Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

May 19, 2008

Đơn xin gia nhập khối 8406

Việt Nam dân chủ-nhân quyền và toàn vệ lãnh thổ

Năm thứ II Tuyên ngôn dân chủ nhân quyền Việt Nam (8406)

—————————

 

Đơn xin gia nhập khối 8406

 

Kính gửi:

         Các quý vị trong ban điều hành lâm thời khối 8406

         Thưa tất cả quý vị thành viên của khối 8406 quốc nội và Hải Ngoại

 

Tôi tên là: Vi đức Hồi

Sinh năm 1956

Quê quán: Xã Tân Lập- Hữu Lũng- Lạng Sơn

Dân tộc: Tày

Ngày vào đảng cộng sản Việt Nam: 28-11-1980

Ngày từ bỏ đảng cộng sản Việt Nam: 1-9-2007

Trình độ học vấn: Cử nhân chính trị Max-Lenin, Cử nhân kinh tế, cử nhân luật.

 

Chức vụ đảm nhiệm trong chính quyền cộng sản trước khi ra khỏi đảng cộng sản: Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc trường đảng huyện ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, trưởng ban Pháp chế hội đồng nhân dân huyện.

 

Thấm nhuần tinh thần yêu nước, tự do, dân chủ, nhân quyền, độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ và hưng thịnh quốc gia, tôi đã phấn đấu gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam. Qua một quá trình sinh hoạt chính trị trong hàng ngũ đảng cộng cộng sản Việt nam theo tinh thần của chủ nghĩa Max, tôi nhận ra  chủ nghĩa Max là ảo tưởng, huyễn hoặc, và chính sách mà đảng cộng sản việt Nam thực hiện để đạt mục tiêu chính trị là phản dân chủ, tự do, nhân quyền, bác ái, thịnh vượng cho đất nước. Tôi cũng nhận ra ban lãnh đạo trong đảng cộng sản Việt Nam đã đặt quyền lợi đảng phái, quyền cá nhân về chính trị, kinh tế lên trên quyền lợi dân tộc, dẫn đến có những chính sách phản lại lý tưởng độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của tôi và của đại đa số đảng viên trong đảng cộng sản Việt Nam

Nhận chân ra những tác hại của chủ nghĩa Max và những sai lầm trong chính sách điều hành đất nước trên các phương diện chính trị, kinh tế và xã hội của ban lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, dẫn đến tình trạng xã hội tụt hậu và lãnh thổ, lãnh hải, hải đảo bị xâm chiếm hiện nay, tôi đã từ bỏ chủ nghĩa Max, từ bỏ đảng cộng sản Việt Nam từ ngày 1-5- 2007

Trước đó, vì những lý do riêng tôi đã bí mật tham gia phong trào đòi dân chủ, nhân quyền, đa nguyên, đa đảng cho nhân dân Việt Nam bằng các bài viết được đăng tải trên các phương tiện truyền thông tự do ở Hải Ngoại và quốc tế với bút hiệu “Hải Hà”.

Tôi đã nghiên cứu kỹ tôn chỉ, mục đích và phương thức hoạt động của bản tuyên ngôn “ Tự do dân chủ cho Việt Nam” ra ngày 8-4-2006 ( gọi tắt là tuyên ngôn 8406). Tôi ủng hộ tôn chỉ, mục đích và phương thức hoạt động của khối 8406. Tôi chính thức tuyên bố ký thêm tham gia khối 8406.

Kính đề nghị Ban điều hành lâm thời và các thành viên đã tham gia tiền nhiệm chấp thuận.

 Tôi xin hứa sẽ đem hết khả năng của tôi phấn đấu cho mục tiêu chung của khối 8406.

 

                                                                 Lạng Sơn Việt nam ngày 18-5-2008

                                                                                 Vi Đức Hồi.

 

Nơi gửi:

          Ban điều hành lâm thời khối 8406 ( từng cá nhân)

          Tất cả các thành viên khối 8406 (qua mạng interrnet)

         

Lưu tại gia đình
 

 

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: