Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

July 13, 2008

Thư ngỏ : “Liên Minh các lực lượng đấu tranh vì Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam”.

Filed under: Chính trị, xã hội, Tự do Dân chủ, Công lý — tudo @ 12:35 am

Thư ngỏ : Kêu gọi cùng nhau thảo luận về việc thành lập 

“Liên Minh các lực lượng đấu tranh vì Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam”.

&&&& 

Kính thưa tất cả quí vị đang ưu tư đến vận mệnh đất nước, quí vị lảnh đạo tinh thần các Tôn Giáo, quí vị đại diện các Cộng Đồng, quí vị đại diện các tổ chức Chính trị cùng các vị nhân sĩ trong và ngoài nước. 

Kính thưa quí vị 

Kể từ sau biến cố đau thương 30/04/1975, chúng ta đã liên tục đấu tranh 33 năm miệt mài, khởi đi từ những tấm lòng tự phát của vài cá nhân, của vài nhóm nhỏ, nay chúng ta đã có đưọc nhiều Cộng Đồng vững mạnh trãi dài trên khắp năm châu, nhiều tổ chức Chính trị vững chắc qui động được nhiều nhân tài, với sự đóng góp của biết bao nhiêu công sức, tài lực, kể cả những sinh mạng của những người đã nằm xuống vì đại cuộc đấu tranh giành lại Tự Do Dân Chủ cho cả nước. 

Hiện nay cuộc đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ của chúng ta không còn được coi là nhiệm vụ riêng của một vài tổ chức hay của một vài nhân sĩ, hay của những người lính trong QLVNCH, mà cuộc đấu tranh này đã lan rộng trên ba miền đất nước và trãi dài trên khắp năm châu, với sự tham dự càng lúc càng đông của mọi tầng lớp khác nhau trong xã hội, không phân biệt quá khứ, tuổi tác. 

Chiến tranh sẽ kết thúc bằng sự thắng bại quân sự trên chiến trường giữa hai phe đối nghịch, trong khi đấu tranh không dựa vào sức mạnh của vũ khí, đấu tranh dựa vào sức mạnh tất thắng của chính nghĩa và sự nhận thức chính nghĩa của quần chúng. Phe nào có chính nghĩa sẽ được lòng dân và sẽ chiến thắng.

Cuộc đấu tranh của chúng ta hay nói khác đi là của dân tộc Việt Nam ngày nay hoàn toàn có Chính Nghĩa, vì đây là khát vọng Tự Do của toàn dân Việt Nam sau gần một phần ba thế kỷ rên xiết trong bộ máy độc tài toàn trị của đãng CSVN, kẻ đã áp đặt thuyết Mác-Lê lên đầu dân tộc VN, một chủ nghĩa tội ác của nhân loại. Tự Do là bản năng tự nhiên của Thượng Đế ban cho, mọi người sinh ra đều phải được bình đẳng và tự do, không ai có quyền cướp đoạt lấy nó.   

Từ bấy lâu nay, mọi người chúng ta đều mặc nhiên công nhận : Cuộc đấu tranh của chúng ta là cuộc đấu tranh bất bạo động, lấy Tự Do Dân Chủ làm Chính Nghĩa, lấy sức mạnh Dân tộc làm căn bản, vận động sự hổ trợ của thế giới làm đòn bẩy, dùng truyền thông làm vũ khí vận động toàn dân đứng lên làm cuộc Cách Mạng lịch sử, mà internet đã đóng góp hữu hiệu trong gần một thập niên qua. 

Chúng ta có chính nghĩa, chúng ta đã đi đúng đường, tuy nhiên chúng ta cũng phải bình tâm nhìn thẳng vào thực trạng ở quốc nội và hải ngoại để tìm ra một giãi pháp hữu hiệu, rút ngắn ngày quang phục lại quê hương. 

Thống kê cho thấy 80% dân số VN ngày nay đều sinh sau 1975, thành phần này không hiểu chính xác lịch sử về cuộc chiến chống Thực Dân Pháp và cuộc chiến bảo vệ Tự Do (1954 – 1975), mơ hồ về khái niệm Tự Do Dân Chủ, bởi họ lớn lên trong sự nhồi nhét giáo điều, bị bưng bít sự thật do bộ máy tuyên truyền xuyên tạc của chế độ độc tài CSVN. Tuy nhiên bằng sự cai trị ngu dốt hà khắc, bóp nghẹt tự do, cán bộ tham nhũng thối nát, phản bội tiền nhân, dâng đất nhượng biển cho bọn ngoại bang Trung Cộng, đã làm lòng dân oán hận ngút trời. Nhiều bậc sĩ phu đã đứng lên đấu tranh đều bị đàn áp và giam nhốt.

Trong khi ở hải ngoại, sau nhiều thập niên định cư hội nhập trên đất khách, người Việt hải ngoại đã thành công trên nhiều lảnh vực khoa học kỹ thuật, nhưng vẫn không bỏ quên nhiệm vụ giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc. Thế hệ trẻ ở hải ngoại thừa hưởng được nền giáo dục tự do và nền gíáo dục mang bản sắc dân tộc từ gia đình và Cộng Đồng, họ đã tham gia vào nhiều tổ chức chính trị và các sinh hoạt Cộng Đồng. Điển hình là trong các cuộc biểu tình đòi tự do dân chủ, trên 60% là thành phần tuổi trẻ tham gia. 

Một điều mà chúng ta phải công nhận là các tổ chức Chính Trị và các Cộng Đồng dân sự từ trong nước ra hải ngoại, vẫn chưa có một sự kết họp đồng loạt và chặt chẻ trong các kế hoạch đấu tranh. Việc này đã làm cho một số người vội vả kết luận : người Việt chúng ta thiếu đoàn kết !. Nhưng đa số thì nhận định : chúng ta có đoàn kết nhưng chúng ta thiếu tổ chức. 

Do đó, chúng tôi những người ký tên dưới đây, đến từ các nơi trên thế giới, từ trong nước ra hải ngoại ước mong được lắng nghe ý kiến của tất cả quí vị lảnh đạo tinh thần các Tôn Giáo, quí vị lảnh đạo các tổ chức Chính trị, quí vị đại diện các Cộng Đồng, quí vị trí thức nhân sĩ quốc nội cũng như hải ngoại, bàn về việc thành lập « Liên Minh các lực lượng đấu tranh vì Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam ». Các buổi thảo luận sẽ được lần lượt tổ chức tại  Diễn đàn Paltalk: TiengNoi TuDo cua NguoiDan VietNam.

Cần lưu ý : 

         Liên Minh các lực lượng đấu tranh không có nhu cầu thay thế vai trò đãng phái (đãng phái vẫn độc lập trong việc phát triễn nhân sự và kế hoạch).

         Liên minh không phải là một chính phủ lâm thời, mà là tập họp những người có khả năng và tâm huyết đến từ các tổ chức, các Cộng Đồng, các nhân sĩ : nghiên cứu kế hoạch vận động quốc tế, vận động phương tiện truyền thông về trong nước (radio 24/24 hay tổ chức các buổi trao đổi ý kiến của người dân trong nước và hải ngoại).

         Liên minh phải được coi như nơi qui động các lực lượng đấu tranh của toàn dân, để đối đầu với đãng CSVN, một nhóm người thiểu số đang cai trị bằng một chính sách độc tài.

 

Kính xin quí Ông Bà Anh Chị vào link dưới đây, đóng góp ý kiến cho những bước đầu kêu gọi thành lập Liên Minh các lực lượng đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ. Mọi ý kiến ghi nhận đều được lưu trữ làm tài liệu, xin quí Ông Bà Anh Chị đóng góp một cách chân tình và nghiêm túc.   

 

Thay mặt tất cả quí vị thân hữu trên khắp thế giới thường xuyên tham gia sinh hoạt trên diễn đàn 

Paltalk: TiengNoi TuDo cua NguoiDan VietNam

Ban Điều Hành 

 

*** Xin Quí Vị vào đây: Góp ý kiến

***  

 

Vài đề nghị : Góp ý là thể hiện tính Dân Chủ, hãy sử dụng quyền Dân Chủ của mình 

1) Ý kiến tán đồng hoặc không tán đồng, tại sao ? 

2) Những trở ngại nào có thể xảy ra ? xin góp ý để tìm hiểu và kiện toàn 

3) Quí vị nào mà chúng ta thấy có thể mời đến diễn đàn thảo luận được ? tên gì ? ở quốc gia nào ? người đó là ai ? (xin quí anh chị không cần cho số phone hay địa chỉ)

4) Mục góp ý này cũng được coi là nơi để liên lạc : quí vị muốn liên lạc có thể vào đây Góp ý kiến

Các giai đoạn tiến đến việc thành lập “Liên Minh các lực lượng đấu tranh vì Tư Do Dân Chủ cho VN” như thế nào ? 

1) Thu nhận ý kiến, đề nghị từ các nơi về việc kêu gọi thành lập “Liên Minh các lực lượng đấu tranh vì Tư Do Dân Chủ cho VN”

2) Chúng ta sẽ thành lập danh sách quí vị lảnh đạo tinh thần các Tôn Giáo, quí vị đại diện các Cộng Đồng, quí vị đại diện các tổ chức Chính trị cùng các vị nhân sĩ trong và ngoài nước.

3) Lên chương trình thảo luận và thảo luận đề tài nào ? 

4) Soạn lá thư mời từng đợt quí vị lảnh đạo tinh thần các Tôn Giáo, quí vị đại diện các Cộng Đồng, quí vị đại diện các tổ chức Chính trị cùng các vị nhân sĩ trong và ngoài nước, đến Diễn dàn Paltalk: TiengNoi TuDo cua NguoiDan VietNam để thảo luận.

.

5) Sau các buổi thảo luận : đề nghị bầu chọn Ban Chấp Hành tạm thời, để tổ chức ĐẠI HỘI TOÀN THẾ GIỚI. 

6) ĐẠI HỘI TOÀN THẾ GIỚI sẽ bầu Ban Chấp Hành thực thụ, soạn điều lệ, hình thành các ban ngành (vài thí dụ : Ban Quốc tế vận, Ban Dân vận, Ban truyền thông v.v.)

7) “Liên Minh các lực lượng đấu tranh vì Tư Do Dân Chủ cho VN” bắt đầu hoạt động.     

 — 

NB: Cần phổ biến

– Đề nghị quí anh chị cố gắng phổ biến lời kêu gọi này đi các websites hoặc gởi qua các BLOGS hay các Groups (Yahoo, MSN v.v.v)

Hướng dẫn vào Paltalk :  http://lthvsg.neuf.fr/chidanpaltalk.htm ( coi chỉ dẫn ở mục số 2 )

– Download Paltalk : www.paltalk.com

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: