Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

May 10, 2008

Sau “bức màn” Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 tại Việt nam : THƯ TỐ CÁO

THƯ TỐ CÁO

Vv/ sau “bức màn” Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 tại Việt nam do nhà nước XHCNVN dàn dựng là cả một trời tang thương máu lệ với dân tộc và GHPGVNTN tại Viêt nam

Sàigòn, ngày 30-04-2008 

Kính gởi

– Ủy hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn gíao trên Thế giới” (US Commission on International Religious Freedom). 

– Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH, Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme – International Federation of Human Rights Ligues. 

– Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam (Vietnam Committee on Human Rights – Comité Vietnam pour la Défense des Droits de l’Homme)  

– Phòng Thông tin Phật giáo quốc tế tại Paris. 

– Các cơ quan truyền thông, báo đài trong và ngoài nước.  

 

Kính thưa quí vị,

Tôi là Thượng toạ Thích Chơn Tâm, thành viên Giáo Hội Phật giáo Việt nam Thống nhất, (GHPGVNTN) trú trì chùa Tây Huê, phường núi Sam, thị xã Châu Đốc, tỉnh An giang, kính đến quí vị sự việc như sau: 

Phật Đản Vesak là tuần lễ kỷ niệm thiêng liêng nhất của hàng trăm triệu người con Phật trên thế giới. Thế nhưng bất hạnh thay! Mùa Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 tại Việt nam do nhà nước dàn dựng năm nay lại là mùa pháp nạn chung cho Phật giáo đồ Việt nam. Bởi vì, chẳng những chính trị XHCN can thiệp sâu vào nội bộ tôn giáo mà hơn thế nữa nhà nước XHCNVN còn “lấn sân” toàn bộ sinh hoạt Phật giáo, các khâu tổ chức Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 tại Việt nam đều do “người của nhà nước” điều phối tất cả. Điển hình là từ khâu khai mạc Đại lễ (do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đọc diễn văn khai mạc) đến bế mạc Đại lễ (do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc diễn văn bế mạc) đều do nhà nước độc quyền “bao thầu trọn gói” cả. Thực chất Phật Đản LHQ 2008 tại Việt Nam cho thấy chính trị XHCNVN nhuộm đỏ tôn giáo tại Việt nam. Chủ nghĩa cộng sản với học thuyết tam vô (vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo) mà nay lại tổ chức tôn vinh Đức Phật qua lễ Phật Đản thì đó là việc “không bình thường”; nó lại càng thảm thương hơn nữa, khi GHPGVNTN đang bị bức hại ngày càng khốc liệt hơn. Kinh Phật có dạy: “muốn đựng vị cam lồ, trước phải súc bình cho thật sạch”. Ở đây Nhà nước XHCNVN là loại bình bằng da Khỉ – vượn do đó Phật Đản do họ tổ chức thì cũng chỉ bốc mùi tai ác mà thôi. Cho nên,  

Thông qua Giáo hội Phật giáo Việt nam (GHPGVN, Giáo hội Phật giáo quốc doanh) Phật Đản LHQ 2008 tại Việt Nam thực chất đã bị chính trị hoá bởi nhà nước XHCNVN nhằm để thực hiện 3 việc: 1. Dùng GHPGVN làm “bệ phóng” nhằm xoá sổ GHPGVNTN. 2. Dùng GHPGVN để đánh bóng cho chế độ XHCN; 3. Che giấu sau “bức màn” Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 tại Việt nam do nhà nước dàn dựng là cả một trời tang thương máu lệ với dân tộc và tôn giáo tại Viêt nam.

1. Dùng GHPGVN làm “bệ phóng” nhằm xoá sổ GHPGVNTN.

Sau 30-04-75, nhà nước trong quốc sách nhuộm đỏ tôn giáo – Phật giáo để đi đến nhuộm đỏ toàn dân nhằm tiến lên XHCN, chiến lược nầy đã gặp phải vật cản sau cùng đó là GHPGVNTN. Đến 1981, nhà nước khai sinh ra GHPGVN, trong vai trò tổ chức ngoại vi của đảng, dùng GHPGVN làm “bệ phóng” nhằm xoá sổ GHPGVNTN. Chiến lược nhà nước xoá sổ GHPGVNTN, xin đơn cử 2 việc. 

Dùng Giáo hội đánh Giáo hội” và “dùng sư đánh sư”. 

11. Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 tại Việt nam do nhà nước dàn dựng là, chiến lược “Dùng GH đánh GH” 
Núp bóng đằng sau GH Phật Giáo quốc doanh để đánh phá GHPGVNTN, đó là chiến lược nhà nước đánh phá tôn giáo suốt hơn 28 năm qua (1981-2008). Họ dùng Ban trị sự GH Phật Giáo quốc doanh chiếm dụng toàn bộ giáo sản GHPGVNTN từ Tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Cà Mau. Ai, tổ chức nào, hiến pháp nào, điều mấy? cho phép GH Phật Giáo quốc doanh kia có cái quyền chiếm đoạt giáo sản của tổ chức tôn giáo khác như thế. Một khi GH Phật Giáo quốc doanh chiếm dụng giáo sản GHPGVNTN thì đó là hành động  phi pháp rồi. Bên cạnh đó, một nhà nước bao che cho một tổ chức phi pháp hành xử như thế suốt 28 năm qua thì đó là một nhà nước bao che tội phạm; mà bao che tội phạm cũng đồng nghĩa với ăn cướp. Một nhà nước ăn cướp thì chỉ có thể gọi đó là một băng đảng tội phạm mafia, nó không xứng đáng đại diện cho dân. Một tổ chức khủng bố tôn giáo như nhà nước XHCNVN thì không đủ tư cách là thành viên không thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong nhiệm vụ chống khủng bố. Tổ chức Liên Hiệp Quốc có chọn nhầm người chẳng? khi chọn XHCNVN vào chức vụ kia. Thánh Gandhi của Ấn Độ có nói: “đừng để quyền lực nằm trong tay kẻ xấu”, tôi cho lời Thánh Gandhi trên đây thật là phù hợp với một nhà nước XHCNVN trong ứng xử vơí Tôn giáo tại Việt nam ngày nay và do đó Tổ chức Liên Hiệp Quốc cũng cần nên xét lại vai trò của nhà nước XHCNVN trong tổ chức Liên Hiệp Quốc qua cách hành xử với tôn giáo tại Việt Nam này. Chính Vì thế, Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 tại Việt nam do nhà nước dàn dựng, thực chất đó là chính trị xâm thực tôn giáo; là xảo thuật chính trị “đánh bóng” chế độ XHCNVN mà thôi.

Hơn 30 năm (1975-2008 ) qua, sinh hoạt tôn giáo tại Việt nam luôn bị áp đặt trong cơ chế XHCNVN. Cho đến nay, Việt nam chưa bao giờ có tự do tôn giáo đúng nghĩa theo công ước quốc tế về quyền tự do tôn giáo của Liên Hiệp Quốc. Không thể nói có tự do tôn giáo tại Việt nam khi GHPGVNTN luôn bị bức hại; nhà nước phân biệt đối xử với thành viên GHPGVNTN; cướp quyền sinh hoạt pháp lý GHPGVNTN; tù đày, giam giữ, quản chế hai nhà lãnh đạo tối cao GHPGVNTN là Hoà thượng Tăng thống Thích Huyền Quang với Hoà thượng Viện trưởng, Viện hoá đạo Thích Quảng Độ suốt hơn 25 năm qua (1982-2008 ) đến nay chưa dứt; Cũng không thể nói có tự do tôn giáo khi toàn bộ cơ sở giáo sản GHPGVNTN bị chiếm đoạt phi pháp và vi hiến mà Việt nam Quốc tự của GHPGVNTN bị chiếm đọat và bán cho ngoại quốc; Trụ sở Tổng vụ Thanh niên (294 Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn) bị chiếm dụng, đó là những điển hình. Qua đó cho thấy âm mưu xoá sổ GHPGVNTN, một tổ chức Phật giáo Dân Lập nhằm thực hiện chiến lược nhuộm đỏ toàn dân theo hướng XHCN, một vấn nạn tang thương cho tôn giáo tại Việt nam. 

12. Chiến lược nhà nước XHCNVN “dùng sư đánh sư”

Suốt hơn 25 năm qua (1982-2008 ) nhà nước XHCNVN mở chiến lược “dùng Sư đánh Sư diễn ra dai dẳng không ngừng nghỉ. Nhiều “Sư công an” đi về Hoa kỳ – Việt nam như đi chợ mà không bị một trở ngại nào. Trong khi đó những nhà sư Thành viên GHPGVNTN thì ngay cả việc cư trú, hộ khẩu cũng bị áp bức đủ trăm chiều. Nay 2008, Tăng thân làng Mai với Sư ông Nhất Hạnh, sư bà Chơn Không cùng về Việt nam tổ chức tu thiền Tiếp hiện tại khách sạn Hà Nội. Tôi không nghĩ rằng GH Phật giáo quốc doanh hết Già lam tĩnh viện rồi hay sao mà Tăng ni, Nam nữ cùng tu tại … khách sạn thế kia. Cho nên chỉ có thể nói rằng đó là xảo thuật chính trị “đánh bóng” chế độ XHCNVN; là trò lừa đảo tín đồ theo về Phật Đản XHCN trong chiến lược “dùng sư đánh sư” của nhà nước XHCNVN; cũng qua đó nó che dấu đằng sau “bức màn” Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 tại Việt nam do nhà nước dàn dựng là cả một trời tang thương máu lệ với hơn 80 triệu đồng bào mình. 

Nhà nước XHCNVN hô hào rao loa rình rang Phật Đản XHCN 2008 tại Việt nam để làm gì? đó là để “… góp phần đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thiếu thiện chí với Việt Nam lợi dụng vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo để chống phá sự nghiệp xây dựng đất nước Viêt Nam”. Còn như: “Việc đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2008 tại Việt Nam thể hiện đường lối ngoại giao rộng mở, chính sách tôn giáo đúng đắn của Nhà nước Việt Nam, đề cao vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”. http://www.vietquoc.org/modules.php?name=News&file=article&sid=286, thì  thực chất, đó chỉ là những lời tuyên truyền, là xảo thuật chính trị với tôn giáo mà thôi.

Suốt 28 năm qua (1981-2008 ) chiến lược nhà nước XHCNVN “dùng sư đánh sư” do nhiều lý do khiến âm mưu kia chưa thực hiện được. Bởi vì GHPGVN là thành viên Mặt trận tổ quốc, là con đẻ của chính trị, do đó nó không đủ uy tín để được chấp nhận trên diễn đàn Phật giáo thế giới. Do đó để mở gút vấn nạn nầy, Phật Đản LHQ 2008 tại Việt nam, do nhà nước dàn dựng, nhà nước XHCNVN đã chính trị hoá Phật giáo. Họ dàn dựng GHPGVN như một tổ chức phi chính phủ để dùng tổ chức Phật giáo quốc doanh nầy làm “bệ phóng” nhằm xoá sổ GHPGVNTN, đây chính là âm mưu thâm độc cần bạch hoá trước các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước.  

2. Dùng GHPGVN để “đánh bóng” cho chế độ XHCNVN 

Suốt 28 năm qua (1981-2008 ) GHPGVN luôn đóng vai trò tổ chức ngoại vi của đảng thì nay, Phật Đản LHQ 2008 tại Việt Nam do nhà nước dàn dựng, Giáo hội nầy lại đóng vai trò “đánh bóng” cho chế độ XHCNVN, đánh lừa dư luận Quốc tế về một thực trạng đàn áp tôn giáo tại Việt nam, một chế độ XHCN “ba không”: không nhân quyền; không tôn giáo; không tự do. Trong khi đó, thực chất sinh hoạt tôn giáo tại Việt nam đằng sau “bức màn” Phật Đản LHQ 2008 tại Việt nam do nhà nước dàn dựng (Phật Đản XHCN) là cả một trời tang thương máu lệ.  

3. Che giấu sau “bức màn” Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 tại Việt nam do nhà nước XHCNVN dàn dựng là cả một trời tang thương máu lệ với dân tộc và tôn giáo tại Viêt nam. 

31. XHCN nhuộm đỏ GHPGVN, xảo thuật che giấu sau “bức màn” Phật Đản.

GHPGVN là “con đẻ” của Mặt trận tổ quốc; Mặt trận tổ quốc “lấn sân” sinh hoạt tôn giáo; Ban tôn giáo nhà nước can thiệp sâu vào nội bộ tôn giáo. Những vấn nạn như thế đã bị tín đồ tôn giáo phản kháng từ lâu, và phản kháng bằng nhiều cách. Khi sự phản kháng toàn dân lên đến đỉnh điểm, nhất là áp lực Quốc tế với XHCNVN về Dân chủ, Nhân quyền, Tự do Tôn giáo tại Việt nam thì Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 tại Việt nam do nhà nước dàn dựng được “rao hàng” nhằm để “gỡ ngòi nỗ” Dân chủ hoá toàn dân. Trong khi đó, che giấu sau “bức màn” Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 tại Việt nam do nhà nước XHCNVN dàn dựng là cả một trời tang thương máu lệ với dân tộc và tôn giáo tại Viêt nam.

Trước kia Mặt trận Tổ quốc, Ban tôn giáo núp sau “hậu trường” chỉ đạo từng phần, từ cơ chế đến đường hướng hoạt động, đến phê chuẩn, tấn phong nhân sự GHPGVN nhằm đi đến nhuộm đỏ toàn dân. Thì sau Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc kỳ 6 (2007-2012) chính là chặng đường sau cùng để nhà nước XHCN nhuộm đỏ toàn bộ 55 Ban trị sự tỉnh thành thuộc GHPGVN cả nước. Nói cách khác, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc kỳ 6 (2007-2012) vừa qua nhà nước đã chính trị hoá tôn giáo rõ nét hơn từ trước đến nay, xin đơn cử 3 việc:

311. “trẻ hoá hàng ngũ Giáo hội”. Thức chất đây là quốc sách XHCNVN xâm thực tôn giáo. Theo đây, hai cấp GH Phật giáo quốc doanh từ Hội đồng Giáo Phẩm và Hội đồng Trị sự (cấp TW) đến Ban Trị Sự tỉnh, thành (cấp địa phương), nhân sự chủ chốt đều bị thay đổi theo tiêu chuẩn: “hồng hơn chuyên” (thẻ đảng viên làm Thầy các sư Hoà thượng) mà việc “hạ tầng công tác” Hoà thượng Thích Trí Quảng, Trưởng ban Hoằng pháp TW GHPGVN để thay bằng sư Thầy Thích Bảo Nghiêm, chùa Lý Quốc Sư, Hà Nội là một điển hình. 

312.Dân chủ guồng máy Giáo hội”. Thực chất đây là hội chứng lạm phát “sư công an”, “Thầy quốc doanh” trong các cấp Giáo hội nhà nước. Trước Đại hội PG toàn quốc kỳ 5 (2002-2007), nhân sự Ban Trị Sự (BTS) tỉnh thành với 30 thành viên chính thức và 2 đến 4 thành viên dự khuyết thì nay, sau Đại hội 6 (2007-2012) từ 30 thành viên lên đến trên dưới 50 thành viên (BTS tỉnh Cà Mau 43 vị; BTS tỉnh Long An 47; BTS tỉnh Đồng Tháp 51; BTS tỉnh Lâm Đồng 62; BTS tỉnh Hà Tây 45 vị). Rõ nét hơn cả là báo điện tử của Đảng cộng sản Việt nam số ra ngày 16-09-2007 đưa tin: “Nhiều Tăng ni tích cực tham gia các hoạt động xây dựng củng cố chính quyền, đoàn thể. Toàn tỉnh đã có 58 Tăng ni tham gia Hội đồng Nhân dân các cấp; 126 Tăng ni tham gia MTTQ các cấp,102 vị tham gia Hội chữ thập đỏ các cấp và các đoàn thể như: phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi, khuyến học… Tăng ni, Phật tử trong tỉnh đã tích cực đóng góp các ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp, tham gia bầu cử Quốc Hội và Hội đồng Nhân dân các cấp; đồng thời góp ý kiến vào dự thảo Luật đất đai, Pháp lệnh tín ngưỡng Tôn giáo…;phản ánh tâm tư nguyện vọng của Tăng ni, Phật tử trong việc tham gia xây dựng pháp luật và Nhà nước” http://www.google.com.vn/search?num=100&hl=vi&q=+ban+tr%E1%BB%8B+s%E1%BB%B1+t%E1%BB%89nh%2C+th%C3%A0nh+2007-2012&meta= . Vài điển hình như thế cho thấy Giáo hội PG nhà nước đã bị nhuộm đỏ toàn phần cả rồi.  
 
Thực chất thì con số “lạm phát Tăng ni” kia lấy nguồn từ đâu? Xin thưa là từ 3 nhóm: Cán bộ tôn giáo; Mặt trận tổ quốc; và Hội phụ nữ. Pháp lệnh tôn giáo ngày 15-11-2004 nhà nước cũng đã nhìn nhận, cán bộ cấp tỉnh nay đã lên đến trên 12 người, so với trước đó chỉ vào khoảng 3, 4 vị. Một thực tế đáng báo động nữa là trước kia cán bộ Ban tôn giáo, Mặt trận tổ quốc luôn “núp sau hậu trường” điều động Phật giáo Quốc doanh; thì nay họ, cán bộ phụ trách tôn giáo đã hoá thân “vào chùa tu niệm” và có tên chính thức trong danh sách thành viên Ban Trị Sự các tỉnh thành; họ đã trở nên đại biểu chính thức “bỏ phiếu biểu quyết” trong mọi sinh hoạt của Ban Trị Sự tỉnh thành. Cho nên những ngày xắp tới đây sẽ ra đời chiến dich nhuộm đỏ Phật giáo theo mô hình: nhà nước ta “đã tiến bộ gấp triệu lần dân chủ Tây phương” khi “chiêu bài” bỏ Ban tôn giáo sẽ được “ra mắt” công chúng cho Có Vẻ tự do tôn giáo trước “ống kính” truyền thông phương Tây vậy thôi.

Theo Bản tu chính Hiến chương GHPGVN trong Đại hội toàn quốc nhiệm kỳ 6 (2007-2012) gồm 12 chương, 52 điều, theo đó, thì trước kia cán bộ Ban tôn giáo còn là tổ chức ngoại vi của đảng trong công tác tôn giáo vận thì nay họ sẽ “đổi màu” vào “ăn nằm” luôn trong chùa đóng vai trò “nội tuyến” Ban Trị Sự cho khỏi “chướng tai, gai mắt” mọi người. Trong số trên dưới 50 thành viên Ban Trị Sự tỉnh thành GH quốc doanh hiện nay thì điều nầy đã được phân bổ có chỉ đạo: cư sĩ 10% (khoảng 5 vị), ni cô 20% (khoảng 10 vị), Tăng trẻ 40% (khoảng 20 vị), số 15 vị còn lại là dành cho những Hoà thượng già nua: những “Thái thượng hoàng” lẩm cẩm “nhất cử nhất động” trong sinh hoạt tôn giáo đều phải chờ “xin chỉ đạo” tỉnh uỷ!!

313. Hiện tượng xâm thực tôn giáo theo XHCN của giáo phái Làng Mai: Nhất Hạnh.

Sau 2 lần “hợp đồng đi đêm” với nhà nước XHCNVN vào những năm 2005 rồi 2007 để mở rộng Tăng thân theo đó nhóm Sư ông Nhất Hạnh, sư bà Chơn Không giúp XHCNVN “đánh bóng chế độ” trước ống kính truyền thông quốc tế và ngược lại nhà nước Xã nghĩa “hứa hẹn” (cũng là hứa hẹn, 60 năm qua họ Hồ đã hứa + hẹn bao lần rồi!) chiếc ghế Quốc sư Xã nghĩa dành cho Sư ông Nhất Hạnh; Ghế Tăng thống PG dành cho Hoà thượng Thích Trí Quang; Ghế Viện trưởng dành cho Hoà thượng Thích Tuệ Sĩ và phần còn lại “điều phối tổng hợp” giáo hội dành cho Ông Lê Mạnh Thát. Miếng mồi Xã nghĩa “hứa hẹn” kia đã làm híp mắt, đến ngây ngô “những con Nai vàng ngơ ngác” trong tầm tay xảo thuật của phù thuỷ XHCNVN và cho đến nay những “hứa hẹn” kia cũng còn đang “ngâm – cứu”. Nhà nước thông qua Sư ông Nhất Hạnh với dự án mở rộng Tăng thân làng Mai để lừa người. Thông qua ông Lê Mạnh Thát dự kiến vận động 30 đến 40 tỷ USD để xây dựng Đại học Khuông Việt, đó chỉ là làm lợi cho nhà nước XHCNVN mà thôi. Có không ít những Hoà thượng Ban Trị Sự tỉnh thành Bắc Nam GHPG quốc doanh đã cảm thấy “khoái khẩu” với loại tu thiền theo mô hình có “sư anh, sư chị, sư em” nên quí ngài đã bỏ cả tuổi “ngũ thập nhi tri thiên mạng” để về “đầu quân” Làng Mai, cam lòng đánh mất chí nguyện sơ tâm: “cất bước phương trời cao rộng”. 

Từ chiến lược “Trẻ hoá hàng ngũ Giáo hội; đến “Dân chủ guồng máy GHPGVN”; đến hiện tượng xâm thực tôn giáo của giáo phái Làng Mai: Sư ông Nhất Hạnh, “ba mũi giáp công” kia như “tầm ăn dâu” đang góp phần cùng nhà nước xã nghĩa trong chiến lược nhuộm đỏ Phật giáo đồ Việt nam qua 2 mô hình chiến lược: “dùng GH đánh GH và “dùng Sư đánh Sư” như nói trên.
 
32. Thảm trạng Sau “bức màn” Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 tại Việt nam do nhà nước XHCNVN dàn dựng là cả một trời tang thương máu lệ với dân tộc và tôn giáo tại Viêt nam.
 

Che giấu sau “bức màn” Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 tại Việt nam do nhà nước XHCNVN dàn dựng là cả một trời tang thương máu lệ với hơn 80 triệu đồng bào mình. Hãy vào trang nhà www.queme.net.vie để thấy. Từ vụ đàn áp 21 Ban Đại Diện các tỉnh thành GHPGVNTN mà điển hình là nhà nước chiếm chùa Tây Huê (19- 08-2006) Phường núi Sam, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang http://www.webwarper.net/ww/~av/www.queme.net/vie/news_detail.php?numb=642; đến vụ đàn áp Huynh trưởng Gia đình Phật tử Huế (14- 01-2008 ) http://www.webwarper.net/ww/~av/www.queme.net/vie/news_detail.php?numb=930; đến vụ Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng chiếm chùa Giác Hải (19-03-2008 ) tỉnh Lâm Đồng của Thượng toạ Thích Trí Khải; Đến vụ đàn áp chùa Phước Huệ (ở Quảng Trị) của Đại đức Thích Từ Giáo (01-04-2008 ) http://www.webwarper.net/ww/~av/www.queme.net/vie/news_detail.php?numb=960; đến vụ nhà nước chiếm đất Việt nam Quốc tự bán cho ngoại quốc http://www.thienlybuutoa.org/Misc/VietNamQuocTu-01.htm ; đến vụ phân biệt đối xử, khủng bố Tăng ni, Phật giáo đồ; đình chỉ tu sửa Tịnh Thất Hồng Liên, phường núi Sam, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang, sự việc diễn ra hơn 120 ngày qua (21-12-2007 đến 30-04-2008 ) khiến cho đồ đạt thờ tự cũng như Phật trời nơi Tịnh Thất Hồng Liên phải chịu cảnh ngoài trời mưa gió bảo bùn (thảm trạng như hình ảnh kèm theo dưới đây), đó là những điển hình.

http://messageboards.aol.com/aol/en_us/articles.php?boardId=89539&articleId=64509&func=6&channel=People+Connection&filterRead=false&filterHidden=true&filterUnhidden=false .  

Tiêu biểu hơn hết là vụ GHPGVNTN, Hoà thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện hoá đạo cứu giúp Dân oan trước Quốc hội 2, ngày 17-07-2007: “Tôi đến đây ngỏ lời thăm hỏi sức khỏe đồng bào, để chia sẻ nỗi thống khổ, tủi nhuc của đồng bào. Vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cũng là nạn nhân của chế độ như đồng bào. Giáo hội chúng tôi cũng bị cướp đoạt tất cả mọi cơ sở, từ giáo dục, từ thiện cho đến chùa viện. Ngay ở thành phố Saigon này, ngôi chùa gọi là Việt Nam Quốc tự, gồm mười một hecta đất, họ đã lấy từ sau năm 75 rồi. Họ lấy hết, bây giờ chỉ còn ngôi tháp trên mảnh đất vài nghìn thước mà thôi. Họ xây lên đấy một rạp hát rất lớn, rồi hồ bơi, v.v… làm nơi du hí, người ta phóng uế khắp nơi trên ấy. Tôi thấy đây là sự tủi nhục cho văn hóa Việt Nam. Bởi dù sao nơi đó, trước đây Giáo hội chúng tôi thiết lập lên để thờ Phật. Bây giờ họ chiếm lấy, nếu để xây cất lên đấy một đại học, một thư viện, một viện nghiên cứu khoa học, hay làm gì đấy để phát triển đất nước, thì chúng tôi cũng vui lòng. Vì vừa lợi cho dân, vừa phát triển văn hóa hay tư tưởng. Nhưng mà đây họ không làm những việc ấy, họ biến nơi thờ Phật thiêng liêng, có tính chất văn hóa để biến ra nơi du hí, giải trí và là nơi cho người ta phóng uế. Đó là nỗi nhục riêng cho Giáo hội chúng tôi và chung cho cả phong hóa, văn minh của dân tộc. 
 
“Giáo hội chúng tôi cũng đã từng khiếu kiện suốt ba mươi năm qua. Cho đến nay đã có cả nghìn bức văn thư khiếu kiện, mà họ không hề phản hồi một văn thư nào, không giải quyết gì cả. Họ coi dân như cỏ rác. Cho nên Giáo hội chúng tôi cũng đồng cảnh ngộ với đồng bào đi khiếu kiện ở đây. Vì vậy mà chúng tôi đến đây chia sẻ nỗi thống khổ đó. Chúng tôi mong rằng tình trạng như thế này sẽ không còn tồn tại ở trên đất nước này. 
 
“Để cho hiện trạng xẩy ra cho đồng bào ở đây hôm nay không còn diễn ra nữa, cho đồng bào cũng như cho chúng tôi. Nghĩa là đồng bào có nhà có cửa, có cơ nghiệp, mà nay phải dầm sương dải nắng như thế này, rồi đòi hỏi như thế này mà chẳng được giải quyết. Muốn cho tình trạng này không còn xẩy ra nữa, thì chúng ta phải đòi hỏi cho bằng được nhân quyền, công lý và công bằng xã hội. Buộc họ phải trả lại cái quyền sống và quyền làm người cho ta, là vấn đề quan trọng nhất. Muốn như thế, thì phải chấm dứt cái nạn độc quyền cai trị. Bởi vì độc quyền nó đưa đến bao nhiêu thối nát và bất công như thế này đây. 
 
“Phải đòi hỏi một chế độ đa nguyên, đa đảng, đại diện đầy đủ cho 80 triệu dân. Chứ chỉ có một đảng thì không thể giải quyết được gì cho 80 triệu dân. Như thế đã là bất công rồi, 80 triệu dân mà sao chỉ có một đảng tạo ra bất công như thế này ? Do đó cho nên cần phải có những đảng phái khác nữa để đại diện đủ mọi khuynh hướng cho 80 triệu dân, thì mới giải quyết được. 
 
“Ngoài cái trước mắt là vấn đề đòi lại công lý, là tài sản trả lại cho đồng bào. Nhưng sau đó phải đòi lại nhân quyền và dân chủ, tự do. Quan trọng nhất là tự do ngôn luận để người dân được tự do bày tỏ ý kiến của mình, quan điểm của mình đối với những tổ chức cai trị mình. Chứ không như bây giờ họ độc quyền, rất là khó khăn. “Mỗi người góp một phần, chúng ta tiếp tục đòi hỏi cho bằng được tự do, nhân quyền và công lý”
.http://www.webwarper.net/ww/~av/www.queme.net/vie/news_detail.php?numb=825 

Suốt cuộc đấu tranh giải trừ pháp nạn XHCNVN hơn 30 năm qua (1975-2008 ), GHPGVNTN phản kháng chính trị XHCNVN xâm thực tôn giáo rằng Giáo hội chúng tôi chỉ đặt vấn đề tôn giáo với chính trị chứ chưa đặt vấn đề chính trị với chính trị. Nếu Nhà nước không đưa chính trị vào tôn giáo thì GHPGVNTN cũng không nhân danh tôn giáo biểu tỏ chính trị phản kháng chính quyền. Chúng tôi không làm chính trị theo nghĩa tranh giành quyền lực thế gian mà GHPGVNTN chỉ tỏ thái độ chính trị để sống còn. Giáo Hội kêu gọi quần chúng, Phật giáo đồ vận động cho nhân quyền và dân chủ là để đòi lại những gì vốn có đã bị nhà nước cướp đoạt phi pháp và vi hiến; là đòi Tự do tôn giáo cho Dân tộc và cho Giáo hội. Và hơn hết là đòi Quyền Dân sự và Quyền Chính trị cho toàn dân theo Công ước quốc tế về Các quyền Dân sự và Chính trị của Liên Hiệp Quốc. Bao giờ còn quốc nạn với pháp nạn là GHPGVNTN còn đấu tranh. “đàn áp là nguồn gốc đấu tranh” đó là bài học mà Lênin rao giảng nhưng nhà nước XHCNVN chưa thuộc khi đối đầu với tôn giáo hơn 60 năm qua (1945-2008 ).  

Thông qua Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 tại Việt nam, Ông Nguyễn Thế Doanh, Trưởng Ban tôn giáo nhà nước “rao hàng” “nâng cấp” GHPG quốc doanh trước cộng đồng Phật giáo thế giới nhằm che đậy đàng sau nó một âm mưu dùng GHPG quốc doanh như một tổ chức phi chính phủ. Đây là một chiến lược nhằm vô hiệu hoá GHPGVNTN trên diễn đàn quốc tế cho mục đích chính trị như điều họ đã làm mà chưa làm được qua cái gọi là Tổ chức Gia đình Phật tử Việt nam trên thế giới 2006 vừa qua. Qua đó nhà nước XHCN càng lộ rõ bản chất thâm độc “dùng GH đánh GH”; “dùng sư đánh sư” như họ đã làm suốt 30 năm qua với GHPGVNTN.  
 
Như vậy, Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 tại Việt nam do nhà nước XHCNVN dàn dựng, đây là trò gian manh chính trị trong tôn giáo; Phật Đản 2552 (2008 ) lại về với bao người con Phật khắp hoàn vũ. Thế nhưng che giấu sau “bức màn” Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 tại Việt nam do nhà nước XHCNVN dàn dựng là cả một trời tang thương, máu lệ với hơn 80 triệu đồng bào mình. Những ai tiếp tay, cổ võ cho Phật Đản XHCNVN 2008 tại Việt nam là đồng loã với tội ác.  

Từ thực trạng Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 tại Việt nam do nhà nước XHCNVN dàn dựng , chúng tôi tố cáo 5 việc:

Một, Chính sách XHCNVN “xâm thực” tôn giáo tại Việt nam biểu hiện qua Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 tại Việt nam do nhà nước XHCNVN dàn dựng chỉ là xảo thuật chính trị nhằm “đánh bóng” cho chế độ XHCNVN, kéo dài sự thống trị dân tộc Việt nam. 

Hai, Sau “bức màn” Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 tại Việt nam do nhà nước XHCNVN dàn dựng là cả một trời tang thương, máu lệ với hơn 80 triệu đồng bào VN. 

Ba, Yêu cầu nhà nước XHCNVN trả lại Giáo sản GHPGVNTN, cụ thể là trả lại đất Việt Nam Quốc Tự đang bị nhà nước bán cho Công ty Berjaya Land Bhd (B-Land) thuộc Tập đoàn Berjaya (Malaysia). 

Bốn, Trả lại chùa Tây Huê cho Thượng toạ Thích Chơn Tâm; trả lại cuộc sống an bình cho Tịnh Thất Hồng Liên, phường núi Sam, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang đang bị khủng bố suốt hơn 120 ngày qua (21-12-2007 đến 30-04-2008 ).

Năm, không để tái diễn việc đàn áp tôn giáo, phân biệt đối xử với thành viên GHPGVNTN. Như vụ Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng chiếm chùa Giác Hải (19-03-2008 ) tỉnh Lâm Đồng của Thượng toạ Thích Trí Khải; Đến vụ đàn áp, cướp tài sản chùa Phước Huệ (ở Quảng Trị) của Đại đức Thích Từ Giáo (01-04-2008), Chánh Đại Diện GHPGVNTN tỉnh Quảng Trị là những điển hình. 

Kính mong quí cơ quan Quốc tế Nhân quyền, Quí Truyền thông báo, đài trong và ngoài nước lên tiếng can thiệp, giúp đở.  

Vô vàn cảm ơn quí vị 
 
Trú trì chùa Tây Huê, phường núi Sam, Châu Đốc, An Giang            
(đã ký) 
 Thượng toạ Thích Chơn Tâm


Tịnh Thất Hồng Liên, phường núi Sam, Châu Đốc, – Tịnh Thất Hồng Liên, phường núi Sam,
hơn 120 ngày chịu cảnh dưới trời mưa bảo – Châu Đốc, sửa chữa còn dở dang

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: