Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

July 6, 2008

Thành Kính Phân Ưu

Filed under: Phật giáo, Quốc tế, Việt Nam — tudo @ 7:54 pm

Vô cùng thương tiếc khi hay tin:

Đức Đại lão Hòa thượng THÍCH HUYỀN QUANG, đệ tứ Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN); Viện chủ Tu viện Nguyên Thiều tỉnh Bình Định, đã xả báo thân lúc 13 giờ 00 ngày 05 tháng 07 năm 2008 , tức mùng 03 tháng 06 năm Mậu Tý, trụ thế 89 năm, pháp lạp 69.

Trước nỗi mất mát lớn lao này của toàn thể Phật Tử Việt Nam
trên thế giới và của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.


Diển đàn Paltalk : TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam
Xin thành kính phân ưu cùng quý chư tôn giáo phẩm,
Hội Đồng Viện:
-Viện Tăng Thống
-Viện Hóa Đạo
-Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Hải Ngoại
-Tu Viện Nguyên Thiều và môn đồ pháp quyến các giới thuộc
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở trong và ngoài nước.
Xin nguyện cầu giác linh Đức đệ tứ Tăng thống sớm cao đăng
Phật quốc.


Làm tại Canada ngày 5 tháng 7 năm 2008
TM. Diển đàn,
Nam Sơn Simon Nguyễn

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: