Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

June 21, 2008

BẢN LÊN TIẾNG Của Các Chính Đảng Việt Nam

Filed under: Chính trị, xã hội — tudo @ 3:02 pm

Nhân chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng chính phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, chúng tôi, đại diện một số chính đảng Việt Nam, thấy cần phải bầy tỏ trước dư luận Việt Nam, Hoa Kỳ và quốc tế những nhận định và quan điểm chính trị sau đây:

1.   Chính phủ Việt Nam hiện nay do ông Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu không do toàn dân Việt Nam bầu ra, mà do đảng CS độc quyền cử ra, nên không thể đại diện chân chính tiếng nói và quyền lợi của đại đa số nhân dân Việt Nam. Tính chính thống của chính quyền, để được ổn định lâu bền, cần được đặt trên cơ sở nguyện vọng và quyền lợi chân chính của nhân dân Việt Nam chứ không phải trên cơ sở quyền lợi riêng tư của đảng Cộng Sản độc quyền như hiện nay.

2.  Vì chính quyền hiện nay thiếu tính chính thống như thế nên nhân dân Việt Nam có quyền phủ nhận các hiệp định biên giới do chính quyền này ký kết với chính quyền Trung Quốc nếu xét thấy các hiệp định này xâm phạm danh dự, chủ quyền và quyền lợi của nhân dân Việt Nam. Chúng tôi cực lực phản đối mọi âm mưu và hành vi của Bắc Kinh nhằm biến lãnh hải và hải đảo của Việt Nam thành tài sản vĩnh viễn của Trung Quốc.

3. Lạm phát và khó khăn kinh tế hiện nay là hậu quả tất nhiên của cơ chế chính quyền không dân chủ, thiếu trong sáng, và của chính sách phát triển không bền vững, chỉ vì quyền lợi của nhóm thiểu số đặc quyền đặc lợi. Cơ chế và chính sách này đang tạo ra tình trạng bất công, bất ổn định xã hội, và suy thoái văn hóa giáo dục vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống an bình, tự do và hạnh phúc của đại đa số nhân dân Việt Nam, cũng như tới an ninh và ổn định của khu vực Đông Nam Á.

4. Chúng tôi, do đó, hoàn toàn ủng hộ các hoạt động ôn hòa bất bạo động của các thành phần dân chúng tại Việt Nam –từ nông dân đến công nhân, thanh niên sinh viên, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo– đòi tự do, công lý, phản đối chính sách độc tài, tham nhũng của chính quyền hiện nay. Chúng tôi cực lực lên án chính quyền Cộng sản đàn áp các tiếng nói bất đồng của người dân Việt Nam, nhất là các tiếng nói đòi tự do tôn giáo và quyền lao động, và đòi hỏi nhà cầm quyền phải thả ngay tất cả những người hiện bị giam giữ vì đòi hỏi các quyền tự do căn bản cho người dân.

5.  Chúng tôi tin rằng Việt Nam chỉ thật sự ổn định và phát triển bền vững khi nào người dân có được các quyền tự do căn bản, và chính quyền do dân chúng bầu ra và bãi miễn qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng, thật sự đáp ứng nguyện vọng của người dân. Do đó chúng tôi kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và các quốc gia dân chủ trên thế giới hãy làm tất cả những gì có thể làm được để giúp nhân dân Việt Nam sớm có dân chủ, để nhân quyền và dân quyền được thực sự tôn trọng, và để Việt Nam được phát triển ổn định và bền vững.

Làm tại hải ngoại ngày 19 tháng 6 năm 2008.

Đồng ký tên

1.    Đại Việt Cách Mạng Đảng (Nguyễn Văn Lung, Phó Chủ Tịch)

2.     Đại Việt Quốc Dân Đảng (Phan Văn Song, Chủ Tịch)

3.    Đảng Dân Chủ Nhân Dân (Đỗ Thành Công, Phát Ngôn Nhân)

4.    Đảng Tân Đại Việt (Nguyễn Ngọc Sẳng, Chủ Tịch)

5.    Đảng Thăng Tiến Việt Nam (Nguyễn Ngọc Hùng, Đại Diện)

6.    Đảng Vì Dân (Nguyễn Công Bằng, Đại Diện)

7.    Liên Minh Dân Chủ Việt Nam (Nguyễn Quốc Nam, Chủ Tịch UBCHTƯ)

8.    Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt Tại Hoa Kỳ (Nguyễn Ngọc Bích, Chủ Tịch)

9.    Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam (Trần Quốc Bảo, Chủ Tịch)

10.  Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch)

11.  Việt Nam Quốc Dân Đảng (Trần Tử Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hợp Các Cơ Sở VNQDĐ tại Hải Ngoại)

 

 

STATEMENT

OF

VIETNAMESE POLITICAL PARTIES

ON THE OCCASION OF THE STATE VISIT OF

P.M. NGUYEN TAN DUNG TO THE U.S.

June 19, 2008 

          On the occasion of the visit of Prime Minister Nguyen Tan Dung of the Socialist Republic of Vietnam to the U.S., we, representatives of a number of Vietnamese political parties, would like to state the following aimed at public opinion in Vietnam, in the U.S. and in the world:

          1.  The current Vietnamese government headed by Mr. Nguyen Tan Dung, being appointed by the Communist Party of Vietnam, does not represent the true voice and interests of the vast majority of the Vietnamese people since it is not a government voted into power through free and fair elections.  The legitimacy of a government, which guarantees its long-term stability, must be based on the true aspirations and interests of the Vietnamese people and not on the private interests of a monopolistic Communist party.

          2.  Due to the current Vietnamese government’s illegitimacy, the people of Vietnam are fully entitled to reject the border and territorial waters agreements signed between Hanoi and the Chinese government should it be found that these agreements violate the honor, sovereignty and interests of the Vietnamese people.  We therefore vehemently object to all plots and actions on the part of Beijing to turn Vietnamese territorial waters and islands into permanent Chinese possessions.

          3.  The current situation of inflation and difficulties encountered by the Vietnamese economy is but the obvious consequence of a government structure not based on democratic principles and lacking in transparency; it is also the result of a non-stable development policy dependent on the special privileges and interests of a tiny minority.  It is this structure and policies which are at the root of the social inequity and instability observed in Vietnam, made egregious by an extremely serious condition of cultural and educational regression, which negatively impact the security, freedom and happiness of the vast majority of the Vietnamese people while affecting also the security and stability of the region.

          4.  We are therefore in full support of the moderate and non-violent activities carried out by the people of Vietnam—from the peasants to the workers, students and youths, intellectuals, writers and artists, as well as journalists—who increasingly clamor for freedom and justice, and protest the dictatorial and corrupt practices of the current government. We vehemently condemn the current Vietnamese government for its repression of dissident voices from among the people of Vietnam, most particularly religious and labor leaders; we also demand that the Vietnamese authorities release at once all those who have committed no crime other than asking that the fundamental rights of the people be respected.

          5.  We are convinced that Vietnam can be stable and developed on a sustained basis only when the people of Vietnam have their fundamental rights restored to them, and only when it has a government voted into power and dismissible through free and fair elections, that is truly responsive to the aspirations of the Vietnamese people.  We therefore appeal to the government of the United States and to other democratic governments in the world to do their utmost in order to help restore democracy to the Vietnamese people, so that their human and civil rights can be truly respected, allowing Vietnam to develop in a stable environment and in a long-term perspective.

 

Written overseas on this 19th day of June, 2008

 

VIETNAMESE POLITICAL PARTIES SUBSCRIBING TO THIS STATEMENT

 

1.      Dai Viet Revolutionary Party (Nguyen Van Lung, Vice Chairman)

2.     Dai Viet Nationalist Party (Phan Van Song, Chairman)

3.      The People’s Democratic Party (Do, Thanh Cong – Spokesperson)

4.      New Dai Viet Party (Nguyen Ngoc Sang, Chairman)

5.      Vietnam Progression Party (Nguyen Ngoc Hung, Representative)

6.      Vietnam Populist Party (Nguyen Cong Bang, Representative)

7.      Alliance for Democracy in Vietnam (Nguyen Quoc Nam, Chairman of the Executive Committee)

8.      National Congress of Vietnamese Americans (Nguyen Ngoc Bich, Chairman)

9.      Vietnam Restoration Party (Tran Quoc Bao, Chairman)

10.  Vietnam Reform Party (Do Hoang Diem, Chairman)

11.  Vietnam National Party (Tran Tu Thanh, Chairman, Overseas Coordinating Council)

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: