Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

May 25, 2008

Vứt đường mây

Filed under: a1 Video, Quê hương, Văn hóa, nghệ thuật,nhạc — tudo @ 9:41 am

http://www.youtube.com/watch?v=QTg_C9bT5u4

Yeu Nhu Tinh Co

Paris và Em

Phố đêm

Để Lại Cho Em Một Mảnh Cờ Vàng, Thơ Hà Huyền Chi

RONG TIEN OI XIN GIU VEN SON HA

25/ Vu’t DDu+o+`ng Ma^y
http://www.youtube.com/watch?v=QTg_C9bT5u4

24/ Buo^`n Ngu.y Trang
http://www.youtube.com/watch?v=tDk0ipCC4Vw

23/ Em Phu+o+ng Na`o
http://www.youtube.com/watch?v=OFhbzikKiIU

22/ Phi’m Nga`
http://www.youtube.com/watch?v=kaaMgt35u5E

21/ U+o+’c Mo+ Ba?o Quo^’c
http://www.youtube.com/watch?v=bQw36EPO_nM

20/ DDe^? La.i Cho Em Mo^.t Ma?nh Co+` Va`ng:
http://www.youtube.com/watch?v=9oUZtXbLiHY

19/ Ye^u Nhu+ Ti`nh Co+`
http://www.youtube.com/watch?v=OEL1razQHfA  

18/ Vu+o+`n Hu+o+ng Ngo~ Tru’c:
http://www.youtube.com/watch?v=nk6gUXkWIL0  

17/ Vu+.c Vo^ Thu+o+`ng
http://www.youtube.com/watch?v=_0q45vtMSAE

16/ Tru+.c Ngo^.
http://www.youtube.com/watch?v=xMbRLWhA4NE

15/ Ti`nh Ye^u, Ti`nh Nu+o+’c
http://www.youtube.com/watch?v=y95P2kwmneI  

14/ Ti`nh Thie^n Di:
http://www.youtube.com/watch?v=CJOmx6Yt-WM

13/ Ti`nh Sa^`u The^m Ru+.c Ro+~
http://www.youtube.com/watch?v=TEQRA1hZrYM  

12/ Tha? Gio’ Bay DDi
http://www.youtube.com/watch?v=inLc7iQwJ0Q

11/ Ro^`ng Tie^n O+i Xin Giu+~ Ve.n So+n Ha`:
http://www.youtube.com/watch?v=Iql9juHxV0M  

10/ Paris Va` Em
http://www.youtube.com/watch?v=MmbSwNnKKhg

9/ Nhu+ Mo^.t Ti`nh Co+`
http://video.google.com/videoplay?docid=-282498468026055593&hl=en

8/ Nghe Kho^ng Em Nga`n Lo+`i Ca Ma’u Tu+o+i
http://www.youtube.com/watch?v=LsfOLCVH9FU&feature=related

7/ Lu+?a Thu:
http://www.youtube.com/watch?v=59V7at_LEPY

6/ Le^. Xanh:
http://www.youtube.com/watch?v=ovXApZGsYGQ

5/ La.nh Nga(‘t Cung Ha`n
http://www.youtube.com/watch?v=c6YTkK1OV8o

4/ Ha.t Bu.i:
http://www.youtube.com/watch?v=F4BIF2YrrgI

3/ Giu+~ Ve,n Bie^n Cu+o+ng, La~nh Ha?i, So+n Ha`
http://www.youtube.com/watch?v=RQS48ugFH1o&feature=related

2/ Gio.t Le^. Thu+o+ng Vay:
http://www.youtube.com/watch?v=cMZ4pTomXoI

1/ Cuo^’i Thang DDo’i Nghe`o
http://www.youtube.com/watch?v=60b33KWV_0E

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: