Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

July 6, 2008

Tin Buồn

Filed under: Phật giáo, Quốc tế, Việt Nam — tudo @ 7:57 pm
Ðức Ðệ Tứ Tăng Thống Thch Huyền Quang

Ðức Ðệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang

Chúng con một nhóm Phật tử hải ngoại vô cùng đau buồn khi nhận được Ai Tín từ Hội Ðồng Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Môn Ðồ Pháp Quyến cùng Tăng chúng Tu Viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Ðịnh Việt Nam báo tin:

Ðức Ðại Lão Hoà Thượng thượng HUYỀN hạ QUANG,
Ðệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất;
Viện chủ Tu Viện Nguyên Thiều tỉnh Bình Ðịnh
Ðã xả báo thân, an thần thị tịch vào lúc 1 giờ trưa
Ngày 05 tháng 7 năm 2008 nhằm ngày mùng 3 tháng 6 năm Mậu Tý
Tại Tu Viện Nguyên Thiều do Ngài sáng lập 50 năm trước
Trụ thế 89 năm – Pháp lạp: 69 năm.

Lễ nhập kim quan đã được cử hành lúc 8 giờ sáng ngày 06-7-2008
Lễ cung nghinh Kim Quan nhập Bảo Tháp lúc 7 giờ sáng ngày 11-7-2008
trong khuôn viên Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Ðịnh, Việt Nam.

Trước Ai Tín này, chúng con một nhóm Phật tử tại Houston Texas và Hoa Kỳ nhất tâm cầu nguyện:

Giác Linh Ðại Lão Hoà Thượng thượng HUYỀN hạ QUANG
sớm được Cao Ðăng Phật Quốc

Xin Ngài tiếp tục hộ trì cho chư tôn Ðại Lão Hoà Thượng, Thượng Toạ, Ðại Ðức, Tăng Ni thuộc Hội Ðồng Lưỡng Viện Gíao Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Văn Phòng II Viện Hoá Ðạo Hải Ngoại, quý Môn Ðồ Pháp Quyến của Ngài cùng Gia Ðình Phật Tử các Miền tiếp tục công nghiệp hoằng hoá lợi sanh, giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn theo đúng hạnh nguyện của Ðức Tăng Thống lúc nào cũng ân cần nhắc nhở mọi người con Phật luôn nhất tâm và tích cực hơn nữa để giữ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là một Giáo Hội do Dân Lập luôn có mặt cùng với Dân Tộc.

Ðồng Thành Kính Cầu Nguyện

– Các thành viên trong Ban Tổ Chức Lễ Vinh Danh nhị vị đại lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Ðộ ngày 18-5-2008 tại thành phố Houston Texas – Cac thành viên thuộc Uỷ Ban Bảo Vệ Chánh Pháp tại Hoa Kỳ – Nguyên Minh Trương Như Phùng, Nguyên Tú Lê Thị Nam, Chân Minh Trần Hiến – Nguyễn Văn Bé & Viên Hạnh – Bùi Lang & Bùi Thị Lê – Thiện Tòng Ðào Hữu Hạnh – Minh Hạnh Võ Văn Hiếu – Minh Hải Ngô Văn Thu – Tánh Hương Tôn Nữ Hoàng Hoa – Tuệ Tâm Nguyễn Khắc Anh Tâm – Giác Tấn Trương Minh Danh – Quảng Tâm Ðặng Tâm Hạnh -Hạnh Chân Ðỗ Chánh – Tâm Ðại Bi Bích Thuận – Diệu Quý Võ Kim Ngân – Minh Lạc Nguyễn Thọ – Hải Băng và gia đình – Văn Ðình & Mai Hoa – Nguyên Chánh Phạm Tấn Thất – Huệ Thông TSL- Phạm Thế Phương Take2Tango.com – Không Minh Trần Minh Tâm – An Như Trần Kim Vy.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: