Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

June 27, 2008

Dân Biểu Sanchez Kêu Gọi Dũng Đưa Ra Bằng Cớ

Filed under: Chính trị, xã hội, Quốc tế — tudo @ 2:08 am

Video: Dân Biểu Sanchez Kêu Gọi Thử Tướng Dũng Đưa Ra Bằng Chứng về Chính Sách Cải Thiện Nhân Quyền Tại Việt Nam

 

 

 

WASHINGTON, D.C. – Hôm nay, Dân Biểu liên bang Loretta Sanchez, đồng chủ tịch Nhóm Việt Nam Caucus đã có một bản điều trần trước Hạ Viện Hoa Kỳ và đã được tuyền trình  nhằm đáp lại cuộc gặp gỡ giữa Tổng Thống Bush và Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng hôm Thứ ba vừa qua.
 
 Dưới đây là bản tuyền trình nguyên văn của Dân Biểu Sanchez . Xin vào clip dưới đây để xem.

http://www.cq.com/floorvideo/play.do?id=abab31e0187b78718a051005f1f5c5477d8776269d05bf99bbbe6ca34e00f3ca2d3ddfe014fd74e08dcd8d68087ef864059f85f4492af0a7af057dd99be1ced00ee91d5d05f0086c.  

 
 “Xin cám ơn Ông Chủ Tịch, tôi đứng đây hôm nay để bàn thảo về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam và chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Thủ Tướng Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng trong tuần này.
 
 “Theo tôi được biết trong cuộc gặp gỡ giữa Tổng Thống Bush và Thủ Tướng Dũng vừa qua, tình trạng nhân quyền tại Việt Nam đã được thảo luận đến, và Thủ Tướng Dũng đã nói với Tổng Thống Bush rằng chính quyền Việt Nam đã luôn tích cực quảng bá và cải thiện tình trạng nhân quyền tại Việt Nam.
 
 “Tuy nhiên, là một người tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam và đồng thời đại diện đại diện cho một trong những cộng đồng Việt-Mỹ lớn nhất hải ngoại – thực tế cho chúng tôi biết không những tình trạng nhân quyền tại Việt Nam không được cải thiện mà càng ngày càng tồi tệ.
  
 “Chính quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp, giam giữ và kết tù các nhà đấu tranh dân chủ – công dân Việt Nam, và kể cả công dân Hoa Kỳ! 
 
 “Để tăng cường chiến dịch đàn áp, chính quyền Việt Nam đã đi ngược lại quyền tự do ngôn luận trong Hiến Pháp của họ bằng cách không ngừng quấy rối và giam giữ những nhà viết nhật ký điện viết về chế độ về các tệ nạn xã hội.
 
 “Nếu có sự cải thiện, tôi kêu gọi Thử Tướng Dũng hãy đưa ra các bằng chứng về chính sách mà chính quyền Việt Nam dùng để cải thiện tình trạng nhân quyền tại Việt Nam đến với Quốc Hội Hoa Kỳ – NHƯNG, tôi lo đây chỉ là một trong những lời hứa tróng không từ phía Chính Quyền Việt Nam.
 
  “Vì đó, Hoa Kỳ và cộng đồng thế giới phải cùng đứng lên tạo áp lực đến với nhà cầm quyền Việt Nam để sớm ngày chấm dức tình trạng đàn áp nhân quyền và tôn giáo.”
 VNE

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: