Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

July 3, 2008

Phục Hồi Thể Chế VNCH: Sẽ Đặt Lại Vấn Đề Với LHQ…

Filed under: Chính trị, xã hội, Hoàng Sa Trường Sa, VNCH — tudo @ 1:25 pm

Từ trái: LS Thọ, GS Lai thế Hùng, Tướng Lý Tòng Bá

Việt Báo Thứ Tư, 7/2/2008, 12:02:00 AM

Westminster (Cổ Ngưu)– Nhiều dân biểu nghị sĩ, đại diện các đoàn thể và hội đoàn quân dân cán chính Việt Nam Cộng hoà từ các tiểu bang đã về dự cuộc họp tại hội trường Civic Center thành phố Westminster, Little Saigon, từ 12 giờ đến 4 giò ngày 28 thang 6 năm 2007, với sự có mặt của hầu hết các cơ quan truyền thông trong vùng.
Sau nghi lễ chào quốc kỳ VN Cộng Hoà và tưởng niệm chiến sĩ đã vì nước hy sinh, vì dân chiến đấu, Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá tuyên bố lý do khai mạc Đại Hội VNCH, Ông nhấn mạnh “thời cơ, đia lợi nhân hoà đã đến sau 33 năm VNCH bị Mỹ bỏ rơi và CS Hà nội cưỡng chiếm bằng võ lực bất chấp hiệp định Geneve 20/7/1954, hiệp định Paris 27/1/1973 và nguyên tắc công pháp quốc tế mà hậu quả là chính quyền Việt Nam Cộng Hoà lâm vào thế bị động.. Các cơ cấu chánh quyền từ Quốc Hội Lưỡng Viện, hành chánh, tài chánh đến quân đội đều tạm ngưng hoạt động, và Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đều bị cầm tù đày ải sát hại bởi Cộng Sản Bắc Việt, trừ một số đã phải di tản ra ngoài lãnh thổ”.

Tiếp theo là phần thuyết trình về những khía cạnh pháp lý do Luật sư Lâm chấn Thọ đến từ Montreal, Canada, chiếu điều 42 và 56 hiến pháp của Việt Nam Cộng Hịa, sự trao quyền giữa Tổng Thống Trần Văn Hương và Đại Tướng Dương Văn Minh là hoàn toàn vi hiến vì từ chức là trách nhiệm của quốc hội lập pháp, túc số của biểu quyết, và sự kế nhiệm hiến định. . .

Sau khi Cựu Dân biểu Nguyễn Hữu Thời, Gs Lai Thế Hùng, Cựu DB Bùi văn Nhân và một số nhân sĩ phát biểu, hội trường thảo luận biểu quyết với đa số tuyệt tuyệt đối, thông qua bản tuyên cáo chính thể VNCH vẫn còn tồn tại. Lưỡng Viện Quốc Hội còn hiện hữu và có trách nhiệm với quốc dân. Đồng thời kêu gọi Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn và nội các chính phủ tiếp tục nhiệm vụ vì sự toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải[ ý muốn nói đặt vần đề với quốc tế về hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa bị Trung Cộng lấn chiếm và sáp nhập]. Và đặt vấn đề với “Liên Hiệp Quốc và Ủy Ban Quốc Tế Kiểm Soát và Giám Sát, chiếu điều 19 triệu tập một Hội Nghị khẩn cấp các Thành viên liên hệ để xét lại tiến trình thực thi Hiệp Định Paris đã ký ngày 27/1/1973.”

Được biết một Ban Điều Họp Phục Hồi Thể Chế VNCH gồm 5 người cũng được đại hội biểu quyết giao nhiêm vụ trong đó có Cựu Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá, Ls Lâm chấn Thọ, v.v.

——-

ĐIỀU 42

1- Quốc Hội có quyền khuyến cáo thay thế từng phần hay toàn thể Chánh phủ với đa số hai phần ba (2/3) tổng số Dân Biểu và Nghị Sĩ

2- Nếu Tổng Thống không có lý do đặc biệt để khước từ, sự khuyến cáo sẽ có hiệu lực

3- Trong trường hợp Tổng Thống khước từ, Quốc Hội có quyền chung quyết sự khuyến cáo với đa số ba phần tư (3/4) tổng số Dân Biểu và Nghị Sĩ. Sự khuyến cáo sau này của Quốc Hội có hiệu lực kể từ ngày chung quyết

ĐIỀU 56

1- Nhiệm kỳ của Tổng Thống và Phó Tổng Thống có thể chấm dứt trước hạn kỳ trong những trường hợp :

a- Mệnh chung

b- Từ chức

c- Bị truất quyền

d- Bị bệnh tật trầm trọng và kéo dài không còn năng lực để làm tròn nhiệm vụ. Sự mất năng lực này phải được Quốc Hội xác nhận với đa số ba phần tư (3/4) tổng số Dân Biểu và Nghị Sĩ sau các cuộc giám định và phản giám định y khoa

2- Trong trường hợp nhiệm vụ của Tổng Thống chấm dứt trên một (1) năm trước kỳ hạn, Phó Tổng Thống sẽ tạm thời đảm nhiệm chức vụ

Tổng Thống trong thời hạn ba (3) tháng để tổ chức cuộc bầu cử tân Tổng Thống và tân Phó Tổng Thống cho nhiệm kỳ mới

3- Trong trường hợp nhiệm vụ Tổng Thống chấm dứt dưới một (1) năm trước kỳ hạn, Phó Tổng Thống sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng Thống đến hết nhiệm kỳ, ngoại trừ trường hợp Tổng Thống bị truất quyền

4- Nếu vì một lý do gì Phó Tổng Thống không thể đảm nhiệm chức vụ Tổng Thống, Chủ Tịch Thượng Nghị Viện sẽ đảm nhiệm chức vụ này trong thời hạn ba (3) tháng để tổ chức bầu cử tân Tổng Thống và tân Phó Tổng Thống

http://www.doi-thoai.com/hienphap_VNCH.html
http://www.vietnamconghoa.com/
http://www.saigonbao.com/hiepdinhparis/vietnam/trang1.htm
Toàn văn hiệp định Paris 1973 Nguồn: TIAS 7542 (24 UST 4-23)
Lấy từ “http://vi.wikisource.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_Paris_1973
http://vietnam.vassar.edu/doc16.html
Notes on Paris Peace Accords, 27 January 1973
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_de_paix_de_Paris
(en) Texte des accords de Paix de Paris

Hiến chương Liên Hiệp Quốc

The Viet Nam Wars
—–

Hiệp Định Geneva 1954 – us
http://www.ena.lu/europe/1950-1956-formation-europe-communautaire/accords-cessation-hostilites-indochine-geneve-1954.htm

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: