Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

June 2, 2008

* Hội luận về Hoàng Sa Trường Sa

Filed under: a1 Video, Chính trị, xã hội, Hoàng Sa Trường Sa — Tags: , — tudo @ 2:07 pm

Hội thảo về Hoàng Sa Trường Sa

Thanh Toan : Hoang Truong SaHội thảo về Hoàng Sa Trường Sa

http://anhduong.net/video/TT-hoangsa1.wmv  – http://anhduong.net/video/TT-hoangsa1.htm
http://anhduong.net/video/TT-hoangsa2.wmv  – http://anhduong.net/video/TT-hoangsa2.htm
http://anhduong.net/video/TTCS-hoangsa3.wmv http://anhduong.net/video/TT-hoangsa3.htm
http://anhduong.net/video/TT-vuhuusan.wmv
http://anhduong.net/video/biendong.wmv 
————————————————————————————

Bình Luận Về Hoàng Sa và Trường Sa

http://www.youtube.com/watch?v=wLEV0EH1w78
http://www.youtube.com/watch?v=qgpcU9RYSo0
http://www.youtube.com/watch?v=eFBYKELH2fE
http://www.youtube.com/watch?v=4d4zmXQOYbM
http://www.youtube.com/watch?v=msGbWIORZ84
———————————————————————–
http://www.youtube.com/watch?v=0Cf10nEFfiA
Hoang sa SBTN : hội luận

http://www.youtube.com/watch?v=rBrGIyp4PV0
http://www.youtube.com/watch?v=AEY4VZxMqlc
http://www.youtube.com/watch?v=Oqv9bIgc1Ao
—————————————
http://www.youtube.com/watch?v=nsXaUxlNBPs
http://www.youtube.com/watch?v=iG0EiBYYUZ4
http://www.youtube.com/watch?v=q54MfUPdWl4
http://www.youtube.com/watch?v=eiqFUCnDspI
http://www.youtube.com/watch?v=CZQjpcSoDOs
—————————————
VNEX Nói Chuyện Với Hạm Trưởng Vũ Hữu San
http://www.youtube.com/watch?v=nsXaUxlNBPs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iG0EiBYYUZ4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=q54MfUPdWl4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=eiqFUCnDspI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=CZQjpcSoDOs&feature=related 5
——————————————————————————–
Hoi Luan Hoang Sa va Truong Sa Part 1
http://video.google.fr/videosearch?q=lovely&sitesearch=#q=hoang%20sa&sitesearch=
http://video.google.fr/videoplay?docid=8301549217645276383&q=hoang+sa&ei=yOhDSMTBDJjK2wKrztiPCQ
http://video.google.fr/videoplay?docid=8301549217645276383&ei=yOhDSMTBDJjK2wKrztiPCQ&hl=fr

——————————————————————————– 
Luật Sư Dương Như Nguyện phân tích về Hoàng Sa Trường Sa
http://www.youtube.com/watch?v=0Ad7PHQuppM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KlkkDjutY6Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=oI_dtl5XD5M&feature=related
Luật Sư Dương Như Nguyện Nói Về Hoàng Sa Trường Sa – 1
LS Dương Như Nguyện Phân Tích Hoàng Sa Trường Sa – 4

——-
http://www.youtube.com/watch?v=YYNACE0EpEo&feature=related
http://video.google.com/videosearch?q=hoang+sa&sitesearch=video.google.com#   SEARCH Hoang sa

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: