Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

May 10, 2008

Lời Kêu Gọi Dân Chủ Cho Việt Nam

Việt Nam ngày 30/04/2008

                  Lời Kêu Gọi Dân Chủ Cho Việt Nam

Kính gửi:     –  Bộ Chính Trị và Ủy Ban Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam

                     –  Quốc Hội Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                     –  Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Đồng Kính:  – Toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước

                     –  Chính phủ các quốc gia dân chủ có quan hệ ngoại giao với Việt Nam    

  Thưa quí vị ! 

   Chúng tôi là những tu sĩ thuộc các giáo hội độc lập tại Việt Nam gồm Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hòa Hảo và Cao Đài, vì lương tâm tôn giáo và trách nhiệm công dân xin gởi đến quí vị Lời Kêu Gọi Dân Chủ cho Việt Nam, xuất phát từ những nhận định sau đây:  

1. Trong suốt lịch sử Việt nam niềm tin tôn giáo vẫn là chổ dựa tinh thần cho nhân dân và luôn bên cạnh những bước thăng trầm của dân tộc. Thế nhưng từ khi chế độ Cộng sản toàn trị áp đặt lên nhân dân Việt nam, do ảnh hưởng chủ nghĩa Mác-Lê-nin, Đảng cộng sản bác bỏ vai trò của tôn giáo xem tôn giáo như ”thuốc phiện ru ngũ nhân dân” hay “kẻ thù của giai cấp vô sản!” do đó vai trò của tôn giáo trong đời sống tinh thần văn hóa, đạo đức không còn thể hiện tích cực được nữa. Sau năm 1954 ở Miền Bắc và sau năm 1975 tại Miền Nam, nhiều tu sĩ các tôn giáo bị chết hay bị cầm tù trong các trại cải tạo, giáo dân bị phân biệt đối xử, tài sản của các tôn giáo bị tịch thu. Nhà cầm quyền tổ chức lực lượng an ninh tôn giáo, và các cơ quan chuyên trách xâm nhập vào các tôn giáo để tìm mọi cách lũng đoạn làm suy yếu tôn giáo. Đồng thời Đảng tước đoạt luôn các hoạt động xã hội và nhân đạo của tôn giáo. Điều nầy đã làm tê liệt các giáo hội khiến xã hội Việt Nam như chết lịm, dân chúng nghèo khó bị thiệt thòi lớn khi tôn giáo bị đặt bên lề xã hội.

   Nay quí vị dù là lãnh đạo nhưng cũng vừa là nạn nhân của quan niệm và đường lối sai lầm đó của thời tiền nhiệm để lại, nhưng quí vị vẫn chưa dứt khoát để kết thúc nó hôm nay!

 2. Giờ đây nhân loại đã bước vào thời đại toàn cầu hóa vô cùng sinh động, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật thật kỳ diệu và nhất là phương diện chính trị theo xu thế dân chủ và tôn trọng nhân quyền, từ đối đầu chuyển qua đối thoại hợp tác thay thế cho một trật tự cũ xơ cứng, đau thương của thời kỳ chiến tranh lạnh hãi hùng vừa qua. Việt Nam cũng đang hội nhập vào dòng chảy kinh tế quốc tế thu hút đầu tư và viện trợ từ những quốc gia tự do dân chủ Tây phương giúp cho nền kinh tế có những tiến bộ rõ rệt. Đồng thời với hơn ba triệu kiều bào định cư, làm việc tại các nước tiên tiến nhất, là bộ phận của nước Việt nối dài với nguồn kiều hối, trí tuệ và lòng yêu nước của họ cũng là động lực cho sự phát triển trong thời gian qua.

  Tuy nhiên những tiến bộ về kinh tế vẫn chưa thể bảo đảm cho đất nước chúng ta thoát khỏi những vấn nạn hết sức nghiêm trọng như nhân quyền và dân quyền bị xâm hại khắp nơi, các giá trị tinh thần tín ngưỡng bị bỏ rơi, đạo đức bị suy đồi, môi trường tồi tệ, giáo dục không có trường phái chiến lược gì cả nên không sản sinh được nhân tài tầm cở cho đất nước, lối sống văn hóa bị biến thoái có nguy cơ làm băng hoại nền văn hiến lâu đời của dân tộc ta, cộng vào đó là tham nhũng lộng hành tàn phá đất nước kinh khủng, đặc quyền cấu kết với đặc lợi chiếm đoạt tài sản của đất nước và của cải nhân dân, sống hoang phí và sa đọa trên sự đau khổ nghèo thiếu của nhân dân, mặc cho sự tụt hậu thảm thương của đất nước! sự dối trên lừa dưới khá phổ biến trong xã hội, làm suy kiệt niềm tin dân chúng, khiến năng lực quốc gia suy yếu, thực lực quốc phòng lạc hậu, lãnh thổ quốc gia do tiền nhân bao đời dày công bồi đắp đang bị bá quyền chiếm đoạt và khai thác tài nguyên và còn tuyên bố “nợ vùng biển Tam sa một  cuộc chiến tranh !” đây là một dã tâm có thể gây  thảm họa đau thương khôn lường cho con cháu chúng ta trong một tương lai được báo trước!

  3. Để trả lại vai trò của Tôn Giáo  trong việc góp phần khôi phục các giá trị đạo đức tinh thần của nhân dân, tận dụng được cơ hội phát triển đất nước, đoàn kết dân tộc ngăn chặn mọi đe dọa đến sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi cho rằng không còn con đường nào khác ngoài con đường  khẩn cấp dân chủ hóa đích thực. Chỉ trong một xã hội tự do dân chủ, dân chúng mới phát huy được sáng kiến và năng lực phong phú phát triển toàn diện đất nước. Chỉ có chính quyền thông qua tổng tuyển cử tự do, công bằng mới hình thành một nhà nước đại diện cho toàn dân, mới bảo đảm sản sinh được những người cầm quyền có trí, có tâm, có tầm, có dũng, đảm lược được sứ mệnh mà nhân dân phó thác, đặt lợi quyền của dân tộc trên hết thì tham vọng bá quyền quốc tế mới bị vô hiệu hóa !

  Xuất phát từ hiện tình của đất nước cùng để góp phần với nhiều cuộc vận động dân chủ khác trong cũng như ngoài nước, là những người lãnh đạo tinh thần thuộc các tôn giáo tại Việt Nam, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi :

a. Mọi thành phần dân chúng không phân biệt địa vị xã hội, tôn giáo, đảng phái, chính kiến, Bắc Nam, trong hay ngoài nước, hãy tích cực và công khai vận động cho việc thiết lập một xã hội dân chủ tự do, tôn trọng nhân quyền và phẩm giá con người tại Việt Nam.

b. Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt Nam cùng Quốc Hội hãy chính thức chấp nhận sự hiện diện của các lực lượng đối lập, lắng nghe tiếng nói phản biện chính trị của những nhà bất đồng chính kiến để tìm sự đồng thuận chính trị cho dân tộc, công bố với quốc dân một lộ trình dân chủ hóa để xây dựng một nhà nưóc dân chủ pháp trị, với thời gian thực hiện rõ ràng minh bạch có các bước then chốt như:

  *Tu chính hiến pháp;*Trưng cầu dân ý;*Thả tù lương tâm;*Tuyển cử tự do;*Thiết chế dân chủ.

c. Cộng đồng quốc tế, các chính phủ dân chủ, các cá nhân các tổ chức vì hòa bình và an ninh tại Á châu, hãy hỗ trợ thúc đẩy cho Việt Nam thực hiện tiến trình tự do hóa xã hội và dân chủ hóa chính quyền.

  Thưa quí vị, đã ba mươi ba năm qua từ ngày chấm dứt chiến tranh dân tộc khổ đau chúng ta vẫn chưa được bình an trong tâm hồn và thư thái trong cuộc sống bởi đất nước bị hết giặc ngoại xâm tứ phương đến giặc nội xâm tứ bề gây bất bình than oán khắp nơi! đẩy đất nước ta tới bờ vực của sự phá sản toàn diện nhất là về chính trị, xã hội và cả nền tảng kinh tế nữa! do đó đòi hỏi sống còn dân tộc ta là phải khẩn cấp và quyết liệt đối phó, nhưng dứt khoát không thể đối phó bằng một chính quyền yếu kém như hiện nay!

   Không một dân tộc nào lại đổ máu nhộm đỏ cả non sông như dân tộc Việt Nam để có một chính quyền tham nhũng bất lực như hôm nay. Chẳng có ai muốn kéo dài tình trạng nầy thêm một ngày nào nữa. Toàn dân và cả giới lãnh đạo phải có trách nhiệm xây dựng một chính quyền trên dưới một lòng vì dân vì nước. Công việc này vô cùng cấp bách nếu muốn tránh đưọc hậu quả thê thảm cho tương lai dân tộc!

   Vào thời điểm 1985 Việt nam đã lỡ mất một cơ hội cải cách dân chủ. Nếu nắm lấy cơ hội lúc đó Việt nam đã đi trước Liên Xô và Đông âu trong việc cải cách chính trị đưa đất nước tiến lên dân chủ văn minh từ lâu và những sai lầm quá khứ có lẽ đã được khắc phục.Tình hình khẩn cấp hiện nay là cơ hội cuối cùng của lịch sử còn bao dung chờ quí vị hành động !

  Vì trọng trách hướng dẫn tinh thần trước những công dân đồng đạo, chúng tôi phải nói lên điều cần nói từ lương tri chính mình, Vì lương tâm lẫn trọng trách lãnh đạo quốc gia trước lịch sử dân tộc, quí vị nhanh chóng chấp nhận thể chế dân chủ tự do mở đường cho dân tộc tiến gần hơn đến nền dân chủ văn minh của nhân loại, nếu quí vị hành động kịp thời, tức thì con dân Việt khắp nơi sẽ hồi hương trở về chung tay xây dựng lại quê hương mà không cần chờ một nghị quyết nào mang lại. Nếu chần chờ thì cái giá đắt phải trả cho sự muộn màng là không tránh khỏi, đó là lẽ công bằng của lịch sử xưa nay.

 Nguyện ơn Trời soi sáng cho quí vị sớm có được những quyết định lịch sử sáng suốt.

                    Đồng kêu gọi

   Thượng Tọa Thích Thiện Minh ( Phật Giáo VNTN )

    Mục Sư Nguyễn Hồng Quang  (Tin Lành)

   Linh Mục Phan Văn Lợi (Công Giáo)

   Thừa sư Lê Quang Tấn  (Cao Đài)

   Tu sĩ Lê Minh Triết ( PG. Hòa Hảo)


Cùng các chức sắc và công dân Việt trong và ngoài nước ủng hộ lời kêu gọi nầy

Ảnh chụp ngày 04/05/2008 Tại Quận 2.Sài Gòn . Ảnh chụp ngày 02/ 02/2008 Tại Huế
TT.Thích Thiện Thắng, TT. Thích Thiên Minh Linh mục Phan Văn Lợi, MS Quang
TT Thích Không Tánh, MS Nguyễn Hồng Quang
( Tính từ trái sang)

Quí Tu Sĩ đồng ủng hộ Lời kêu gọi:

HT .Thích Nhật Ban.

TT .Thích Thiện Khanh.

TT .Thích Thanh Tịnh.

TT. Thích Như Tân.

TT .Thích Thiên Lộc.

TT. Thích Thiện Thắng.

Mục sư Thân văn Trường.

Mục sư Đinh Thanh Trường.

Mục sư Phạm Ngọc Thạch.

Mục sư Phan Văn Út.

Mục sư Huỳnh văn Bộ.

Mục sư Đàng Năng Quyền.

Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: