Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

June 29, 2008

Nói Chuyện Với Ông Phạm Quế Dương

Filed under: Chính trị, xã hội — tudo @ 11:05 pm

Ông Phạm Quế Dương

Ông Phạm Quế Dương, sinh năm 1933 tại Hà Nội, nguyên là đảng viên kỳ cựu của Đảng Cộng Sản Việt Nam, cựu đại tá quân đội Bắc Việt, và từng là tổng biên tập tạp chí Lịch Sử Quân Sự thuộc Viện Lịch Sử Quân Sự của CSVN. Tháng Giêng năm 1999, ông đã trả lại thẻ đảng để phản đối hành động mà ông gọi là bất xứng của giới lãnh đạo Hà Nội đối với cựu tướng Trần Độ, một người bất đồng chính kiến khác.

Chúng tôi đã liên lạc được với ông Phạm Quế Dương và có một buổi nói chuyện với ông. Trong buổi nói chuyện này, chúng tôi hỏi ông những sự kiện liên quan đến mõm núi 1509 tại Hà Giang – nay đã bị Trung Cộng chiếm đóng và đổi thành núi Lão Sơn. Ông nghĩ gì về sự sụp đổ của Liên Xô và chủ nghĩa xã hội tại Đông Âu? Ông nghĩ gì về việc đảng cộng sản đang tổ chức học tập tư tưởng Hồ Chí Minh? Có thật là bên trong đảng cộng sản Việt Nam có khuynh hướng cấp tiến và khuynh hướng bảo thủ? Ông mong muốn điều gì cho Việt Nam ở tương lai? Xin mời quý bạn đọc theo dõi.

Đoạn 1
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đoạn 2
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đoạn 3
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: