Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

July 13, 2008

Bản Đồ Việt Nam Mới Nhất – Không Còn Trường Sa Hoàng sa

Filed under: Hoàng Sa Trường Sa — tudo @ 9:18 am

Bản Đồ Việt Nam Mới Nhất – Không Còn Trường Sa Hoàng Sa
7/2008

Sau một tháng Nông Đức Mạnh đi Trung Quốc về nước.Nay nhà nước Việt Nam mới chính thức công bố bản đồ cho cả thế giới biết. Việt Nam chỉ còn bề biển không có hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hỡi những người con thân yêu của Mẹ Việt Nam trong và ngoài Nước ! Hãy xem bằng chứng bán Nước rành rành của bè lũ thổ phỉ Việt Gian Cộng Sản !

http://blog.360.yahoo.com/angtran888?list=

Công hàm bán nước của Phạm văn Đồng 14/9/1958
Công hàm Phạm văn Đồng 1958 dâng Hoàng Trường Sa cho TC…
Bản Đồ Trung Cộng + Hoàng Sa & Trương Sa

http://tintuc.datviet.com/forum/showthread.php?t=174544

Advertisements

1 Comment »

  1. […] Links: Công hàm Phạm văn Đồng 1958 dâng Hoàng Trường Sa cho Trung cộng Bản Đồ Việt Nam Mới Nhất – Không Còn Trường Sa Hoàng sa […]

    Pingback by Bản Đồ Trung Cộng + Hoàng Sa & Trương Sa « Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam — July 13, 2008 @ 9:21 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: