Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

Vài địa chỉ cần thiết

– Tòa Bạch ốc:
comments@whitehouse.gov,

– Ủy ban tôn giáo quốc tế:
communications@uscirf.gov,
– Đại Sứ quán Mỹ tại HaNoi, VN
acshanoi@state.gov, bennettkj@state.gov

U.S. President George W. Bush
Email: comments@whitehouse.gov
Canadian Prime Minister Stephen Harper
Email: pm@pm.gc.ca
Senator for ACT Gary Humphries Email: senator.humphries@aph.gov.au
Senator for South Australia Annette Hurley Email: senator.hurley@aph.gov.au
U.S. Department of State
Email: usdeptstate@mailnj.custhelp .com
U.S. Department ofState/Contact-us Email: http://contact-us.state.gov/cgi-bin/state.cfg/php/enduser/std_alp.php
US Ambassador to SRVN
Email: acshanoi@state.gov
US Consulate in SRVN
Email uscongenhcmc@state.gov
United States Commisioner on Internationai Religious Freedom
Email: communications@uscirf.gov
The Honorable Sam Brownback, U.S. Senator Email: http://brownback.senate.gov/ CMEmailMe.cfm
U.S. Representative Chris Smith
Email: http://www3.capwiz.com/c-span/mail/?id=385&type=CO&state=NJ
U.S. Representative Loretta Sanchez Email: http://www3.capwiz.com/c-span/mail/?id=670&type=CO&state=CA
Human Rights Watch
Email: hrwdc@hrw.org
Amnesty International
Email: aimember@aiusa.org
Que Me
Email: queme@free.fr
Đài RFA
Email: vietweb@rfa.org
Vatican Radio
Email: fides@fides.va


http://www.vietnamconghoa.com  http://vietnamconghoa.com
VNCH foundation
batongly@yahoo.com
vanlang@hotmail.com


Thu thập tội ác của VC từ đồng bào ở VN, khắp nơi trên thế giới
(đơn tố cáo, audio, photos, … : đưa ra nhiều chi tiết liên quan đến nạn nhân và kẻ cầm quyền ăn cướp : liệt kê tội ác, hình ảnh người gây ra nạn cướp bóc, bất công, gia sản, cấp bực, …)
gởi về: dietcongno@yahoo.com


Tìm địa chỉ:
USA:
http://yellowpages.superpages.com
http://www.whitepages.com/
CANADA:EUROPA:

AUSTRALIA:

VIETNAM:


Liên lạc, ghi nhận góp ý:
Blogmaster : tntudo@gmail.com

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: