Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

May 18, 2008

Thư giản, châm biếm

Ở trong 1 nhà nước độc tài toàn trị : sống và làm việc theo luật rừng, luật bảo vệ guồng máy độc tài toàn trị, bất công, phi lý, cực kỳ lãng phí !  Người dân được “bảo vệ”, quản lý rất chặt chẻ từ : tư tưởng, đi, đứng, tụ tập, ở, ăn, nói, nhìn, nghe, ngủ, ị … 
Rất tự do, dân chủ kiểu xhcn, nghĩa là phi dân chủ, phản tự do. Rất ổn định, sống dưới nòng súng, trong nhà tù, tòa án rừng xanh, như  trên “núi lửa” .
Tuyên truyền, băng rôn, khẩu hiệu, hình ảnh ĐẦY phố phường, đài radio TV, nhưng thực tế là MỘT số KHÔNG TO TƯỚNG !!  Có tật nên giật mình, phải che đâỵ bằng quảng cáo mị dân !!
Trên bưng bít, bịt miệng, lừa bịp gian dối; dưới luồn lách dối gian để tồn tại; cả nước nhà nhà cùng giả dối để ” thuận ý đảng ” phản lòng dân, với chính sách công an trị phản dân chủ, không tự do, phi nhân bản, đầy bất công !

1959:
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1959

‘Điều 4

Tất cả quyền lực trong nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đều thuộc về nhân dân. Nhân dân sử dụng quyền lực của mình thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân.
Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và các cơ quan Nhà nước khác đều thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ.” 
 

 

đcs núp bóng “nhân dân” , QH, … khá kỹ !


Hiến pháp Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 1980

Điều 4

Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam, được vũ trang bằng học thuyết Mác – Lênin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội; là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đảng tồn tại và phấn đấu vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam.

Các tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp”

1975-1976-80 : csvn lòi đuôi cs ra, bỏ đảng Lao Động, cho MTGPMN về vườn.
1986 LX trên đà suy sụp, Chủ nghĩa Mac-Le sắp tiêu vong, ngưng viện trợ các nước xhcn “anh em”. Csvn buộc phải mở cửa để  “đổi mới” cứu đảng.
1987 csvn đề nghi Unesco “vinh danh HCM” vào năm 1990. Năm 1990 Unesco đã KHÔNG chấp thuận và không thực thi đề nghị này.  Nghĩa là csvn chuẫn bị “vực cái xác hcm dậy qua cái tư tưởng HCM” thay cho thuyết vô địch Mac-Le để cứu đảng không thành.
(lý do: bác Ho có NHIỀU ngày sinh, ngày chết; vụ thảm sát CCRĐ 1953-56; vụ giết vợ là Nông thi Xuân; vụ Mậu thân Huế 1968; vụ bác đạo văn qua tập thơ ” ngục trung nhật ký”; vụ “bac khiêm nhường” trong tập truyện “vừa đi đường vừa kể chuyện” mà Trần Dân Tiên chính là HCM; vụ  áp dụng tư tưởng của bác, gây cảnh vượt biên tìm tự do của đồng bào miền Nam sau 1975, chết khoảng 500 ngàn người; … vv)

1992:

Hiến pháp Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 1992

“Điều 4

Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”

Điều 4 này cũng là copy điều 6 của HP Liên Xô !
Các nước cs Đông âu, LX đã quăng Mac-Le và lá cờ đỏ búa liềm vào thùng rác từ 1989-1991.

—————-

HOT: Ghi âm phỏng vấn Bộ GD&ĐT VN về biểu tình HSTS. Các công văn nghiêm cấm biểu tình

Nóng phỏng tay: Ghi âm các sứ quán VN ở Châu Âu, Mỹ trả lời về biểu tình HSTS, Hiến Pháp…
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2004/12/041208_vietnam_airlines.shtml 
SoOngVietNamAirline.mp3
nguoioi PV cong an.mp3      điên đàm với anh công an “nhân dân”  để “giải quyết” chuyện C.A. bắt bớ SV  vì mang “tội yêu nước”.
Dien_dam_quanChuc_cs  *

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: