Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

May 9, 2008

SINH VIÊN HONGKONG CHƠI TỚI LUÔN . CÓC NGÁN CẢ CHỤC NGÀN TÀU KHỰA

Filed under: Chính trị, xã hội, Olympic 2008 — tudo @ 9:12 pm

CLIP NŨ SINH VIÊN HONG KONG KIÊN CƯỜNG TRONG VÒNG VÂY TÀU KHỰA


SINH VIÊN XINH GÁI Christina Chan và bạn hữu cuốn cờ Tây Tạng và Bản Khẩu Hiệu dưới sự bảo vệ của cảnh sát HONG KONG rút lui vào trong xe van tẩu thoát trước sự cuồng nộ của bọn Tàu khựa

http://blog.360.yahoo.com/blog-YdCPzKchbrLbm9N3neWtnR3kog–?cq=1&p=1148

Next Post: Waseda University – SINH VIÊN NHẬT BIỂU TÌNH ĐÓN HỒ CẨM ĐÀO

Previous Post: HONG KONG : SINH VIÊN BIỂU TÌNH CHỐNG RƯỚC ĐUỐC

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: