Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

July 13, 2008

Bản Đồ Trung Cộng + Hoàng Sa & Trương Sa

Filed under: Hoàng Sa Trường Sa, Tài liệu — tudo @ 8:34 am

Bản Đồ Trung Cộng với Hoàng Sa & Trường Sa (Từ 1 công ty Du Lịch)
Nguồn: http://www.travelchinaguide.com/images/map/china/n-china-map.gif

Nguồn: http://www.chinatour360.com/images/map/map-china.gif
Travel China Guide Brochure (Chương Trình Du Lịch tại Trung Cộng, bấm vào link, trang số 6) http://www.travelchinaguide.com/download/brochure.htm
6-Day Pearl Tour of South China Sea (Xisha / Paracel Islands) and Hainan Island (Tour Du Lich 6-Ngay ta.i bie?n Do^ng ( Hoa`ng Sa / Truong Sa)
http://chinatravelz.com/tour/china_view.asp?id=149
Foreign Ministry Spokesperson Kong Quan’s Remarks on Vietnam’s first organized tour to the Nansha Islands
http://wcm.fmprc.gov.cn/ce/cein/eng/fyrth/fyrth/t93490.htm
Hainan Island
http://www.freesanya.com/hainan.htm
Tourism: Xisha Islands put on tourist map
http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2007-08/10/content_6021378.htm

—————————————————————————
Links:
Công hàm Phạm văn Đồng 1958 dâng Hoàng Trường Sa cho Trung cộng
Bản Đồ Việt Nam Mới Nhất – Không Còn Trường Sa Hoàng sa
http://blog.360.yahoo.com/blog-ONZ9uHAydKjLCkkUWxKpFHzAr9rEuNdy?p=212

Advertisements

1 Comment »

  1. […] – Bản Đồ Trung Cộng + Hoàng Sa & Trương Sa – Cong Ham Ban Nước 1958 — Blogs, Pictures, and more on WordPress – congham – eSnips […]

    Pingback by Công hàm bán nước của Phạm văn Đồng 14/9/1958 « Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam — July 13, 2008 @ 8:40 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: