Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

June 29, 2008

Báo chí Việt Nam nói gì về sự kiện Nguyễn Tấn Dũng đi Mỹ

Báo chí Việt Nam nói gì về sự kiện Nguyễn Tấn Dũng đi Mỹ

Sự kiện Nguyễn Tấn Dũng đi Mỹ đang là đề tài quan tâm hàng đầu của báo chí Việt Nam trong vài hôm nay. Từ chuyện vấn kế cựu chủ tịch Cục Dữ trữ liên bang Mỹ Alan Greenspan đến việc điện đàm với ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa John McCain và đỉnh điểm là hội đàm cùng tổng thống Bush. Một sự kiện khác cũng khá quan trọng là việc báo Time phỏng vấn Nguyễn Tấn Dũng mà báo Vietnamnet dịch lại. Tuy nhiên, như một thông lệ, Vietnamnet dịch lại các câu phỏng vấn trừ hai câu hỏi. Một câu về vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo. Việc Vietnamnet không dịch câu này dù sao còn có thể hiểu được vì trong ngôn ngữ báo chí Việt Nam hai từ “nhân quyền” và “tự do tôn giáo” là các từ đã được liệt kê trong danh mục cấm đề cập. Nhưng việc Vietnamnet không dám dịch và đưa câu hỏi thứ hai thì thật tệ. Đó là câu hỏi về việc bắt hai nhà báo và câu trả lời của Thủ tướng.

Báo chí Việt Nam không những không còn dám lên tiếng về việc nhà báo bị bắt, mà thậm chí còn không dám đăng lại việc nhà báo nước ngoài hỏi han Thủ tướng Việt Nam về việc này. Liệu từ “tham nhũng” có sắp được bổ sung vào danh mục các từ bị cấm đề cập cho 700 tờ báo, tạp chí ở Việt Nam không?

Nhưng Vietnamnet vẫn khá hơn Tuổi Trẻ và Thanh Niên, hai tờ báo có phóng viên bị bắt, không thấy đề cập gì tới bài phỏng vấn thủ tướng Dũng trên Time, dù Tuổi Trẻ có trích dịch bài trên Time.

Hai câu hỏi và trả lời bị lược bỏ:

“The arrest of two reporters who covered a high-profile corruption scandal within the transport ministry has been seen as a blow against anti-corruption efforts. (Vụ bắt giữ hai nhà báo đã tường thuật về vụ xì-căng-đan tai tiếng trong bộ giao thông vận tải được xem như một đòn đánh vào các nỗ lực chống tham nhũng) ***

The arrest of the two journalists has nothing to do with the fight against corruption. Vietnam is a rule-of-law state, in which all citizens are equal before the law, protected by the law and their violations shall be punished in accordance with the law, no matter who they are. (Vụ bắt giữ hai nhà báo không dính dáng gì đến công cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Việt Nam là một nhà nước pháp trị, trong đó tất cả các công dân đều bình đẳng trước pháp luật và những phạm pháp của họ sẽ bị trừng phạt theo luật pháp, kông cần biết họ là ai) ***

The U.S. State Department has removed Vietnam from its list of countries that it says are violating religious freedom. Do you think Vietnam can make similar progress on other human rights issues? (Bộ Ngoại giao Hoà Kỳ đã tháo gỡ Viêt Nam khỏi một danh sách các quốc gia, mà theo họ thì đang vi phạm tự do tôn giáo. Ông có nghĩ là Việt Nam có thể thực hiện được một tiến bộ tương tự về các vấn đề nhân quyền khác không?) ***

It is [the government’s] top priority to respect and protect human rights, seeing the people as a central factor for achieving sustainable development and the goal of building Vietnam into a strong country with wealthy people and a just, democratic and civilized society. Vietnam stands ready to talk with the U.S. on issues of mutual concern. The U.S. side has acknowledged positive progress in Vietnam. I am convinced that we need to increase contacts and dialogues in order to enhance mutual understanding on issues of differences.”

(Ðó là ưu tiên hàng đầu của chính phủ nhằm tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, coi nhân dân là một nhân tố trọng tâm để đạt đến một mức phát triển có thể tồn tại được và mục tiêu để xây dựng Việt Nam thành một quốc gia dân giàu nước mạnh và một xã hội công bình, dân chủ, văn minh. Lập trường của Việt Nam là sẵn sàng bàn thảo với Hoa Kỳ về các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Phía Hoa Kỳ đã thừa nhận những tiến bộ tích cực của Việt Nam. Tôi tin chắc rằng chúng ta cần phải gia tăng gặp gỡ và đối thoại nhằm mục đích để tăng cường thêm sự hiểu biết lẫn nhau về các vấn đề khác biệt”) ***

Bài trên Time
Vietnam’s Prime Minister Tackles Inflation

Bài trên Vietnamnet
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời phỏng vấn của Time

Cũng có một câu trả lời khác của Nguyễn Tấn Dũng bị lược mất một ý quan trọng liên quan tới vai trò của công chúng và của báo chí trong chống tham nhũng.

Câu hỏi:- Thưa ông, khi đảm nhận cương vị Thủ tướng, ông có tuyên bố một trong những mục tiêu cơ bản của ông là chống tham nhũng. Ông sẽ làm gì để tiếp tục cuộc chiến này?

Ý bị lược bỏ: “And we also need to improve the publicity and transparency in corruption cases in order to better involve the public, including the mass media, in the fight.”

” …Và chúng tôi cũng cần phải cải thiện tính công khai và minh bạch của các vụ tham nhũng nhằm đưa công chúng, bao gồm các phương tiện thông tin và truyền thông, tham gia tốt hơn vào cuộc chiến này.

Vụ bắt giữ hai nhà báo (của báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên) mới đây liệu có bị coi là một đòn giáng vào những nỗ lực chống tham nhũng, thưa ngài?

“Vụ bắt giữ hai nhà báo không liên quan gì tới cuộc chiến chống tham nhũng. Việt Nam là một nhà nước pháp quyền, trong đó mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, được pháp luật bảo vệ và những hành vi vi phạm của họ sẽ bị trừng phạt theo pháp luật, bất kể họ là ai”.

Câu hỏi về tôn giáo và nhân quyền thì Nguyễn Tấn Dũng đã có sẵn câu trả lời quen thuộc.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước mà họ cho là vi phạm tự do tôn giáo. Ngài có nghĩ là Việt Nam có thể đạt được những tiến bộ tương tự trong vấn đề nhân quyền?

“Ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Việt Nam là tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, coi con người là nhân tố trung tâm trong việc phấn đấu đạt tới sự phát triển bền vững và trong mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Việt Nam luôn sẵn sàng đàm phán với Hoa Kỳ về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm. Phía Hoa Kỳ đã công nhận những tiến bộ tích cực ở Việt Nam. Tôi tin rằng chúng ta cần tăng cường liên lạc và đối thoại để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau trong những vấn đề khác biệt.”

*** phần tiếng Việt do TNTDDC lược dịch

Nguồn:
http://blog.360.yahoo.com/blog-FuoEs40yd6RRny_PYSPvm1VnOVpUuw–?cq=1


vietnamnet_2008_06_NTD_traloi_pv_times.pdf  http://www.mediafire.com/?3l1zml9ozux

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: