phần video:

 

http://www.youtube.com/watch?v=kCtrQjBP_bk

 

http://www.youtube.com/watch?v=6y714Rgs4pY

 

http://www.youtube.com/watch?v=4u47mzaK1Go

 

http://www.youtube.com/watch?v=WPAh2OABw_k

 

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: